Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

OCD og Tvangstanker

OCD og Tvangstanker

OCD-og-Tvangstanker

OCD og tvangstanker: OCD også kjent som tvangslidelse er en psykisk lidelse som kjennetegnes av en påtrengende trang til å utøve visse atferdsmønstre eller ritualer på en gjentakende basis. Ofte foreligger det også tanker som gjerne er av en ubehagelig eller uønsket natur som med faste intervaller returnerer til bevisstheten til personen det angår.

En person med OCD vil oppleve et pressende behov for å utøve disse handlingene (tvangshandlinger) og/ eller oppleve de gjentagende tankene (tvangstanker). I henhold til DSM-5 kriteriene for diagnosering av OCD/ tvangslidelse så må 4 kriterier være til stede:

Vedkommende det angår opplever:

Tvangstanker, tvangstanker eller begge deler.
Tvangstankene og/eller tvangshandlingene tar opp en betydelig mengde tid fra personens dag og forårsaker komplikasjoner for livskvalitet og sosial interaksjon.
Tvangstankene og/eller tvangshandlingene er ikke forårsaket av effektene av et underliggende narkotikaforbruk.
Atferd og tankemønstre er ikke bedre forklart av en annen diagnose (som dysmorfofobi).

Personer med OCD opplever ofte både tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangshandlingene utøves ofte for å redusere  angst , usikkerhet og selvopplevd stress som stammer fra innholdet i deres tvangstanker. For eksempel kan en person med OCD ha tilbakevendende tanker om at hvis komfyren eller komfyren ikke er slått av, vil huset brenne ned. For å redusere angsten knyttet til å oppleve at huset brenner ned, kan personen begynne å utvikle et ritual som går ut på å skru av knappene på komfyren eller komfyren et visst antall ganger, og deretter sjekke om komfyren/ovnen er slått av med x antall ganger.

For noen mennesker kan tvangstanker og tvangshandlinger utvikle seg til å bli så store

en del av hverdagen deres at opptil flere timer om dagen brukes på å utføre sine tvangsritualer og prøve å kjempe mot uønskede repeterende tanker. Å løsrive seg fra tvang kan etter hvert bli et stort problem, og mange kan oppleve manglende evne til å restituere seg i møter, på skolen eller på jobb.

Symptomer på OCD

Det kan manifestere seg på veldig forskjellige måter hos forskjellige mennesker. Oversikten over symptomer som ofte oppstår vil være preget av dette. I følge ICD-10, det internasjonale og norske standardiserte diagnosesystemet, må det være tvangstanker og/eller tvangstanker som er til stede de fleste dager i en periode på mer enn 2 uker før det regnes som OCD. Videre må tvangstanker og/eller handlinger ta opp tid i personens hverdag og påvirke personens daglige aktiviteter og livskvalitet. Noen situasjoner viser hva som er tvangstanker.

Typiske tvangstanker:

 • Frykt for bevisst å skade seg selv eller andre kan være tvangstanker selvmord.
 • Frykt for dessverre å skade seg selv eller andre.
 • Frykt for å bli smittet med en sykdom, infeksjon eller uønsket stoff, og smitte andre.
 • Et “unormalt påtrengende” ønske om symmetri, orden og renslighet.
Symptomer på OCD

Typiske tvangshandlinger:

-overdreven

 • Vask og håndvask.
 • Kontrollerer om dører er låst og instrumenter/elektronikk slått av.
 • Telling av objekter og beregninger.
 • Organisering av objekter i omgivelsene.
 • Samling av gjenstander og aversjon mot å kaste eiendeler.
 • Be flere ganger om bekreftelse på noe.
 • intense ocd seksuelle tvangstanker
 • Man tenker å nøytralisere tanker for å bekjempe eller overdøve uønskede tanker.
 • Unngå steder og eksponering for stimuli kan provosere besettelser.

tvangstanker behandling

Det er en psykisk lidelse som kan ha veldig uønskede konsekvenser for de berørte. Gitt at OCD er en kronisk lidelse, er det viktig å få den mistenkte lidelsen sjekket/diagnostisert så snart du opplever symptomer. Hvis du får diagnosen OCD, er det viktig å søke behandling for OCD, få tilstanden under kontroll og sakte men sikkert begynne å ta livet ditt tilbake. Med vellykket behandling vil mange ikke måtte oppleve tilstedeværelsen av lidelsen i hverdagen.

Våre psykiatere har lang erfaring og god kompetanse med behandling av tvangstanker og tvangshandlinger. Vi benytter oss blant annet av utprøvde behandlingsmetoder som kognitv-atferdsterapi og hvis nødvendig medikamentell behandling.

Såkalt eksponering og responsbehandling har vist seg å gi god effekt hos mange 

som lider av OCD.

Med riktig behandling vil mennesker som sliter med OCD frivillig og i et trygt miljø bli utsatt for typiske stimuli som fremkaller tvangstanker og vet hvordan bryte tvangstanker. Sammen vil vi prøve å bekjempe tvang til å utøve tvang i møte med tanker og/eller stimuli. Kroppen vil gradvis bli klar over at det nå ikke er grunnlag for angst og usikkerhet, og utelate de negative konsekvensene og ikke utføre tvangshandlinger/ritualer.

Våre psykiatere vil også benytte seg av samtaleterapi og fatte situasjonsbetingede avgjørelser knyttet til hva som vil være den best antatte behandlingsformen i hvert enkelt tilfelle. Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.