Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Avhengighet

Avhengighet

Avhengighet

Avhengighet er et uttrykk som mange ofte bruker i dagliglivet. Hvis bruken av begrepet brukes til å beskrive en obsessiv opptatthet av noe, kan det være en grunn til å omtale handlingen som en mental avhengighet.

Avhengighet i et psykiatrisk perspektiv kan avvike noe fra dagligdagse anvendelser og forståelser av fenomenet avhengighet. Nedenfor i teksten kan du lese hvilke kriterier som i henhold til internasjonal psykiatrisk diagnoseringsstandard (ICD-10) må ligge til rette for at noe kan kvalifiseres som en avhengighet.

Avhengighet i seg selv kan utgjøre en psykisk lidelse som i norsk psykiatri ofte refereres til som : avhengighetssyndrom. En avhengighet kan noen ganger forekomme uten kjente faktorer og bakenforliggende årsaker. Avhengighet forekommer ofte blant personer med visse former for psykiske lidelser, og kan i seg selv også produsere psykiske lidelser.Avhengighet er et uttrykk som mange ofte bruker i dagliglivet. Hvis bruken av begrepet brukes til å beskrive en obsessiv opptatthet av noe, kan det være en grunn til å omtale handlingen som en mental avhengighet.

Forholdet mellom avhengighet, fysiske og psykiske lidelser

Mange psykiske lidelser og forstyrrelser kan ha den virkning at ens personlige dømmekraft og konsekvenstenkning blir lammet. Det vil si at personer som lider av en rekke bestemte forskjellige psykiske lidelser og forstyrrelser ofte har en høyere forekomst og kan være mer disponert enn andre uten psykiske lidelser, til å innta substanser og bedrive skadelige handlinger som senere vil kunne utarte seg til å bli avhengighetspreget.

En annen forklaring for hvorfor det ofte foreligger andre psykiske og fysiske lidelser hos personer med avhengighet er at visse substanser, og da særlig psykoaktive og psykedeliske stoffer, kan medføre psykoser, og potensielt alvorlige medisinske plager. Det kan ofte være personer med bakenforliggende genetiske og miljømessige predisposisjoner for de psykiske lidelsene som opplever at stoffbruk kan være utløsende årsak av flere psykiske lidelsene.

Videre så vil også noen med smerter og andre former for somatiske / psykiske forstyrrelser ty til bruken av stoffer for å lindre sine smerter og lamme de uønskede psykiske lidelser som feks: angst, depresjon, panikk angst etc.. Dette blir ofte referert til som selvmedisinering.

Når er man avhengig av noe?

Det er dessverre ofte slik at personer det angår sjelden er klar over akkurat når utøvelsen av en aktivitet eller konsumet av et substans går fra å være et en hobby eller sjelden hendelse til å bli en avhengighet. Av denne grunnen er det ofte personer i ens omgivelser som henholdsvis venner, kjæreste, kolleger og familiemedlemmer som først blir klar over ens egen avhengighet.

Derfor kan det være viktig å reflektere over tilbakemeldinger fra bekymrede venner og familiemedlemmer knyttet til frekvensen/ intervallet en utøver en handling eller inntar et rusmiddel. Dersom du selv er usikker, så kan et godt tips være å spørre de rundt deg hvorvidt de har lagt merke til at du muligens har en avhengighet. Mange former for avhengigheter er også skambelagte og holdes derfor skjult, da kan det være vanskeligere for de rundt å registrere forandring i ens atferd. 

Kriterier og symptomer ved avhengighet

I følge International Diagnostic Standard (ICD-10) må disse kriteriene være oppfylt for å klassifisere bruken av noe som en avhengighet:

ICD – 10 kriterier: for narkotika- og narkotikamisbruk (og potensielt andre former for avhengighet)

  • Tvangsmessig forhold til bruk av et stoff.
  • Vanskeligheter med å kontrollere inntaket av stoffet, ved inntak, og med å overholde en maksimal dose.
  • Avholdenhet preget eksistensen ved ingen eller lavere bruk av substans. Under avholdenhet opplever man ofte en form for depresjon, angst, og ved bråstopp i bruken av svært sterke rusmidler kan man bli mer disponert for å begå selvmord/selvmordstanker.
  • Utvikling av toleranse knyttet til bruk av et stoff. Man blir vant til å bruke sterkere og sterkere doser, og må trappe opp bruken for å oppleve samme effekt.
  • Høyt tidsforbruk knyttet til anskaffelse, bruk eller fremstilling av stoffet.
  • Fortsatt bruk av stoffet til tross for kunnskap om at fortsatt bruk kan forårsake selvskading.
  • Denne listen handler først og fremst om narkotika- og narkotikamisbruk , men det er viktig å merke seg at kriteriene også gjelder for visse andre typer stoffer. Erstatter du et stoff med en nevnt aktivitet, kan du få en indikasjon på om aktiviteten er avhengighetsskapende.

Behandling av avhengighet

Det finnes mange ulike former for avhengighet, og hver avhengighet har ofte sin egen alvorlighetsgrad og er relatert til et bestemt stoff eller aktivitet, f.eks. Paralgin forte avhengighet. Våre  psykiatere  og spesialister i rus- og avhengighetsmedisin er klar over den store variasjonen i avhengighet, og har erfaring med mange ulike avhengigheter, og har god kompetanse innen rus- og avhengighetsbehandling.

Ved å bruke ulike behandlingsmetoder som samtaleterapi, kognitiv terapi, atferdsterapi og motivasjonsintervjuer kan psykiatere eller spesialister i rus og avhengighet ved klinikken vår hjelpe deg med behandlingen av din eller vennens eller familiemedlemmets avhengighet. Vi kan også tilby avhengighetsbehandling i henhold til rustesting med jevne eller periodiske mellomrom, hvor vi prøver å øke innsikten til den avhengige samtidig som vi ser nærmere på fremgangen. Bestill time i dag slik at du kan se nærmere på klinisk psykisk helse og avhengighet, uansett type. Vi har ingen eller kort ventetid. Kontakt oss i dag.

Behandling-av-avhengighet