Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

PSYKISK HELSE

Hva er mental helse eller psykisk helse? 

Psykisk helse inkluderer vårt emosjonelle, psykologiske og sosiale velvære. Det påvirker hvordan vi tenker, føler og handler. Det hjelper også å bestemme hvordan vi håndterer stress, forholder oss til andre og tar valg. Psykisk helse er viktig i alle faser av livet fra barndom og ungdomsår til voksen alder.
Hvis du opplever psykiske problemer i.l.a livet, kan din tenkning, humør og oppførsel bli påvirket. Mange faktorer bidrar til psykiske problemer, inkludert:

 • Biologiske, psykologiske eller sosiale faktorer
 • Livserfaringer, som omsorgssvikt, traumer eller overgrep
 • Familiehistorie med psykiske problemer

Psykiske problemer er vanlige, men hjelp er tilgjengelig. Personer med psykiske problemer kan bli bedre og mange blir helt friske. Det er absolutt verdt å få bukt med de psykiske lidelsene for best mulig livskvalitet.

Psykisk helse tegn og symptomer​ - psykiater.no

Psykisk helse tegn og symptomer

Vi går alle gjennom endringer i følelser, tanker og atferd fra tid til annen. Disse endringene kan være et tegn på psykisk lidelse når de vesentlig svekker din evne til å fungere daglig. Psykisk sykdom kommer i mange former, for eksempel depresjon, angstlidelser, bipolar lidelse og schizofreni.

 • Tilbaketrekking fra familie og venner
 • Tap av interesse for ting du pleide å glede deg over
 • For høye og lave følelser
 • En stor endring i spisevaner eller sovevaner
 • Urimelig frykt eller bekymringer
 • Forsømmelse av personlig hygiene og omsorg
 • Endringer i seksualdriften din og Forvirret eller uorganisert tenkning
 • Forvirret eller uorganisert tenkning
 • Spenning av overdreven sinne og Urealistiske ideer
 • Narkotika- eller alkoholmisbruk og Hør eller se ting andre ikke kan
 • Snakker eller tenker på selvmord

Psykiske helseproblemer vi håndterer

Psykiske helsetjenester består av vurderinger, diagnostikk, rådgivning og behandling av en profesjonell psykiater, som gir støtte til et individ eller en gruppe for å lindre mental eller emosjonell sykdom og tilhørende symptomer. 

ADHD & ADD

 ADHD refererer til Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD pasienter kan ha et høyere energinivå enn det som anses som normalt, noe som resulterer i impulsiv oppførsel. Pasienter med ADHD kan lett bli dristrahert, rastløse, oppleve økt fysisk uro. 

LES MER —>

Angstlidelser

Angstlidelser er preget av frykt og angst, noe som indikerer hva som får dem til å føle angst. Angst symptomer inkluderer rastløshet, bekymring og panikkanfall. Samtaleterapi og eksponeringsterapi brukes som behandling for angstlidelser. 

LES MER —>

 

Depresjon

En depressiv lidelse er preget av lavt stemningsleie, dårlig humør, tristhet, tap av interesse for hverdagslige aktiviteter. Pasienten bør konsultere en psykiater hvis depresjonen vedvarer. Våre spesialister har god erfaring med depresjonsbehandling.

LES MER —>

 

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse kan være preget av stemningsendringer som kan lede til oppstemthet i form økt energi og aktivitet som i mani / hypomani og nedstemthet i form av depresjoner. Det kan være flere symptomer på bipolar lidelse, inkludert økt selvfølelse, økt impulsivitet, ukrtisk atferd, reduset søvnbehov, økt taletrang, irritabilitet og selvmordstanker.

LES MER —>

 

Insomnia

Personer med søvnvansker kan ha en forstyrret søvnmønster. Søvnløshet eller søvnvansker behandles ofte med en kombinasjon søvnhygienisketiltak med fokus på å fjerne uhensiktsmessige atferd til en kort periode med ikke vanedannende medikasjon. Behandlingene inkluderer flere tiltak som forbedrer søvnhygiene.

LES MER —>

 

Personlighets forstyrrelser

En person med personlighetsforstyrrelse har vanskeligheter med å tenke og oppføre seg sosialt, og har vanskelige erfaringer med å håndtere mennesker. Vi kan behandle enkeltpersoner, små grupper og psykoterapipasienter med flere personlighetsforstyrrelser. 

LES MER —>

 

OCD

Personer med OCD (tvangslidelse) kan lide av noen svært uønskede effekter som kan lede til tvangstanker og tvangshandlinger. Det kliniske bilde kan også være preget av andre symptomer som angst og depresjon. Våre psykiatere har god behandlingserfaring med pasienter med OCDOCD kan redusere livskvaliteten drastisk for den som lider av en slik psykisk lidelse. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. 

LES MER —>

 

Psykoser og psykoselidelser

En psykotisk lidelse eller en alvorlig psykisk lidelse kan forårsake unormal tenkning, oppfatning og kan gi vrangforestillinger. Kliniske bilde kan også være preget av hørselshallusinasjoner, synshallusinasjoner eller mer sjeldent taktile lukt hallusinasjoner. Våre psykiatere kan være med å bistå, behandle eller henvise til rett instans for oppfølging 

LES MER —>

 

Spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse innebærer usunne tanker om vekt, kroppsform og mat. Det kliniske bildet kan også vise overdreven trening, diettvegring, eller økt inntak og oppkast. Vi kan hjelpe dem med å overvinne angsten og atferden som fører til spiseforstyrrelser samt gi veiledning og tilby behandling for å snu den negative trenden. Dersom pasienten ikke er i stand til å samarbeide eller er undervektig, anbefales behandling.

LES MER —>

 

Utbrenthet og utmattelse

Kronisk stress over lengre tid kan føre til utbrenthet. Utmattelse er en opplevelse preget av tretthet og mangel energi. Våre psykiatere Psykiater.no har lang erfaring med å behandle utbrenthet og tretthet 

LES MER —>

 

Grunner til å ta vare på psykisk helse

Å opprettholde positiv mental helse og behandle eventuelle psykiske helsetilstander er avgjørende for å stabilisere konstruktiv atferd, følelser og tanker. Å fokusere på psykisk helsevern kan øke produktiviteten, forbedre vårt selvbilde og forbedre relasjoner.

Å pleie mental helse forbedrer ikke bare vår daglige funksjon, men det kan også hjelpe oss å kontrollere – eller i det minste bekjempe – noen av de fysiske helseproblemene som er direkte knyttet til psykiske helsetilstander. For eksempel er hjertesykdom og stress relatert, så å håndtere stress kan ha et positivt resultat på hjertesykdom.

Andre fordeler med å ta vare på vår mentale helse kan omfatte:

 • Forbedrer humøret vårt
 • Redusere vår angst
 • Skaper en økt følelse av indre fred
 • Tenker klarere
 • Forbedre relasjonene våre
 • Å øke selvtilliten vår

Psykiater er tilgjengelig for å hjelpe deg med alle psykiske lidelser

Hjernen er kilden til alle følelsesmessige tanker og atferd. En psykiater har en medisinsk spesialitet dedikert til evaluering, diagnose, forebygging, behandling rus og psykiatri. Spesialiteten vektlegger den biopsykososiale teorien, med andre ord tar den hensyn til alle de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som kan utløse eller forverre psykisk lidelse.

Bestille time hos psykiater via telefon- eller videokonsultasjon

Psykisk Helse Komplikasjoner

Psykisk sykdom er en ledende årsak til funksjonshemming. Ubehandlet psykisk sykdom kan forårsake alvorlige følelsesmessige, atferdsmessige og fysiske helseproblemer. Komplikasjoner knyttet til psykiske lidelser kan inkluderer: 

 • Tristhet, nedstemthet og redusert livsglede
 • Familiekonflikter
 • Relasjonsvansker
 • Sosial isolering og tilbaketrekking
 • Problemer med tobakk, alkohol og andre rusmidler
 • Manglende arbeid eller skolegang, eller andre problemer knyttet til jobb eller skole
 • Juridiske og økonomiske problemer
 • Fattigdom og hjemløshet
 • Selvskading og skade på andre, inkludert selvmord eller drap
 • Svekket immunforsvar, slik at kroppen din har vansker for å motstå infeksjoner
 • Hjertesykdom og andre medisinske tilstander

Psykiske lidelser og risikofaktorer 

 Enkelte faktorer kan øke risikoen for å utvikle en psykisk lidelse, inkludert: 

 • En historie med psykisk sykdom hos en blodslektning, for eksempel en forelder eller søsken
 • Stressende livssituasjoner, som økonomiske problemer, egen eller slekning/nærståendes død, brudd i relasjon eller skilsmisse
 • En pågående (kronisk) medisinsk tilstand
 • Hjerneskade som følge av en alvorlig skade (traumatisk hjerneskade), for eksempel et voldsomt slag mot hodet
 • Traumatiske opplevelser, som vold, tortur, kidnapping, krig, naturkatastrofer eller andre former for traumatiske opplevelser
 • Bruk av alkohol, illegale substanser, vanedannende medisiner, steroider eller andre rusmidler
 • En barndomshistorie med omsorgssvikt, vold eller overgrep.
 • Få venner eller få sunne forhold
 • En tidligere psykisk lidelse
ADD-&-ADHD

 Psykisk sykdom er vanlig. Omtrent 1 av 5 voksne har en psykisk lidelse i løpet av livet. Psykisk sykdom kan begynne i alle aldre, fra barndommen til alderdommen, men de fleste tilfeller begynner tidligere i livet. 
 Effektene av psykiske lidelser kan være forbigående eller langvarige. Du kan også ha mer enn én psykisk lidelse samtidig. Du kan for eksempel ha depresjon og en rusforstyrrelse eller andre kombinasjoner 

Psykiske diagnoser

Diagnostiseringen av en psykisk lidelse kan innebære somatiske undersøkelser, blodprøver, Ekg, EEG, MR Caput, Serum konsentrasjonsmålinger, CYP-tester, urinprøver eller andre relevante undersøkelser som kadriologiske eller nevrologiske vurderinger. Mange kan tas i regi av fastlegen din eller ved henvisning til sykehus, laboratorier eller bildediagnostikk i ditt nærområde for å identifisere mulige underliggende eller ikke-åpenbare årsaker.
Psykiater kan be deg om opplysninger om tidligere somatisk eller psykiatriske sykdomshistorikk for bedre forståelse av dine psykiske helseplager . En grundig psykiatrisk anamnese (historie taking) vil ofte være nødvendig for å forstå sammesettningen av dine psykiske plager. Du kan ikke forvente å få en diagnose etter første time. Dersom du alt har diagnostikk fra annen instans, send oss den på digipost ved å oppsøke “psykiater.no & spesialist i rus og avhengighetsmedisin…” så vi kan gjøre en grundig gjennomgang.
Psykiater hos oss vil vurdere kompleksiteten i dine psykiske plager utfra symptomene dine, som kan variere fra person til person. Det kan dermed være nødvendig med flere avtaler for diagnostikk og behandling.

Hvem er kvalifisert for psykisk helsebehandling? 

Psykisk helsebehandling er tilgjengelig for alle som har psykiske problemer. Kvalifisering for behandling avgjøres av en vurdering av symptomer og behov, uavhengig av alder, kjønn, rase eller sosioøkonomisk status. Ikke nøl med å ta kontakt for å få hjelp og støtte. Vi er tilgjengelig for alle som trenger det, og kan behandle de fleste tilstander hos oss. De som krever tettere oppfølging som suicidalitet, alvolig depresjon, alv. spiseforstyrrelser eller alv. Psykisk lidelse kan etter en konkret vurdering bli henvist til ekstern instans.

Har du fått avslag på DPS? Er det blitt vurdert at du ikke oppfyller kriteriene for å få hjelp ved DPS?
Opplever du ikke få hjelp eller at det tar svært lang tid før du kan få den hjelpen du trenger nå?
Få hjelpen du trenger nå og oppdag fordelene ved å ikke vente forlenge, Starte arbeidet med forbedret mental helse. Ta kontakt med oss i dag.

Psykisk helse og Rusbehandling

Psykisk helsebehandling er skreddersydd for hver enkelts unike behov, med mål om å redusere symptomer, adressere underliggende årsaker og gjøre tilstanden håndterbar. Ved å samarbeide med en våre helsepersonell kan det lages en personlig behandlingsplan, som bruker en kombinasjon av ulike tilnærminger for å optimalisere resultater.

Medisiner:

Inkluderer antidepressiva, angstdempende medisiner, antipsykotika eller stemningsstabiliserende medisiner som brukes ofte i behandlingen av psykiske lidelser. Ved rusavhengighet kan våre spesialister i rus og avhengighetsmedisin også bidra med veiledning og behandling som bla. inkluderer nedtrappinger av avhengighetsskapende medisiner så sant det er forsvarlig å utføre poliklinisk.

Psykoterapi:

Psykoterapi er en form for terapeutisk behandling som bruker samtaler til å hjelpe pasienter med å håndtere psykiske lidelser og følelsesmessige utfordringer. Det finnes ulike typer psykoterapi, inkludert kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk terapi og flere, som kan tilpasses individuelle behov. Terapi kan være kortvarig eller langvarig og kan utføres individuelt eller i gruppe. Psykoterapi er effektiv for å behandle en rekke psykiske lidelser, inkludert depresjon, angst, PTSD, bipolar lidelse og spiseforstyrrelser. Målet med psykoterapi er å hjelpe pasienten med å løse eller redusere psykiske, følelsesmessige og atferdsmessige problemer og utfordringer som påvirker deres livskvalitet og evne til å fungere. Våre psykiatere har også psykoterapeutisk tilnærming og kan tilby forskjellige former. Undersøk med de enkelte spesialister under bestilling av time for å se type psykoterapi de tilbyr.

Sykehus og boligbehandling:

Som inkluderer både over natten og dagtid programmer, kan være nødvendig for noen individer for intensiv og dybdebehandling. Vi kan være behjelpelige med å henvise til instanser for oppfølging ved sykehus døgn avdelinger som ved poliklinikker ved sykehus.

Livsstilsbehandlinger

For å håndtere psykiske problemer kan det være gunstig å følge en behandlingsplan, avstå fra alkohol og rusmidler, og adoptere en sunn livsstil som inkluderer matvarer som er bra for helsen. Å spise en næringsrik diett som inkluderer matvarer som er rike på omega-3 fettsyrer, antioksidanter, og B-vitaminer, kan bidra til å støtte hjernen og fremme mental helse. I tillegg kan mosjon og stressmestringsteknikker som yoga, mindfulness eller meditasjon hjelpe deg med å redusere stress og øke følelsen av velvære. I alle våre behandlinger har vi mye fokus på livsstilsendringer og kan gi råd i forhold til dette.

Psykisk lidelse og behandling 

Ikke la psykiske helseproblemer styre livet ditt. Få den behandlingen du fortjener med våre erfarne fagfolk. Vi tilbyr ulike terapi og behandlingsformer og lager personlige behandlingsplan for å hjelpe deg med å overkomme de forskjellige psykiske lidelser. Kontakt oss i dag for å lage en behandlingsplan ut fra dine psykiske plager. Gjennom våre tjenester kan du bedre din psykisk eller mental helse. Oppsøk en spesialist hos oss. Gjennom våre online eller telefon konsultasjoner kan du få psykisk helsehjelp hvor som helst etter avtale. I tillegg vil vi gradvis også få flere oppmøte lokasjoner med tiden. 

Forebygging av psykisk helse

Det er ingen sikker måte å forebygge psykiske lidelser på. Dersom du har en psykisk sykdom, kan det å f.eks ta skritt for å kontrollere stress, øke motstandskraften og samtidig øke psykisk fleksibiliteten gjennom behandling og/ eller bedre lav selvtillit også bidra til å holde symptomene under kontroll i de spesifikke sakene det er aktuelt. Alle pasient plager kartlegges og jobber deretter etter behandlingsplan. Her er derfor noen generelle råd:

Vær oppmerksom på advarseltegn. Arbeid med legen eller psykiateren, for å finne ut hva som kan ha utløst symptomene dine. Lag en plan slik at du vet hva du skal gjøre hvis symptomene kommer tilbake. Kontakt psykiateren din om du merker endringer i symptomene eller hvordan du føler deg. Vurder å involvere familiemedlemmer eller venner for å se etter tidlig symptomer.
Få rutinemessig medisinsk behandling. Ikke forsøm kontroller eller hopp over besøk til primærhelsepersonell, spesielt hvis du ikke har det bra. Du kan ha et nytt helseproblem som må behandles, eller du kan oppleve bivirkninger av medisiner.
Få hjelp når du trenger det. Psykiske helsetilstander kan være vanskeligere å behandle hvis du venter til symptomene blir dårlige. Langsiktig vedlikeholdsbehandling kan også bidra til å forhindre tilbakefall av symptomer. Dersom du må vente lege på det offentlige eller fått avslag ved DPS men føler du ikke får rask nok hjelp, ta kontakt med oss og fortsett utrending/behandling hos oss eller få deg re-henvist med nye opplysninger til DPS.
Ta godt vare på deg selv. Tilstrekkelig søvn, sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet er viktig. Prøv å holde en vanlig timeplan. Snakk med fastlegen / psykiateren din hvis du har problemer med å sove eller hvis du har spørsmål om kosthold og fysisk aktivitet.

Psykisk helse og Recovery

Hvis du eller noen du kjenner sliter med en psykisk lidelse, er det viktig å vite at bedring er mulig. Mange individer med psykiske problemer er i stand til å finne vellykkede behandlinger, og med riktig terapi og intervensjon kan selv kroniske og pågående tilstander håndteres bedre.
For å oppnå effektiv behandling av psykiske lidelser og problemer er det viktig med en konsistent fokus på både mental og generell helse, samt etterlevelse av atferdsterapiteknikker som læres av en psykiater hos oss. I noen tilfeller kan medisinering være nødvendig for å opprettholde behandlingen, mens andre kan gradvis redusere eller slutte å bruke medisiner etter hvert som tilstanden bedrer seg. Hver persons vei til bedring er unik og tilpasses individuelt etter deres spesifikke behov og omstendigheter. Ikke mist håpet, søk hjelp hos oss og start på veien til bedring i dag.

Bevissthet om mental helse

Psykisk helse er en viktig bekymring for helsepersonell. De fleste kjenner til tegn og symptomer på fysiske sykdommer, som hjerteinfarkt eller hjerneslag. Men de er kanskje ikke i stand til å finne de fysiske symptomene av angst, PTSD eller panikk. Bevissthetskampanjer er laget for å hjelpe folk å forstå disse vanlige tegn og symptomer.
Psykisk sykdom er et utbredt problem i Norge, og mange mennesker opplever en form for psykisk lidelse hvert år. Ved å forstå at de ikke er alene, kan enkeltpersoner føle seg mer komfortable med å søke behandling fra profesjonelle. Behandling er et viktig skritt for å håndtere symptomer og leve et sunt, aktivt liv.

Selvhjelp 

En person som ikke takler psykiske vansker kan trenge å endre livsstil for å legge til rette for velvære. Slike endringer kan inkludere å redusere alkoholinntaket, sove mer og spise et balansert, næringsrikt kosthold. Folk kan trenge å ta tid borte fra jobben eller løse problemer med personlige forhold som kan forårsake skade på deres mentale helse. 

Personer med tilstander som angst eller depressiv lidelse kan ha nytte av avspenningsteknikker, som inkluderer pusteøvelser og meditasjon. Å ha et støttenettverk, enten det er via selvhjelpsgrupper eller nære venner og familie, kan også være avgjørende for å komme seg etter psykiske lidelser. 

Trening og mosjon for bedre mental helse

Fysisk aktivitet er avgjørende for å opprettholde en sunn kropp, og aktiviteter som dans, svømming, turgåing og jogging kan forbedre kardiovaskulær helse og muskelstyrke. Men visste du at disse aktivitetene også har positive effekter på mental helse? Studier har vist at regelmessig fysisk trening kan redusere symptomer på depresjon og angst. Det er bra for både fysisk og psykisk helse.

Visste du at det også finnes «hjerneøvelser» du kan gjøre for å øke hjernekraften?

Disse inkluderer:
Kraftstilling: Forskning tyder på at bruk av “kraftstillinger” (som å stå høyt med hendene på hoftene) kan midlertidig redusere følelsen av sosial angst.
Lytte til beroligende musikk: En studie fra 2013 fant at å lytte til avslappende musikk kan hjelpe individer til å komme seg raskere etter å ha opplevd stress, sammenlignet med de som bare slapper av uten musikk.
Progressiv muskelavslapping: Denne teknikken innebærer å spenne og deretter sakte slappe av forskjellige muskelgrupper. Den kan brukes i kombinasjon med andre stressavlastende teknikker, som å lytte til beroligende musikk eller trene dype pusteøvelser.
Yoga: En studie fra 2017 fant at å utføre yogastillinger i bare to minutter kan øke selvtilliten og øke energinivået.
Ved å inkludere disse “hjerneøvelsene” i din daglige rutine kan du ikke bare forbedre din fysiske helse, men også øke ditt mentale velvære.

Myter vs. fakta om mental helse

Myte: Psykiske helseproblemer er et tegn på svakhet.
Fakta: Psykiske helseproblemer er vanlige og kan påvirke alle, uavhengig av styrke eller svakhet. De er forårsaket av en kombinasjon av genetiske, miljømessige og psykologiske faktorer.

Myte: Du kan fjerne psykiske problemer.
Fakta: Psykiske helseproblemer er reelle medisinske tilstander som krever profesjonell behandling. Viljestyrke alene er ikke nok til å overvinne dem. Ikke alle psykiske lidelser kan helberedes, dog kan en behandlingsplan lages og følges opp for å bedre livskvaliteten for folk med de forskjellige psykiske lidelser.

Myte: Psykisk helsebehandling er dyrt og dekkes ikke av forsikring.
Fakta: Mange forsikringsselskap dekker nå psykisk helsebehandling.

Myte: Mennesker med psykiske problemer er farlige.
Fakta: De fleste med psykiske problemer er ikke mer voldelige enn noen andre. Faktisk er det mer sannsynlig at de blir ofre for vold.

Myte: Antidepressiva endrer personligheten din.
Fakta: Antidepressiva kan bidra til å lindre symptomer på angst og depresjon men de endrer ikke en persons personlighet.

Myte: Terapi er kun for personer med alvorlige psykiske problemer.
Fakta: Terapi kan være fordelaktig for alle, uavhengig av alvorlighetsgraden av deres psykiske helseproblemer. Det kan hjelpe folk til å håndtere stress, forbedre relasjoner og gjøre positive endringer i livene deres som kan gi bedre livskvalitet.

Myte: Psykiske helseproblemer er ikke like alvorlige som fysiske helseproblemer.
Fakta: Psykiske helseproblemer er like alvorlige som fysiske helseproblemer og kan ha en betydelig innvirkning på en persons livskvalitet. De er også knyttet til fysiske helseproblemer som hjertesykdom og diabetes.