Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Rusavhengighet og Rusmisbruk

Rusavhengighet og Rusmisbruk

Om rusavhengighet og rusmisbruk, rusavhengighet forekommer når man har utviklet en avhengighet knyttet til konsum av et rusmiddel og eller avhengighetsskapende medikament. Ved en rusavhengighet vil en person som ofte oppleve fysiologisk / kroppslig ubehag ved pause, reduksjon eller bråstopp av rusbruk. Les mer om kriteriene og symptomene for rusavhengighet lengre nede i artikkelen.

Rusmisbruk viser til at et rusmiddel brukes i en annen situasjon, mengde, frekvens eller intervall enn det som er ansett som normalt eller anbefalt. Et typisk rusmisbruk kan være alkoholisme eller overforbruk/ feilbruk av reseptbelagte legemidler.

Rusmisbruk og rusavhengighet er svært utpregede problemer i de fleste vestlige land, og krever årlig flere tusen liv i europa samt flere hundre liv i Norge. I følge FHI (se statistikk for alkoholdødsfall og narkotikadødsfall), døde 620 mennesker som en konsekvens av rusmisbruk i Norge.

De aller fleste formene for rusavhengighet kan være svært skadelig og har et potensiale for å skade ens egen livskvalitet, familieliv, funksjonsevne og ens sosiale liv.

Rusavhengighet-og-Rusmisbruk

Rusavhengighet og Rusmisbruk conti.

Alle former for rusmidler, både reseptbelagte legemidler og / eller illegale stoffer er det som  oftest kvaliteten, situasjonen det forekommer i og frekvensen av inntaket som utgjør et rusmisbruk. Avhengighet derimot avhenger faktisk mindre av handlingene til vedkommende enn man skulle trodd, og mer av stoffets avhengighetsskapende virkning og sosiale, miljømessige og genetiske faktorer.

Dersom bruken av et rusmiddel har forekommet i ens egne omgivelser er en mer disponert til selv å utøve rusmisbruk. Dette har mye med menneskers tendens til å etterligne og å ta etter andre. Forskning tyder på at mennesker har nerveceller som aktiveres når vi ser andre gjøre en bestemt aktivitet. Dette kalles speilnevroner og kan være noe av forklaringen på hvorfor mennesker har en tendens til å gjøre som andre.

For å minimere sjansen til å selv å begynne med misbruk av bestemte rusmidler, er det enkleste knepet å holde seg unna sosiale situasjoner og omgivelser der det forekommer substansmisbruk.

Hvilke stoffer kan man misbruke, og når blir bruk til misbruk?

Det finnes svært mange forskjellige reseptbelagte legemidler, narkotiske midler, syntetiske rusmidler, sopp, urter, alkohol og andre former for substanser som ved konsum produserer en form for rus og/ eller annen virkning hos de som inntar disse stoffene. Ofte har flere av disse substansene potensiale til å bli misbrukt. Dermed blir svaret på spørsmålet at nesten de aller fleste rusmidler kan misbrukes og skape en fysisk og/ eller psykisk avhengighet.

Alle rusmidler er forskjellige, og selv forskjellige utgaver/ versjoner av et stoff kan gi svært uforventede og forskjellige virkninger. På et generelt grunnlag så er det visse substanser som har en disposisjon for å virke mer avhengighetsskapende enn andre.

Rusmidler som heroin, nikotin, opiater, kokain og alkohol er alle svært avhengighetsskapende, som forventet er dog noen av disse stoffene mer skadelige enn andre. Overraskende nok for mange så er det faktisk alkohol og tobakk som i Norge tar flest liv.

Rusmisbruk og rusavhengighet kan være svært åpenbart hos enkelte, og svært godt skjult hos andre individer. Personer som er avhengige av sterke stoffer som alkohol og diverse typer narkotika og er høyt funksjonelle, kalles ofte for funksjonelle alkoholikere/ rusmisbrukere.

Mange er kanskje ikke selv klar over at deres rusbruk faktisk utgjør en avhengighet og et misbruk. I mange tilfeller har rusbruken startet i sosialt lag og under mer kontrollerte omgivelser. Deretter kan vedkommende også misbruke substanser på egen hånd eller fortsette rusbruken i et sosialt miljø.

En avhengighet er forskjellig fra kontrollert bruk i form av at substansen/ aktiviteten opptar en betydelig del av ens tid og krefter, og kan produsere abstinens ved pause i konsum og ikke minst medfører uønskede konsekvenser for utøvelsen av sin rolle hjemme, på jobb eller i andre arenaer.

Kriterier for rusmisbruk

I Norge benytter vi diagnoseringsverktøyet ICD-10. Under kan du se en oversettelse av ICD-10 kriterien for avhengighetssyndrom.

ICD – 10 kriterier for rusmisbruk 

  • Tvangspreget forhold til bruken av et substans.
  • Vanskelig for å kontrollere inntaket av substans, når det inntaes, og å holde seg til en maksimumsdosering.
  • Abstinenspreget tilværelse ved intet eller lavere inntak av substans. Under abstinens opplever brukeren ofte kort/lang varig form depresjonangst og ved stopp i bruken av svært sterke stoffer kan en bli mer disponert for å selvmordstanker.
  • Utvikling av toleranse knyttet til bruken av et substans. En blir vant med å bruke sterkere og høyere doser og må ofte trappe opp bruken for å oppleve den samme virkningen.
  • Høyt tidsforbruk knyttet til anskaffelse, forberedelser og bruk av substansen..
  • Fortsatt bruk av avhengighetsskapende substand til tross for kjennskap til det faktum at fortsatt bruk kan påføre en selv skader.

Dersom en oppfyller et eller flere av kriteriene over kan man være rusavhengig eller være i faresone for å utvikle et rusmisbruk til en avhengighet.

Behandling for rusmisbruk

Behandling-for-rusmisbruk

Rusmisbruk og avhengighet kan gi svært uønskede og skadelige konsekvenser for en selv, egen livskvalitet og funksjonsevne, og ikke minst for omgivelsene. Barn som vokser opp i et hjem preget av rusmisbruk er mer utsatt enn andre for å utvikle psykiske lidelser og til og med utvikle rusmisbruk senere i livet.

Dersom du mistenker at du eller noen du bryr deg om har et problematisk eller avhengighetsskapende forhold til rusmidler, er det viktig å søke behandling eller hjelpe dem med å søke behandling. Våre leger, psykiatere og spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin har lang erfaring med tverrfaglig spesialisert behandling av narkotikaavhengighet.

Vi vil kunne følge opp og bruke velprøvde behandlingsmetoder som MI, atferdsterapi, samtaleterapi og oppstart av medisinering der det er nødvendig, for å gi deg eller personen du kjenner en god sjanse til å komme ut av avhengigheten og ta livet tilbake. Det er for tiden kort eller ingen ventetid hos oss. Bestill en time i dag for en rask videokonsultasjon på nettet eller ved å oppsøke klinikken.