Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

PERSONVERN

SIKKERHET -TRYGGHET - ANSVAR

I Psykiater.no ønsker vi at psykiatersamtaler over nett skal være minst like trygt og sikkert som psykiatersamtaler på kontor. Gjennom GDPR-regelverket er Psykiater.no pliktig til å informere om hvordan vi behandler personopplysninger. Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring nedenfor.

PERSONVERNERKLÆRING

I denne erklæringen fremkommer det, i henhold til GDPR-regelverket:

  • Kontaktinformasjon til virksomheten
  • Hva slags personopplysninger vi behandler, og til hvilket formål
  • Utlevering av personopplysninger
  • Hvordan vi lagrer dine personopplysninger
  • Sletting av personopplysninger
  • Dine rettigheter

HVA JOURNALFØRES?

Vesentlig informasjon fra alle samtalene og kommunikasjon utenom med psykiater skal i henhold til Helsepersonelloven og Pasient- og Brukerrettighetsloven journalføres. Her trengs også, for din egen sikkerhet, ekstra identifiserbar informasjon som bostedsadresse, person- og fødselsnummer, kontaktinformasjon til fastlege og nærmeste pårørende.
Det er viktig å vite at denne sensitive informasjonen oppbevares sikkert ved bruk offline dataterminaler eller av en krypteringsteknologi og to-faktor innlogging som er i henhold til norske krav om data- og personvern og EU/EØS sine krav gjennom GDPR.
Såfremt det ikke er snakk om fare for din eller andres liv og helse og du selv ikke samtykker har psykiateren lovpålagt taushetsplikt ovenfor fastlege, pårørende og andre offentlige instanser.

KONTAKTINFORMASJON

Juridisk navn: Psykiater.no & Spesialist i Rus og Avhengighetsmedisin
Org. nr: 912 875 083 
Telefonnummer: 96 04 44 44
E-post: [email protected]
Postadresse: Postboks 8, 1401 Ski
Daglig leder: Rehan-Bin Nawaz

HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER OG TIL HVILKET FORMÅL

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
Navn, fødselsnummer, adresse, e-post, telefonnummer, samt din journal.
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:
Til psykiatrisk behandling av deg.
Registrering av disse opplysningene er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester.
Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysningene som er relevante og nødvendige i forhold til de formål som er definert ovenfor.
For nærmere informasjon se forskrift om pasientjournal, på lovdata.no

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi gir ikke din persondata videre til andre aktører, og dine personopplysninger blir ikke utgitt til tredjeparter. Vi utgir kun dine personopplysninger i det omfang lovgivningen krever dette. Eksempler på dette kan være dersom psykiateren mistenker at en klient kan være til skade for seg selv eller andre, eller om psykiateren/legens meldeplikt er utløst ved at psykiateren/legen får kjennskap til og mistenker barn under 18 år som utsettes for alvorlig omsorgssvikt.

SIKKER LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Onlinepsykologene bruker booking systemet fra makeplans.com – og journalsystemet fra Aspit.no – Psykbase til behandling av personopplysninger.
Databehandleravtale er inngått med følgende leverandører: Aspit AS ( Aspit.no)
Vårt samtalesystem Whereby, kategoriseres som dataformidler heller enn databehandler, da ingen lyd, bilde eller video lagres. Whereby tilfredsstiller krav til sikre, fullkrypterte samtaleløsninger på nett.
Om det skulle skje et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg, vil vi underrette deg om sikkerhetsbruddet så fort som mulig

SLETTING AV OPPLYSNINGER

Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

DINE RETTIGHETER

Som hovedregel har du rett til innsyn i din journal, og har etter forespørsel rett til kopi.
Hvis journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger kan du be om at journalopplysningene rettes eller slettes. Du skal da henvende deg til oss og opplyse oss om hva unøyaktighetene består i, og hvordan de kan rettes. Vi vil da svare deg på forespørselen så fort det lar seg gjøre, og uansett innen 30 dager. Dersom krav om retting eller sletting avslås, kan avgjørelsen påklages til Fylkesmannen.
Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Dersom du mener du har mottatt uforsvarlig helsehjelp, er Fylkesmannen riktig adressat for klage.

COOKIES

Vi bruker infokapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner, for å analysere trafikken vår og for å bedre våre brukeres opplevelse. Vi deler dessuten informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres. Det kan hende du vil ønske å skru av infokapsler på denne og andre sider. Den mest effektive måten du kan gjøre det på er å skru av Infokapsler i nettleseren du bruker. Vi foreslår at du benytter deg av nettleserens hjelpeseksjon eller besøker nettsiden Om infokapsler som kan gi veiledning for alle moderne nettlesere
Ved bruk av våre nettsider og tilhørende nettjenester, samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger som beskrevet på denne siden.

Sikkerhet

Psykiater.no systemer er beskyttet med sikkerhetsmekanismer slik som passord og to-trinns verifisering. Vi har sikkerhetsløsninger som forhindrer misbruk, tap eller endring av persondata lagret i vårt system.
Psykiater.no kan ikke garantere at misbruk, tap eller endring av data ikke skjer, men vi gjør alt vi kan for å forhindre dette.

Eksterne linker

På psykiater.no sine nettsider kan du finne lenker til andre nettsider. 

IP adresser

I den grad en IP-adresse kan sies å være en personopplysning, samtykker du til at psykiater.no kan samle inn IP-adresser. Formålet med denne behandlingen vil være for bruk til systemadministrasjon og for å revidere bruken av våre nettsider. Vi vil vanligvis ikke koble IP-adresse til en brukers personopplysninger.

Kontakt oss

Du har rett til å be psykiater.no om innsyn i alle personopplysninger som gjelder deg, samt få rettet opp data som måtte være feil. Om du ønsker å få slettet alle dine personopplysninger, ta kontakt med oss på [email protected].
Mer informasjon om personvern får du ved å kontakte Datatilsynet.

HAR DU SPØRSMÅL?

Kontakt oss på  e-post.