Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Angst vs frykt

Har du noen gang følt deg nervøs eller redd og lurt på hvorfor? Angst vs frykt ser like ut, men de er ikke det samme. Frykt er en rask reaksjon på noe farlig, som å se en slange. Angst er en langsom, jevn bekymring for ting som kan skje, som en kommende test. Frykt er kort og sterkt; angst varer lenger. Å vite forskjellen kan hjelpe deg å forstå følelsene dine bedre.

Hva er frykt og angst?

Frykt og angst er begge naturlige menneskelige følelser som spiller viktige roller for vår overlevelse. Frykt er en automatisk reaksjon på en umiddelbar trussel, designet for å hjelpe oss å reagere raskt på fare. Angst, derimot, er en reaksjon på en opplevd trussel eller stress, ofte uten en klar, tilstedeværende fare.

Det er viktig å forstå skillet mellom frykt og angst. Frykt kan forårsake umiddelbare fysiske reaksjoner. Disse inkluderer et løpende hjerte og rask pust. Dette forbereder kroppen på en “fight or flight” reaksjon. Angst kan forårsake lignende fysiske opplevelser som frykt. Men det innebærer ofte langvarig bekymring eller uro for fremtidige trusler.

Hva forårsaker frykt og angst?

Mange ting kan få deg til å føle deg redd eller bekymret.

Vanlige årsaker inkluderer:

Årsaker til frykt:

 • Virkelige og umiddelbare farer.
 • Møter et vilt dyr.
 • Å være i en bilulykke.
 • Situasjoner utløser en automatisk fryktrespons for å beskytte mot skade.

Frykt for angst:

 • Mindre spesifikk enn frykt utløser.
 • Føler seg anspent eller bekymret for ulike deler av livet.
 • Bekymringer om arbeid, relasjoner eller helse.
 • Opplevde trusler, som å bekymre seg for en arbeidspresentasjon.
 • Frykt for sosiale interaksjoner.

Fysiske og emosjonelle symptomer på frykt og angst

Både angst og frykt forårsaker endringer i kroppen. Her er hva som skjer:

Fysiske og emosjonelle symptomer på frykt

Fysiske symptomer:

 • Rask hjerterytme.
 • Svette.
 • Skjelver eller rister.
 • Kortpustethet.
 • Frysninger eller hetetokter.
 • Kvalme eller magesyke.
 • Svimmelhet eller svimmelhet.
 • Muskelspenninger.

Emosjonelle symptomer:

 • Intens bekymring eller redsel.
 • Følelsen av forestående undergang.
 • Hypervåkenhet.
 • Ønske om å rømme eller flykte.
 • Føler seg maktesløs eller ute av kontroll.
 • Panikk.

Fysiske og emosjonelle symptomer på angst

Fysiske symptomer:

 • Økt hjertefrekvens.
 • Svette.
 • Muskelspenninger eller smerte.
 • Utmattelse.
 • Rastløshet.
 • Vanskeligheter med å sove.
 • Kvalme eller gastrointestinale problemer. 
 • Hodepine.

Emosjonelle symptomer:

 • Vedvarende bekymring eller frykt.
 • Irritabilitet.
 • Føler seg på kanten eller nervøs.
 • Vansker med å konsentrere seg.
 • Forutse det verste.
 • Overtenke eller drøvtygge.
 • Føler seg overveldet eller fanget.

Håndtere frykt og angst

Håndtere frykt

Å håndtere frykt kan være utfordrende. Her er noen tips:

 • Identifiser kilden: Vet hva som utløser frykten din.
 • Innse det: Utsett deg selv gradvis for frykt.
 • Avslapningsteknikker: Øv på dyp pusting og meditasjon.
 • Få hjelp: Snakk med venner eller en rådgiver.

Håndtere angst

Angst kan føles for mye å håndtere.

Disse strategiene kan hjelpe deg med å håndtere det:

 • Hold deg aktiv: Tren regelmessig.
 • Begrens koffein: Unngå koffein og alkohol.
 • Mindfulness: Øv på mindfulness og meditasjon.
 • Eksperthjelp: Søk terapi eller rådgivning.

Vitenskapen bak frykt: et fysiologisk perspektiv

Frykt er en grunnleggende menneskelig følelse som antas å ha utviklet seg for å beskytte oss mot skade. Når vi oppfatter fare, utløser amygdalaen vår, en liten struktur i hjernen, frigjøring av stresshormoner som adrenalin. Denne reaksjonen, kjent som “fight or flight” reaksjonen, forbereder kroppen til enten å konfrontere eller flykte fra trusselen.

Fysiologiske reaksjoner på frykt inkluderer økt hjertefrekvens, muskelspenninger og rask pust. Disse endringene skjer nesten øyeblikkelig, slik at vi kan reagere raskt på umiddelbare trusler. Denne følelsen av frykt hjelper mennesker til å overleve.

Frykt vs. angst: nøkkelforskjeller

Aspekt Frykt Angst
Definisjon Føler deg redd eller bekymret når det er en reell eller innbilt fare akkurat nå. Føler seg redd eller bekymret for noe som kan skje i fremtiden.
Fører til Spesifikk og identifiserbar stimulus eller situasjon. Ofte svak, diffus eller ukjent stimulans.
Varighet Kortvarig, går bort når faren er borte. Lengre varig kan vedvare selv uten en umiddelbar trussel.
Natur Nåtidsorientert, fokusert på aktuelle farer. Fremtidsorientert, fokusert på potensielle trusler eller farer.
Fysiske symptomer Sterke fysiske reaksjoner som raskere hjerterytme og svette. Mindre intense fysiologiske reaksjoner kan omfatte muskelspenninger, rastløshet.
Hensikt For å gjøre kroppen klar til å handle med en gang (fight or flight respons). For å forberede seg på potensielle fremtidige utfordringer eller trusler.
Eksempler Møter et vilt dyr, umiddelbar fare. Bekymring for en kommende eksamen eller jobbprestasjoner.
Psykologisk respons Ofte tydelig og forståelig i sammenheng. Kan virke større enn det egentlig er.
Adaptiv verdi Høy tilpasningsverdi for å overleve i farlige situasjoner. Kan være adaptiv, men blir ofte maladaptiv når den er overdreven.

Hvordan identifisere om du opplever frykt eller angst?

Noen ganger kan det være utfordrende å se forskjell på frykt og angst, siden de deler flere symptomer. Imidlertid er frykt knyttet til en spesifikk, identifiserbar trussel. Du kan for eksempel oppleve frykt når du går nedover en mørk bakgate og hører skritt bak deg. Angst kan få deg til å bekymre deg for mulige farer. Du kan for eksempel frykte og stryke på en eksamen uker før det skjer.

Å vite om du er redd eller bekymret kan være nyttig. Det kan føre til å finne de riktige mestringsstrategiene. Hvis du møter frykt, er det viktig å ta tak i den umiddelbare trusselen. For angst kan det være mer effektivt å utvikle langsiktige mestringsmekanismer.

Patologisk angst og angstlidelser

Når du bekymrer deg for mye, å det begynner å komme i veien for å gjøre hverdagslige ting, kan det kalles en angstlidelse. Angstlidelser inkluderer flere typer. Disse er generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse, panikklidelse og spesifikke fobier. Disse forholdene forårsaker sterk og varig angst som virkelig kan påvirke deg.

Patologisk angst skiller seg fra normal angst i sin alvorlighetsgrad og innvirkning på daglig funksjon. Personer med angstlidelser kan få panikkanfall. Dette er plutselige episoder med intens frykt. Fysiske symptomer kan inkludere brystsmerter og kortpustethet.

Når skal du søke profesjonell hjelp for frykt og angst?

Noen ganger kan frykt og angst være for mye å håndtere alene. Her er tegnene på at du kanskje trenger hjelp:

 • Tegn på at du trenger hjelp
 • Innblanding i dagliglivet.
 • Vansker med å fungere på jobb eller hjemme.
 • Vedvarende bekymring eller frykt.
 • Fysiske helseproblemer på grunn av angst eller frykt.

Psykisk helsepersonell kan gi verktøyene du trenger for å mestre angst og frykt effektivt. Behandlinger som CBT, medisiner og oppmerksomhet kan bidra til å redusere symptomene. De forbedrer også livskvaliteten.

Viktige punkter

 • Frykt oppstår når noe skummelt skjer akkurat nå. 

Angst er når du bekymrer deg for noe skummelt som kan skje i fremtiden.

 • Begge følelsene forårsaker fysiske endringer som økt hjertefrekvens og svette.
 • Vanlige årsaker til frykt inkluderer reelle farer som ville dyr eller ulykker.
 • Angst årsaker er ofte mindre spesifikke, som stress fra jobb eller sosiale situasjoner.
 • Frykt og angst deler symptomer som rask hjerterytme og muskelspenninger, men varierende i varighet og triggere.
 • Å håndtere frykt innebærer å identifisere triggere, møte dem, bruke avspenningsteknikker og søke støtte.
 • Å håndtere angst inkluderer å holde seg aktiv, begrense koffein, praktisere oppmerksomhet og få profesjonell hjelp.
 • Frykt er umiddelbar og kortvarig, mens angst er langvarig og fremtidsrettet.
 • Å gjenkjenne om du føler angst eller frykt kan hjelpe. Det kan føre til å finne de riktige mestringsstrategiene.
 • Overdreven angst som forstyrrer dagliglivet, kan være en angstlidelse.
 • Søk eksperthjelp hvis angst eller frykt forstyrrer livet ditt, påvirker arbeidet eller forårsaker fysiske helseproblemer.

Å forstå forskjellene mellom angst og frykt er avgjørende. Det hjelper med å håndtere disse følelsene bedre. Husk at det er greit å be om hjelp hvis du trenger det. 

Vanlige spørsmål

Kan angst og frykt skje samtidig?

Ja det kan de. Du kan for eksempel frykte en kommende eksamen og føle deg engstelig for den i flere dager.

Er angst alltid dårlig?

Ikke nødvendigvis. Litt angst kan motivere deg til å forberede deg på utfordringer. Men for mye kan være skadelig.

Hvordan kan jeg vite om jeg føler angst eller frykt?

Sjekk hva som forårsaker følelsene dine. Hvis det skjer akkurat nå, er det sannsynligvis frykt. Hvis det handler om hva som kan skje senere, er det sannsynligvis angst.

Kan mindfulness hjelpe mot angst?

Ja, mindfulness kan hjelpe deg med å holde deg i øyeblikket og redusere angst.