Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Angst lidelser

Angst lidelser

Angstlidelser er en rekke ulike lidelser som har å gjøre med tilstander hvor man er preget av frykt og angst. Hvis man ikke allerede er kjent med angst, så kan det oppsummeres som en tilstand preget av frykt, bekymring, rastløshet og sporadisk panikk.

Når angsten vedvarer over tid, og spesielt når en person er preget av gjentatte episoder med angst over flere måneder, har man vanligvis en form for angstlidelse. Det finnes en rekke forskjellige angstlidelser som indikerer hvilke spesielle situasjoner og/eller hendelser som fremkaller en følelse av angst depresjon blandet lidelse.

Angstlidelser

Forskjellige typer angstlidelser – Symptomer ved angstlidelser

Det finnes en rekke forskjellige angstlidelser, her er en kort presentasjon av noen av de mest vanligste angstlidelsene:

Sosial angst

Dette er en angstlidelse som er knyttet til sosiale interaksjoner og særlig en selvoppfattet forståelse for prestasjonskrav i det sosiale samspillet som en er redd for å ikke vil klare å oppfylle.

Spesifikke fobier

Disse typene angstlidelser er ulike spesifikke typer fobier som fremkaller en følelse av angst når de utsettes for den spesifikke stimulansen/situasjonen du ønsker å unngå. En slik type stimulans/situasjon kan være edderkopper (araknofobi), seksuell omgang (genovobi) eller kjøring/være i trafikken (amaxofobi). Listen er nesten uendelig, og så lenge det er noe spesifikt du kan være redd for, kan det betraktes som en type spesifikk fobi.

Panikkangst

Denne typen angst inntreffer plutselig og kan føles svært dramatisk for personen det angår. Panikkangst vil kunne føles som en intenst følelse av frykt for at det vil skje noe svært uønsket. Denne typen angst forekommer ofte dersom man tror man vil bli eksponert overfor noe man har en fobi overfor, med eller uten kroppslige symptomer.

Agorafobi

Agora betyr bytorg på Gresk. Agorafobi viser derfor til en aversjon / unngåelse for å befinne seg på plasser, og i situasjoner som kan virke overveldende med en følelse over å ha liten kontroll over sine omgivelser. En slik type situasjon kan være på et bytorg med mange mennesker.

Generalisert angstlidelse behandling

Denne typen angstlidelse er preget av en tilbakevendende følelse av angst som oppstår de fleste dager og som vedvarer over lengre perioder enn seks måneder.

Andre lidelser som kan forårsake angst.

Du må lese om artikkelen som handler om helseangst

Tvangslidelse (OCD)

Tvangslidelse (OCD)

Denne typen angstlidelse viser til at en person har påtrengende tanker som skaper bekymring og potensielt angst. Personer med tvangslidelse (OCD) kan ha en følelse av at dersom bestemte handlinger og ritualer ikke utføres i møte med tanker så kan en følelse av ubehag og potensielt angst inntreffe. 

Det som differensier tvangslidelse fra hverdagslige impulser om å utføre handlinger i møte med bestemte stimuli, er at under OCD/ tvangslidelse så vil ønsket om å utføre handlingen inntreffe svært ofte.

Posttraumtisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse, også kjent som PTSD, er knyttet til traumatiske opplevelser man har hatt i fortiden. Slike opplevelser kan være knyttet til vold, seksuelt overgrep, krig, trafikkulykker, alvorlig omsorgssvikt med mer. Personer med PTSD vil ofte oppleve angst i møte med stimuli som minner de på den traumatiske opplevelsen.

Hypokondri

Hypokondri lidelse er ofte preget av en følelse av å ha en alvorlige sykdom eller lidelse. En vil ofte tolke små og mer eller mindre ubetydelige fravik fra den antatte normen, som alvorlige symptomer som kan utløse angst følelse.

hvordan behandle angst lidelser

Angst i seg selv er en naturlig og veldig fornuftig kroppslig respons i møte med situasjoner som kan tolkes som potensielt skadelige eller farlige. Derfor er angst kroppens egen forsvarsmekanisme for å forberede personen til å kjempe eller flykte fra en situasjon.

Å ha angst en sjelden gang i blant, eller ved situasjoner som kan tolkes som potensielt farlig, er helt naturlig og et tegn på at kroppen fungerer som den skal. Det er først når angst blir vedvarende over tid, forekommer ved helt ufarlige situasjoner eller forhindrer en person i å gjennomføre nødvendige og ønskede gjøremål at det blir et problem. Når dette foreligger, hva kalles angst lidelse.

Angstlidelser kan ofte by på problemer i hverdagen, og resultere i alvorlige hemming av ens livskvalitet og funksjonsevne. I tillegg til dette er personer med alvorlige angstlidelser også mer disponert enn andre uten psykiske lidelser, til å utvikle søvn og depressive plager.

Behandling angstlidelser

For å forsøke å forhindre at angstlidelser utvikler seg til å bli seriøse og føre til problemer, eller fall i livskvalitet, kan det være veldig lurt å adressere problemet før det eskalerer. Derfor er det anbefalt å behandle angstlidelser, særlig de av en mer alvorlig grad.

Våre psykiatere kan behandle angstlidelser ved hjelp av behandlingsteknikker som eksponeringsterapi og samtaleterapi. Eksponeringsterapi betyr at du blir utsatt for en fryktet stimulans / situasjon i trygge omgivelser og på dine egne premisser. Bestill en time i dag slik at vi kan undersøke og sette i gang behandling.

Dette blir trappet opp etter hvert som man ser fremskritt, fram til klienten til slutt klarer å mestre situasjonen/ stimulusen på egenhånd. I samsvar med samtaleterapi resulterer dette ofte i at klienten vil kunne mestre møter med fryktet stimulus/ situasjon og “kunne ta livet litt tilbake” og få kontroll på angsten. Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.