Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Førekort saker og oppfølging

Førekort saker og oppfølging

Det er vondt å oppleve at førerkortet sitt blir inndratt. Veien tilbake til førerkortet kan kjennes lang og vanskelig, tidvis grunnet rusmisbruk og andre ganger grunnet psykisk lidelse med en  svært ustabil periode i livet, eller begge. Heldigvis er det som regel mulig å søke behandling for å bli rusfri og mer stabil stemningsleie. Dersom personen lar seg følge opp, følger behandling og viser til god rusmestring, eller medikamentell compliance så er det ofte mulig å få tilbake retten til å kjøre, ved å vise til at du har vært i behandling, ved eventuelt å avlegge rene urinprøver over lengre periode og eller psykiatrisk oppfølging.

Våre psykiatere har god innsikt i lovens forskrift om førerkort (helsekrav til førerkort). Vi vurderer behandlings potensialet fra sak til sak, og komme med anbefalinger om tiltak som kan resultere i at inndragelsen av førerkortet blir tilbakestilt, eventuelt at du får kjøre opp igjen. Det er lurt å sette seg godt inn i førekort forskriften. 

Grunner til førerkort-bortfall og inndragelse

Med unntak av feilaktig, ukontrollert eller ulovlig kjøring, så foreligger det to primære grunner til at man kan oppleve å bli fratatt førerkortet sitt. Den første grunnen er at man har opplevd episodiske eller gjentakende tilfeller med uheldige reaksjoner grunnet en underliggende psykisk lidelse, hvor en kan være til fare for seg selv eller andre. Den andre grunnen er rusbruk som kan medføre fare for eget og andre liv i trafikken. 

Førerkortinndragelse grunnet rusbruk

Førerkortinndragelse på grunn av narkotikabruk skjer vanligvis på 3 grunner.

  1. Den første er at det i en kontroll ble påvist avleiringer av stoffer i blod, spytt eller urin.
  2. Det andre grunnlaget tilsier at man lider av for eksempel alkoholisme, rusavhengighet eller rusavhengighet.
  3. Det tredje grunnlaget for førerkortinndragelse knyttet til narkotikabruk er at det er mistanke om vedvarende bruk av ulovlige stoffer. Dette er vanligvis påvist i form av en urinprøve av politi eller lege. I noen tilfeller gjelder det at det er små avleiringer av stoffet i blodet. Det er derfor ikke slik at man må være beruset for å potensielt miste førerkortet. THC-nivåer i blodet kan for eksempel gi blodprøver i opptil 2 til 12 uker, avhengig av forbrukets lengde.

Førerkortinndragelse grunnet psykisk helse

Dersom en person har opplevd alvorlige psykiske reaksjoner grunnet en bakenforliggende psykisk lidelse, så kan i enkelte tilfeller utgjøre grunnlag for inndragelse av førerkort. Dersom man har opplevd psykiske episoder, som lovverket ikke anser som potensielt farlig for trafikken på lang tid, eller er stabil medisiner (der nødvendig) og tåler medikasjonen godt vil man ofte kunne få helseattest av lege og få igjen førerkortet sitt.

Dersom psykiske lidelsen er kronisk og resulterer i hyppige uheldige episoder så kan i noen tilfeller inndragelsen bli permanent. I mange tilfeller vil man kunne få tilbake førerkortet dersom man kan bevise at man har lært seg å takle episodene/ reaksjonene på en god måte og ikke utgjør noen risiko for seg selv eller andre trafikanter, og viser til stabil oppfølging av lege over tid.

Les gjerne på helsedirektoratet sine nettsider hvilke psykiske lidelser og svekkelser, samt hvilken alvorlighetsgrad som må foreligge i hvert tilfelle for å miste retten til å kjøre.

Vi behandler avhengighet og psykiske lidelser. Vi ser på saken din sammen med deg og vurdere tiltak for å hjelpe deg å få tilbake retten til å kjøre

Våre psykiatere og spesialister i rus- og avhengighetsmedisin har lang erfaring og god kompetanse i behandling av alle psykiske lidelser/episoder og rusproblemer som ligger til grunn for førerkortinndragelse. Gjennom et målrettet og skreddersydd opplegg for deg kan vi sammen lage et behandlingsopplegg for igjen å kvalifisere til å ha førerrett. Avgjørelsen ligger fortsatt hos myndighetene som skal vurdere hver enkelt sak.

Vi bruker utprøvde og effektive behandlingsmetoder som har vist seg å ha god effekt for de aller fleste av våre klienter. Vi vil kunne gjennomføre en målrettet behandling mot den underliggende årsaken til tap av førerkortet. Ta gjerne kontakt for en prat om din situasjon og en anbefaling om hva vi anser som mest fornuftig og realistisk for akkurat din sak og situasjon. Unngå lang ventetid ved å bestille en time hos oss i dag.