Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Utbrenthet og utmattelse

Hva er utbrenthet og utmattelse

Utmattelse og utbrenthet er noe som mange personer vil møte på en eller flere ganger gjennom livet sitt. Disse helseplagene kommer som regel som en følge av ens miljø, og da særlig rolleforvirring, rolleoverbelastning, dårlig organisering på jobb, dårlig arbeidsmiljø, for mye ansvar og arbeid både hjemme og på jobb, eller kanskje som en følge av noe helt annet.
Hva som fører til utmattelse og utbrenthet er subjektivt, og det som for noen kan være spennende, givende og gøy, kan for andre være en mental og fysisk belastning som kan føre til vedvarende utmattelse.

Til tross for at disse begrepene ofte blir anvendt i dagligtalen, så har begrepene egne spesifikke meninger, og vi skal for ordens skyld ta de for seg, slik at du faktisk kan være sikker på hvorvidt du opplever/har opplevd utbrenthet og/eller utmattelse.

utbrenthet-og-utmattelse

Utmattelse

Utmattelse over tid, også kalt vedvarende utmattelse eller fatigue, er en opplevelse hos personen det angår som preges av tretthet og energimangel. Vedvarende utmattelse er et vanlig symptom hos personer som sliter med sykdommer som ME, kreft, diabetes, nevrologisk sykdom, revmatisk sykdom med mer.
Grunnet noen fellestrekk med depresjon, som mangelen på energi og tretthet, kan personer med vedvarende utmattelse ofte bli feilstemplet som deprimerte. Selv om man kan utvikle en depresjon som en konsekvens av å ha vært utmattet over lengre tid, så er dette svært forskjellige lidelser og må derfor ikke blandes.
Dersom man opplever depresjon samtidig med utmattelse kan dette raskt utvikle seg til å bli en alvorlig tilstand ettersom at depresjonen kan ha en negativ spiraleffekt (gjør hverandre verre) på kroppslige, sosiale og psykiske plager og problemer. Grunnet nedsatt funksjonsevne og ikke minst risikoen for å utvikle depresjon, så er vedvarende utmattelse noe man bør ta seriøst og søke hjelp og råd for.
Utmattelse i seg selv, som er å være sliten og ikke ha overskuddsenergi til å påta seg nye oppgaver etter en lang arbeidsdag/harde gjøremål, er ikke noe unormalt i seg selv, og vi opplever alle å bli utmattet fra tid til annen. Det er først når søvn og hvile ikke reverserer utmattelsen, og man opplever å fortsette å være utmattet selv etter en lengre periode med søvn og hvile, at man risikerer å være det som kalles vedvarende utmattet.

Utbrenthet

Utbrenthet er en stressreaksjon som kroppen iverksetter i møte med kronisk stress over lengre tidsperioder. Man kan på mange måter se på utbrenthet som punktet der begeret er fullt og vannet fosser over ut av kanten på koppen som her symboliserer mengden stress vi kan håndtere på en gang, og over tid.
Utbrenthet er som regel knyttet til jobb og arbeid, og utvikler seg ofte grunnet en rekke faktorer relatert til blant annet arbeidsmengde, ansvar, følelse av medbestemmelse i prosessen, for høye forventninger og idealer, og et dårlig arbeidsmiljø.
Dersom man opplever konsentrasjonsvansker, sviktende hukommelse, hjernetåke og nedsatt selvtillit, kan man være i faresonen for å bli/være utbrent.
Særlig yngre personer som er usikre på sin stilling og føler et stort press knyttet til forventninger og prestasjonsnivå er særlig utsatt for å bli utbrente. Eldre arbeidstakere er ofte mer selvsikre og kan hvile tilbake på tidligere erfaringer og opparbeidede tommelfingerregler som bidrar til å mestre arbeidsdagen bedre.
Særlig utviklingen av dårlige mestringsstrategier er en stor bidragsyter til utviklingen av utbrenthet. En destruktiv mestringsstrategi danner ofte en ond sirkel som gjør vondt verre. En slik strategi kan være å jobbe hardere og lengre, ta færre pauser, isolere seg fra venner og familie, redusere meningsfulle aktiviteter som hobby og sport, for å kunne gjøre ferdig arbeidsoppgavene.
Dersom man følger en slik mestringsstrategi så blir ofte resultatet det at man blir raskt utmattet og blir mindre effektiv, noe som resultater i at tidligere arbeidsoppgaver blir forskjøvet og at man stadig faller lenger tilbake.

Vi behandler utbrenthet og utmattelse

Hvis du er bekymret for at du, dine ansatte eller noen du kjenner har problemer knyttet til utbrenthet og/eller vedvarende tretthet, så er det ingen grunn til å fortvile. Med god oppfølging, livsstilsendringer og behandling blir de fleste raskt bedre, og kommer inn i gode mønstre og rutiner hvor de får tilbake mestringsfølelsen og ofte et høyere energinivå.

Vi i Psykiater.no har god erfaring og lang kompetanse når det gjelder behandling for utbrenthet og utmattelse. Ved å identifisere årsaker og takle problemet og finne løsninger i samsvar, kan vi bidra til å gjøre hverdagen mer levelig og givende.

Kontakt oss for å starte din behandling. Våre psykiatere og behandlere har taushetsplikt, er profesjonelle og viser full forståelse for alle situasjoner og problemstillinger.

Vi-behandler-utbrenthet-og-utmattelse