Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Insomnia og søvnvansker

Insomnia og problemer med å sove

Insomnia-og-søvnvansker

I følge folkehelseinstituttet opplever hele 1 av 3 nordmenn søvnvansker på ukentlig basis. Dette gjør søvnvansker/ insomni til et av de mest utbredte helseproblemene i Norge og i store deler av verden.

Søvnforstyrrelser skyldes, som ofte, en eller flere underliggende faktorer som kan bidra til utvikling av søvnløshet. Slike faktorer kan føre til det som kalles søvnløshet, dvs. et problem med å sovne. Søvnløshet kan også være preget av hyppige eller tidlige oppvåkninger om morgenen, noe som kan føre til funksjonshemming.

Det er en rekke forskjellige søvnforstyrrelser, mer enn det er mulig å nevne her. Av denne grunn vil vi generelt fokusere mest på søvnløshet årsaker og generelt på søvnforstyrrelser, men vi vil her gi en liten oversikt over vanlige søvnforstyrrelser og gi en kort beskrivelse av noen av dem:

Søvnapé

Søvnapé kjennetegnes av at man sover dårlig og ujevnt i løp av natten grunnet pustepauser. Disse pustepausene skyles som regel av luftveiene tettes. Et generelt symptom på søvnapé kan være høylytt snorking og tretthet på dagtid. I noen tilfeller vil ikke vedkommende det angår være klar over pusteproblemene men føle seg trøtt på dagtid. 

Narkolepsi

Narkolepsi kjennetegnes av en ukontrollerbar trang til å ta små søvnpauser, ofte på svært ubekvemmlige tidspunkter og situasjoner som når man står stille i trafikken eller i midten av en samtale.

Bipolar lidelse, Depresjon og Rus Avhengighet – søvnmangel er typiske symptomer

Selv om bipolar lidelse og depresjoner ikke er søvnlidelser i seg selv, så vil ofte personer med disse psykiske lidelsene kunne oppleve søvnmangel som en følge av sine lidelser. Både mani og depresjon er kjent for å kunne skape insomni og forverre ens søvnkvalitet. Rusavhengighet kan også lede til store søvnvansker og ikke minst ødelagt søvnrytme. 

Søvnapé og narkolepsi er ikke knyttet til psykiatri, og vil dessverre ikke kunne behandles av våre psykiatere. De er her inkludert med den hensikt å kunne gi et innsyn i typiske underliggende søvnlidelser som kan føre til søvnmangler og sekundær-insomni / prasomni.

Hva er Insomni, og hva er typiske symptomer ved Insomni?

Insomni stammer fra det Latinske ordet Insomnia, også kalt søvnløshet i dagligtalen, og er preget av problemer knyttet til å sovne og fortsette å sove. I henhold til den gjeldende diagnoseringstandaren i Norge (ICD-10), så er det to typer insomni, primær og sekundær, med to øvrige subkategorier tilhørende typene.

Primær-insomni viser til at det ikke er noen kjente underliggende søvnlidelser, konsum av substanser, sykdommer eller lignende som forårsaker insomni.

Sekundær-insomni viser til at insomni hos en person er forårsaket av en underliggende grunn som eksempelvis et høy eller sent inntak av koffein eller et annet narkotisk substans, søvnapé eller en psykiatrisk lidelse som bipolar lidelse.

De to subkategorier er henholdsvis episodisk insomni som kjennetegnes av at insomni forekommer på en intermitterende basis, altså med ujevne mellomrom og ikke er av en gjentakende sort, ihvertfall ikke over perioder på lengre enn 3 måneder.

Kronisk insomni kjennetegnes av at periodene med insomni strekker seg over en lengre tidsperiode, gjerne over 3 måneder.

Insomni har følgende symptomer:

  • Vanskeligheter med å sovne om natten.
  • Å uønsket våkne under nattesøvnen uten at det foreligger biologiske behov som tørste eller et ønske om å urinere.
  • Stå opp tidlig på morgenen.
  • En følelse av å ikke være uthvilt etter en nattesøvn.
  • Å føle seg trøtt på dagtid.
  • Å være irritabel, å være mer disponert for å utvikle en mild depresjon eller angst.
  • Konsentrasjonsvansker.

Behandling for Insomnia og søvnvansker

Søvnløshet kan ha svært uønskede konsekvenser for de berørte, og kan forverre en persons livskvalitet og evne til å fungere.

Søvnløshet kan også manifestere seg i en negativ spiral med tilhørende risikofaktorer som depresjon. I praksis betyr dette at depresjon vil ha negative konsekvenser for nattesøvn, mens redusert søvn kan forverre depresjon. Dessverre gjelder dette søvnmangel og en rekke andre lidelser, inkludert dødelig familiær søvnløshet og uønskede helseeffekter. Søvn er et av de viktigste primære behovene til mennesker, så det kan være vanskelig å oppnå det du vil hvis du ikke har sovet godt.

Våre psykiatere, leger og spesialister på rusmisbruk og avhengighetsmedisin kan hjelpe mennesker med søvnløshet kur med å kurere og lider av andre søvnforstyrrelser knyttet til rusmisbruk og psykisk helse, ved hjelp av velprøvde effektive behandlinger. Disse behandlingene inkluderer forbedring av søvnhygienen gjennom flere tiltak etter en nærmere undersøkelse.

Behandling-for-insomnia-og-søvnvansker

En annen søvnløshet behandling form er bruken av kognitiv atferdsterapi  og samtale terapi som viser til at terapauten og pasienten i samsvar avdekker hvilke faktorer som kan ødelegge for nattesøvnen, og i samsvar jobber med å skape bedre søvnhygiene. Dersom det er nødvendig kan også legen vurdere utskrivning av enkelte medikamenter med søvninduserende virkning for en kort periode. Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.