Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Avhengig av alkohol (alkoholisme)

Avhengig av alkohol (alkoholisme)

I tillegg til bruk av snus og røyking, er alkoholisme en av de mest utbredte og skadelige formene for narkotikamisbruk. Nettstedet til Nasjonalt institutt av Folkehelse  opplyser at så mange som 8% av mennene og 3% av kvinnene i Norge har eller har hatt skadelig bruk / avhengighet av alkohol på årsbasis.

I 2016,  336 alkoholinduserte dødsfall ble registrert av FHI, sammenlignet med 284 personer som ble offer for narkotikainduserte dødsfall det samme året. Basert på disse dataene kan vi trygt konkludere med at alkohol tar flere liv i Norge enn dødsfall knyttet til bruk av ulovlige stoffer tilsammen. Etter tobakk ser alkohol ut til å være stoffet med det nest høyeste antallet narkotikarelaterte dødsfall.

På grunn av alkohol lenge har hatt en sterk plass i norsk, og ellers vestlig kultur, er ikke denne formen for narkotikabruk så skammelig som for eksempel opiater eller syntetiske stoffer eller andre stoffer med nesten samme grad av skadelighet som alkohol. Ettersom alkohol har en direkte effekt på nervesystemet, betraktes det av mange helseorganisasjoner og institusjoner som et “hardere” medikament.

Basert på informasjonen og statistikken ovenfor bør det være klart at alkohol kan utgjøre en like stor fare for deres eget liv, og potensielt deres omgivelser, som ulovlige narkotiske stoffer kan gjøre.

Av denne grunn er det svært viktig å trå forsiktig med alkohol. Med like stor vanedannende effekt som enkelte benzodizepiner med sterkere effekt enn MDMA og litt svakere avhengighetsskapende effekt enn kokain, er dette et stoff du bør være veldig forsiktig med i utgangspunktet. For mange kan det være vanskelig å opprettholde et sunt forhold til alkohol, siden det er et mye brukt rusmiddel i sosiale situasjoner og instanser. For mange er dette deres første møte med stoffet, og derfra er det lett å bli offer for stoffets vanedannende effekt.

Når er man avhengig av alkohol?

Det kan være vanskelig å vite presist når man selv eller noen man kjenner lider av alkoholisme. Noen er også svært flinke til å skjule sin alkoholisme, denne typen mennesker refereres ofte til som funksjonelle alkoholikere. Det kan hende du har kjennskap til noen som kan falle inn under denne kategorien.

Funksjonelle alkoholikere kan drikke skadelige mengder tilnærmet hver dag etter jobben, men ha utviklet rutiner som maskering av alkohollukt, avhold akkurat før og under jobbtider, eller andre strategier for å kunne opprettholde en faktisk eller en illusjon av høy funksjonsevne overfor andre.

En publikasjon fra det statlige amerikanske “nasjonale instituttet for alkohol-misbruk og alkoholisme” viser til at hele 20% av amerikanske høyskolestudenter oppfyller DSM-5 sine kriterier for AUD (Alcohol Use Disorder). I den samme publikasjonen forekommer det at hele 1 av 4 studenter også opplever uønskede konsekvenser for sin studieprogresjon grunnet alkoholbruk.

Selv om denne publikasjonen er amerikansk, er det liten grunn for å tro at tilsvarende alkoholbruk og uønskede alkoholrelatert-implikasjoner ikke forekommer også her til lands. Dette viser til hvor mange personer som kan være på randen til å bli alkoholikere, eller faktisk slite av alkoholisme uten at omverden er klar over det.

Dersom du er usikker på hvorvidt din eller noen du kjenner sitt alkoholforbruk er å regne som alkoholisme, så kan diagnoseringskriteriene fra ICD – 10 for alkoholisme gi en god indikasjon.

Kriterier for alkoholisme

ICD-10, er den gjeldende internasjonale diagnoseringsstandarden for nesten hele verden og herunder Norge. I henhold til ICD-10 så må ihvertfall 3 kriterier foreligge samtidig for at alkoholforbruket kan kalles alkoholisme:

ICD-10 kriterier for alkoholisme

  • Et sterkt ønske eller tvangspreget sug etter å drikke alkohol
  • Vanskeligheter knyttet til å kontrollere inntaket av alkohol i forhold til start, slutt og mengde
  • Abstinenser (sterkt fysiologisk/ kroppslig ubehag) ved drikkepause eller drikkestopp eller bruk av lignende rusmidler for å milde eller slippe å oppleve abstinenser
  • Oppbygging av toleranse til alkohol. Det kreves altså større doser alkohol for å oppleve virkningene som mindre doser tidligere produserte.
  • Fravikelse av andre gledesskapende aktiviteter og interesser grunnet alkoholbruk. 
  • Fortsatt bruk av alkohol til tross for klare indikasjoner og bevis som personen er bevisst på kan føre til skader.

Behandling for alkoholisme

Behandling-for-alkoholisme

Alkoholisme er en sykdom som består av komplekse fysiologiske og mentale komponenter. Denne sykdommen er potensielt svært dødelig og er vanligvis svært skadelig for egen helse, livskvalitet, miljø og funksjonsevne. Derfor er det viktig å søke behandling dersom du eller noen du kjenner sliter med alkoholisme.

Spesialistene våre innen rus- og avhengighetsmedisin har lang erfaring med å behandle alle typer avhengighetsalkoholforstyrrelser, inkludert alkoholisme. Vi bruker ulike behandlingsformer som kan omfatte MI, atferdsterapi, samtaleterapi, medisinering og tilbud om oppfølging. Klare mål og bygge motivasjon for måloppnåelse er viktig i behandling av alkoholisme. Sammen kan vi behandle alkoholisme. Bestill en time slik at vi sammen kan se på gode løsninger. Vi har ingen eller kort ventetid. Kontakt oss i dag.