Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Angst lidelser

Hva er angst?

Angst er en normal kroppslig respons på stress, preget av følelser av bekymring eller uro om fremtiden. Hendelser som jobbintervjuer eller første dag med skoletaler kan utløse nervøsitet hos noen individer. Imidlertid, hvis angsten din er intens, vedvarende i over 6 måneder, og hindrer ditt daglige liv, er det mulig at du har en angst lidelser.

Hva er en angst lidelser?

Angst lidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er irrasjonell frykt. Angst kan enten være knyttet til bestemte objekter eller situasjoner, eller være en mer ubestemt tilstand preget av vedvarende uro og bekymring.
En angstlidelse er en psykisk helsetilstand der en person opplever vedvarende frykt og frykt som svar på spesifikke stimuli eller situasjoner. Dette kan også utarte seg fysisk, for eksempel gjennom høy puls eller svette.
En viss grad av angst er normalt og kan oppstå i situasjoner som arbeidsutfordringer, intervjuer, tester eller viktig beslutninger. Angst kan også ha positive effekter, for eksempel økt sikkerhetsbevissthet i farlige scenarier.

Imidlertid går angstlidelser utover typisk nervøsitet eller øyeblikkelig frykt. Det blir en lidelse når:

 • Angst hindrer den daglige funksjonen
 • Følelsesmessige triggere resulterer i overveldende reaksjoner
 • Individet er ikke i stand til å regulere svar på situasjoner

Å leve med en angstlidelse kan være utfordrende, men det kan styres effektivt gjennom forskjellige behandlinger.

Årsaker til angst lidelser

Noen årsaker til angstlidelser er:

Genetikk. Angstlidelser kan være genetisk betinget.
Hjernekjemi. Noe forskning antyder at angstlidelser kan være knyttet til defekte kretsløp i hjernen, som kontrollerer frykt og følelser.
Miljøstress. Dette refererer til stressende hendelser du har sett eller levd gjennom. Livshendelser som knyttes til angstlidelser inkluderer overgrep og omsorgssvikt, død, bevitnelse av vold eller å bli angrepet.
Medikamentuttak eller misbruk. Visse medisiner kan brukes til å skjule eller redusere visse angstsymptomer. Angstlidelse går ofte hånd i hånd med alkohol og rusbruk.
Medisinsk tilstand. Noem hjerte-, lunge- og skjoldbruskforhold, kan forårsake symptomer som ligner angstlidelser eller gjør angstsymptomer verre. Det er viktig å få en full fysisk undersøkelse for å utelukke andre medisinske tilstander når du snakker med legen din om angst.

Angst lidelser typer

Ulike typer av angstlidelser inngår:

Generalisert angstlidelse: Generalisert angst er overdreven angst og konstant bekymring for mange ting. Fokus for angsten kan være familie eller venner, helse, arbeid, penger eller glemme viktige avtaler. En person kan få diagnosen en generalisert angstlidelse hvis: Angsten og bekymringen har vært til stede de fleste dager over en 6-måneders periode. Personen synes det er vanskelig å kontrollere sin angst.
Panikklidelse: Denne typen angst inntreffer plutselig og kan føles svært dramatisk for personen det angår. Panikkangst vil kunne føles som en intenst følelse av frykt for at det vil skje noe svært uønsket. Denne typen angst forekommer ofte dersom man tror man vil bli eksponert overfor noe man har en fobi overfor, med eller uten kroppslige symptomer.
Fobi: En overdreven frykt for spesifikke gjenstander, situasjoner eller aktiviteter.
Sosial angstlidelse: Dette er en angstlidelse som er knyttet til sosiale interaksjoner og særlig en selvoppfattet forståelse for prestasjonskrav i det sosiale samspillet som en er redd for å ikke vil klare å oppfylle.
Obsessive-compulsive lidelse: innebærer tilbakevendende irrasjonelle tanker og repeterende atferd. (OCD)
Separasjonsangstlidelse: en frykt for å være borte fra hjemmet eller dine nære og kjære.
Helseangstlidelse: Angst for ens helse (tidligere kjent som hypokondrier). Hypokondri lidelse er ofte preget av en følelse av å ha en alvorlige sykdom eller lidelse. En vil ofte tolke små og mer eller mindre ubetydelige fravik fra den antatte normen, som alvorlige symptomer som kan utløse angst følelse.

I tillegg kan angst være et symptom på flere mentale helse- og medisinske tilstander, inkludert:

PTSD: Posttraumatisk stresslidelse, også kjent som PTSD, er knyttet til traumatiske opplevelser man har hatt i fortiden. Slike opplevelser kan være knyttet til vold, seksuelt overgrep, krig, trafikkulykker, alvorlig omsorgssvikt med mer. Personer med PTSD vil ofte oppleve angst i møte med stimuli som minner de på den traumatiske opplevelsen.
Store depressive lidelser: med en nær sammenheng mellom depresjon og angst.
Kroniske sykdommer: Håndtering av tilstander som KOLS eller diabetes kan forårsake angstsymptomer.
Inflammatoriske tilstander: Angst kan føre til kronisk betennelse og sykdommer som leddgikt.
Kroniske smerter: ofte funnet hos de med kroniske smertelidelser.

Angst lidelser symptomer

Angst føles forskjellig fra person til person. avhengig av personen som opplever det. Følelser kan variere fra sommerfugler i magen til et racinghjerte. Du kan føle deg ute av kontroll som om det er en kobling mellom sinn og kropp. Du kan ha en generell følelse av frykt og bekymring, eller du kan frykte et bestemt sted eller en hendelse. I noen tilfeller kan du oppleve et panikkanfall.

Fysiske symptomer:

 • Kalde eller svette hender.
 • Tørr i munnen.
 • Hjertebank.
 • Kvalme.
 • Nummenhet eller prikking i hender eller føtter.
 • Muskelspenning.
 • Kortpustethet.

Mentale symptomer:

 • Føler panikk, frykt og uro.
 • Mareritt.
 • Gjentatte tanker eller tilbakeblikk av traumatiske opplevelser.
 • Ukontrollerbare, gjentagende tanker.

Atferds symptomer:

 • Manglende evne til å være stille og rolig.
 • Ritualistisk atferd, som å vaske hender gjentatte ganger.
 • Problemer med å sove.

Komplikasjoner

Å ha en angstlidelse gjør mer enn å bekymre deg. Det kan også føre til eller forverres andre mentale og fysiske forhold, for eksempel:

 • Depresjon (som ofte forekommer med en angstlidelse) eller andre psykiske lidelser
 • Stoff misbruk
 • Problemer med å sove (søvnløshet)
 • Fordøyelses- eller tarmproblemer
 • Hodepine og kroniske smerter
 • Sosial isolering
 • Problemer med å fungere på skolen eller jobben
 • Dårlig livskvalitet
 • Selvmord

Risikofaktorer

Dette er noen faktorer som kan øke sannsynligheten for å utvikle en angstlidelse:
Traumer: Det er mer sannsynlig at barn som har opplevd misbruk, traumer eller vitne til traumatiske hendelser, vil utvikle angstlidelser senere i livet. Voksne som går gjennom traumatiske opplevelser, kan også utvikle angstlidelser.
Medisinsk stress: Å ha en alvorlig helsetilstand eller sykdom kan forårsake bekymringer, for behandlinger og fremtidsutsikter som kan øke angsten.
Akkumulert stress: En stor hendelse eller en opphopning av mindre stressfaktorer, kan forårsake overdreven angst – for eksempel familiedød, arbeidsstress eller pågående økonomiske bekymringer.
Personlighet: Noen personlighetstyper er mer utsatt for angstlidelser.
Sameksisterende problemer med psykisk helse: Personer med andre psykiske helsetilstander, som depresjon, har ofte også en angstlidelse.
Familiehistorie: Angstlidelser kan overføres i familier.
Rusmisbruk: narkotika- eller alkoholbruk, misbruk eller tilbaketrekning kan forårsake eller forverre angst.

Angst lidelser Diagnose

Fysiske symptomer på en angstlidelse kan lett forveksles med andre medisinske tilstander, som hjertesykdom eller hypertyreose. Derfor vil en lege sannsynligvis utføre en fysisk undersøkelse, et intervju og laboratorietester. Etter å ha utelukket en underliggende fysisk sykdom, kan en lege henvise en person til psykisk helsepersonell for evaluering.
Ved å bruke den diagnostiske og statistiske manualen for psykiske lidelser (DSM og ICD-10) er psykisk helsepersonell i stand til å identifisere den spesifikke typen angstlidelse, som forårsaker symptomer, så vel som andre mulige lidelser som kan være involvert. Å takle alle lidelser gjennom omfattende behandling, er den beste utvinningsstrategien.

Forebygging av angstlidelser

Du kan ikke forhindre angstlidelser. Men du kan ta skritt for å kontrollere eller redusere symptomene dine:
Ta en titt på medisiner: Snakk med helsepersonell eller farmasøyt før du tar medisiner eller urtemedisiner. Noen av disse inneholder kjemikalier som kan gjøre angstsymptomer verre.
Begrens koffein: Stopp eller begrens hvor mye koffein du bruker, inkludert kaffe, te, cola og sjokolade.
Lev en sunn livsstil: Tren regelmessig og spis et sunt, ha et balansert kosthold.
Søk hjelp: Få rådgivning og støtte hvis du opplevde en traumatisk eller urovekkende hendelse. Å gjøre det kan bidra til å forhindre angst og andre ubehagelige følelser fra å forstyrre livet ditt.

Behandling mot angst lidelser

Angstlidelser kan behandles gjennom en kombinasjon av psykoterapi og medisiner. Å finne riktig kombinasjon kan kreve litt prøving og feiling, men med riktig hjelp er det mulig å redusere og håndtere symptomer.

Psykoterapi:

Å snakke med en terapeut kan være en svært effektiv måte å redusere angstsymptomer på. Kognitiv atferdsterapi (CBT) er den mest effektive formen for psykoterapi for angst og fokuserer på undervisningsevner for å håndtere symptomer og gjenvinne tillit til aktiviteter som er unngått. CBT kan også omfatte eksponeringsterapi, der individet gradvis står overfor angstprovoserende situasjoner for å bygge spenst.

Medisiner:

Medisiner kan også bidra til å lindre angstsymptomer, med forskjellige typer foreskrevet, avhengig av type angstlidelse og eventuelle sameksisterende helseproblemer. Eksempler inkluderer visse antidepressiva, Buspiron mot angst og i noen tilfeller kortvarig bruk av beroligende midler (benzodiazepiner) eller betablokkere. Rådfør deg med en lege for å veie fordelene, risikoen og bivirkningene av disse medisinene.

Behandling på Psykiater.no

For å forsøke å forhindre at angstlidelser utvikler seg til å bli seriøse og føre til problemer, eller fall i livskvalitet, kan det være veldig lurt å adressere problemet før det eskalerer. Derfor er det anbefalt å behandle angstlidelser, særlig de av en mer alvorlig grad.
Våre psykiatere kan behandle angstlidelser ved hjelp av behandlingsteknikker som eksponeringsterapi og samtaleterapi. Eksponeringsterapi betyr at du blir utsatt for en fryktet stimulans / situasjon i trygge omgivelser og på dine egne premisser. Bestill en time i dag slik at vi kan undersøke og sette i gang behandling.
Dette blir trappet opp etter hvert som man ser fremskritt, fram til klienten til slutt klarer å mestre situasjonen/ stimulusen på egenhånd. I samsvar med samtaleterapi resulterer dette ofte i at klienten vil kunne mestre møter med fryktet stimulus/ situasjon og “kunne ta livet litt tilbake” og få kontroll på angsten. Vi har ingen eller kort ventetid.

Angst og depresjon

Personer med angstlidelser kan også oppleve depresjon, ettersom det er vanlig at psykiske forstyrrelser kan forekomme. Både angst og depresjon kan oppstå uavhengig, men angst kan også være et symptom på depresjon og omvendt. For å håndtere symptomene på begge tilstander, blir lignende behandlinger ofte brukt, inkludert psykoterapi, medisiner og livsstilsendringer.

Tvangslidelse (OCD)

Denne typen angstlidelse viser til at en person har påtrengende tanker som skaper bekymring og potensielt angst. Personer med tvangslidelse (OCD) kan ha en følelse av at dersom bestemte handlinger og ritualer ikke utføres i møte med tanker så kan en følelse av ubehag og potensielt angst inntreffe.
Det som differensier tvangslidelse fra hverdagslige impulser om å utføre handlinger i møte med bestemte stimuli, er at under OCD/ tvangslidelse så vil ønsket om å utføre handlingen inntreffe svært ofte.

Angst lidelser myter og fakta

Myte: Angst er bare å være nervøs eller stresset.
Fakta: Mens stress og nervøsitet kan være symptomer på angst, er angst en medisinsk tilstand som krever profesjonell behandling.
Myte: Du kan ganske enkelt “knipse ut av det.”
Fakta: Angst er ikke et valg og kan ikke overvinnes av ganske enkelt vilje eller positiv tenking. Det krever riktig medisinsk behandling og terapi.
Myte: Bare svake mennesker lider av angst.
Fakta: Angst kan påvirke hvem som helst, uavhengig av alder, kjønn eller personlige egenskaper. Det er en vanlig psykisk helseforstyrrelse og ikke et tegn på personlig svakhet.
Myte: Medisiner er den eneste løsningen for angst.
Fakta: Selv om medisiner kan være nyttige for å håndtere angstsymptomer, er de ikke den eneste løsningen. En kombinasjon av terapi, livsstilsendringer og medisiner kan være effektive i behandling av angst.
Myte: Å snakke om angst vil gjøre det verre.
Fakta: Å snakke om angst og søke støtte fra venner, familie eller psykisk helsepersonell, kan faktisk bidra til å redusere angstsymptomer og forbedre velvære.