Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Om oss

Psykiater.no & Spesialist i Rus og Avhengighetsmedisin.

Psykiater.no & Spesialist i Rus og Avhengighetsmedisin en er helprivat klinikk som tilbyr rask psykisk helsehjelp med alle typer psykiske eller avhengighets lidelser på kveldstid eller helg. Det er vanligvis kort eller ingen ventetid. Det trengs ingen henvisning fra lege, og en kan selv bestille time hos oss via vår nettside, ved å ringe eller bruk av kontakt skjema. Vi tar i mot pasienter for behandling fra hele landet, både i klinikken eller ved online videokonsultasjon tjenester.

Våre leger har spesialister seg i Psykiatri & Rus og Avhengighetsmedisin ved Oslo Univesitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Sykehuset Østfold. Våre spesialister har god trening med Samtale terapi, MI, Acceptance and Commitment Therapi og god erfaring med psykodynamisk og kognitiv terapi. Spesialistene i klinikken holder en høy faglig kompetanse, og har mange års erfaring som overleger ved flere TSB, TSB ROP institusjoner for både rus og psykiatrisk behandling i tillegg til flere års erfaring fra Sykehus sektoren i i begge felt. Klinikken har en bred erfaringsbakgrunn med utredning, behandling og medikamentell oppstart av psykiatriske & avhengighets lidelser fra spesialisthelsetjenester.

kontorbilde

Klinikken ønsker velkommen til trivelige lokaler i Ski Sentrum og tilbyr hjelp med:

– Klinikken tilbyr undersøkelse og behandling av depresjon, tilpasningsforstyrrelser, angst, panikkangst, sosial/agorafobi, generalisert angstlidelse, personlighetsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, stemningsforstyrrelser (Bipolare lidelser, Add / Adhd), Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse), psykoselidelser (schizofreni, schizotyp personlighetsforstyrrelse, schizoaffektiv lidelse), psykosomatiske lidelser, OCD og tvagslidelse, PTSD (Post Traumatisk Stress Lidelse) og spiseforstyrrelser i tillegg til mange andre.

– I tillegg tilbyr klinikken undersøkelse og behandling av alkoholavhengighet, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser forårsaket av alkohol, rusmisbruk (bladingsmisbruk), vanedannende legemiddelmisbruk, spillavhengighet og generelt all type avhengigheter.

– Klinikken tilbyr også hjelp, råd og veiledning med håndtering av kriser, belastende livshendelser, egen sykdom eller i familien, stress, stressreduserende teknikker og stressmestring, krisereaksjoner, sorg, tap, skam, søvnforstyrrelser, sinneproblematikk, relasjonsbrudd, lav selvtillit, problemer i samliv & ekteskap samt kommunikasjon og konflikthåndtering.

– Klinikken har god erfaring med å veilede og tilby rask hjelp i å takle skole, jobb eller sosialt liv p.g.a psykiske vansker eller avhengighet. Her settes inn rette tiltak for å skape mestring mens en jobber med å avdekke psykiske lidelser og avhengighet eller andre underliggende årsaker som kan hindre din utvikling samt oppnå din fulle potensiale og hindre funksjonsfall i form av frafall fra skole, jobb og sosial tilbaketrekking.

– Klinikken har god kompetanse og erfaring med å tilby coaching for privatpersoner og ledere i næringslivet med prestasjonsutvikling og har lang erfaring med å oppnå mål på en mest mulig effektiv måte. Vi hjelper deg å finne dine ressurser og gir deg råd og veiledning i forhold til mentale blokader og andre sperrer i livet ditt, og hvordan best å overkomme dem for å øke dine prestasjoner og nå ditt fulle potensiale. Denne tjenesten tilbys «en til en» eller i grupper.   

 • Vi har taushetsplikt og tilbyr diskre behandling i klinikken, online eller etter avtale.
 • Vi tilbyr rask utredning av alle typer Psykiatriske lidelser av Psykiater.
 • Vi tilbyr rask utredning av alle avhengighetslidelser av Spesialist i Rus og Avhengighetsmedisin.
 • Medikamentell behandling av Lege, Spesialist i psykiatri eller Spesialist i rus og avhengighetsmedisin for oppstart, opptrapping eller nedtrapping av medikasjon inkludert A-preparater, Benzodiazepiner, Antidepressiva eller Antipsykotika.
 • Kognitiv terapi.
 • Individuell samtale eller Motivational Interviewing (MI).
 • Parterapi, familie- pårørendeterapi, foreldreveiledning og familiesamtaler.
 • Veiledning til pårørende.
 • Full utredning, behandling og igangsettelse av medikasjon ved ADD / ADHD, Tics og Tourettes syndrom hos voksne.
 • Behandling av alkoholavhengighet og andre avhengighets og ruslidelser.
 • Veiledning / coaching individuelt eller i gruppe.
 • Kursing / Ekstern veiledning.
 • Klinikken tilbyr samarbeid med eksterne instanser som NAV, institusjoner fra hele landet, fastleger, bedriftshelse, arbeidsgivere, statenslånekasse og andre instanser på pasientens veiene.

Vår filosofi

Klinikkens tilbud tilpasses den enkelte pasientens behov, og en vektlegger faglig grundighet og tilbyr diskre, fleksible og effektive løsninger med menneske i fokus og tilbyr en helhetlig behandling innen psykiatri og avhengighet. Våre spesialister følger anerkjente og godt dokumenterte metoder. Klinikkens ståsted er at en før eller siden i livet kan trenge hjelp av spesialister i psykiatri og/ eller rus og avhengighet, og at en ikke nødvendigvis trenger å ha en lidelse for å ha nytte av samtaler med oss. Det kan være lurt i å oppsøke hjelp når du oppdager symptomer og lar våre spesialister hjelpe deg. Våre leger og spesialister er opptatt av pasientens helhetlig psykiske og fysiske helse.

 

Språk?

Det snakkes norsk, svensk, dansk, engelsk, polsk, urdu og forstås flere andre språk i klinikken. Hør med oss .

 

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med oss.