Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse

Psykiater.no, Lege og Spesialist I Rus og Avhengighetsmedisin

BEDRIFTSHELSE

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for små og mellomstore bedrifter. Vi har en klinikk med høy faglig kompetanse og god tilgjengelighet blant våre spesialister i Psykiatri samt Rus og Avhengighetsmedisin. I tillegg har klinikken tilgang til leger i hver konsultasjon for bredere fokus.

Fast tilknytning

Med lege, psykiater eller spesialist i rus og avhengighetsmedisin tilknytning er det mulig å få profesjonell bistand på kort varsel, før situasjonen forverrer eller tilspisser seg ender med fravær og sykemelding.

Ved å tilby en fast legespesialist i bedriften hjelper man også den enkelte med å unngå å lete etter hjelp selv, noe som kan være en krevende i en fase hvor man har det vanskelig.

 

Fordeler med å bruke Psykiater.no, Lege og Spesialist i Rus og Avhengighetsmedisin

  • Et supplement til deres tradisjonelle bedriftshelsetjeneste.
  • Bred erfaring med psykisk bedriftshelse, med fokus på psykisk helse og optimal fungering.
  • Redusert sykefravær.
  • Økt sikkerhet i bedriften.
  • Rask tilgang til spesialist i vanskelige eller “akutte faser”.
  • Mulighet for å forebygge sykemeldinger ved å tilby lege / psykiater bistand før situasjonen blir for krevende.
  • Tilgang til faste spesialister som over tid kjenner ledelsen og bedriftskulturen.
  • Tilgang på psykiatertjenester som leder eller medarbeideroppfølging, terapi, veiledning og rådgivning i forhold til arbeidskonflikter, coaching og annet.
  • Opplæring i hvordan man kan forebygge muskel og leddplager på arbeidsplassen.
  • Opplæring og kurs i stress reduksjon og håndtering.

Flere fordeler

Ingen faste kostnader for deres bedrift. Bedriften betaler kun for bruk av tjenester som brukes. Fleksible tjeneste muligheter med lege, psykiater og spesialist i rus og avhengighetsmedisin bistand på arbeidsplassen, over telefon, videokonferanse eller påvåre kontorer i Ski Sentrum. 

Ivaretakelse av deres viktigste ressurs, de ansatte. Belastninger i privatlivet eller på jobb kan ofte få store konsekvenser. Resultatet kan være utbrenthet og andre stressrelaterte plager. Eksempler er søvn – og konsentrasjonsvansker, angst og depresjon, overforbruk av alkohol, rusmidler eller medikamenter. Ofte ender den enkelte opp med å gå til fastlegen, hvor de blir sykemeldte og likevel ikke får den rette hjelpen. Våre spesialister har årevis med trening i slike saker.

Ta Kontakt

Har dere ansatte som trenger bistand i en krevende situasjon. Ta kontakt tidlig for å hindre langvarig forverring og sykemelding. Investering i ansatte er å investere i egen bedrift. Kontakt for en uforpliktende samtale rundt situasjonen i bedriften i dag.