Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD & ADD

ADHD - ADD

ADHD og ADD

Hva er ADHD? Hva er ADHD-behandling?

ADHD-definisjonen sier at det er en psykiatrisk diagnose gitt til individer som oppfyller et minimumskrav til kriterier knyttet til kroniske forekomster av hyperaktivitet, impulsivitet og/eller vansker knyttet til organisering og oppmerksomhet. ADD ble tidligere ansett som en egen diagnose, men med DSM-5 (en anerkjent amerikansk diagnosemanual) har den blitt inkludert som en underkategori av ADHD.

Det som tidligere ble kalt ADD omtales i dag ofte som «uoppmerksom type ADHD». ADHD er svært vanlig, og ifølge FDI er ca 3 % av mennene diagnostisert med ADHD og ca 2 % av kvinnene. Gutter er overvektige når det gjelder ADHD, og 4,3 % av guttene ble diagnostisert med sykdommen ifølge 2016-rapporten for ADHD.

Det er imidlertid viktig å merke seg at ADHD har en tendens til å manifestere seg forskjellig hos gutter og jenter. ADHD-jenter, i større grad enn gutter, har en tendens til å engasjere seg i atferd som stemmer overens med typen uoppmerksomhet ved ADHD. Denne typen kan være vanskeligere for folk i ens omgivelser å legge merke til. Dette kan være en forklaring på at kun 1,7 av jentene får diagnosen, mens 4,3 av guttene er i kategorien ADHD-diagnose.

Våre psykiatere har lang erfaring og god kompetanse innen behandling av ADHD voksne. Les mer om behandling av ADHD i den siste delen av denne siden.

Hva er ADD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en psykologisk lidelse. Mennesker med hyperaktiv / impulsiv type ADHD vil ofte bli betraktet som hyperaktive, noe som refererer til et høyere energinivå enn det som regnes som «vanlig».

Personer med denne forstyrrelsen vil ofte også være tenderte til å opptre impulsivt, noe som viser til at en person vil handle raskt i møte med stimuli, ofte uten å på forhånd grundig analysere situasjonen eller forutse hvilke implikasjoner atferden vil kunne medbringe.

ADHD er ofte forbundet med barn og ungdom. Dette kan være noe feil siden symptomene på hyperaktiv/impulsiv type ADHD også finnes blant mange voksne. Imidlertid blir lidelsen vanligvis synlig i en tidlig alder, ofte som et resultat av å observere at barnets sosiale interaksjon og læring på skolen er lammet og viser adhd symptomer jenter.

Mange mennesker med adhd symptomer vil kunne kompensere for noe, mens andre trenger behandling av add.

ADD som seksjonen under forklarer nærmere, blir i dag ansett som en subkategori av ADHD. Det er også mulig å ha kombinert type av ADHD, altså både hyperaktiv/ impulsiv type og uoppmerksom type (tidligere ADD).

Hva er ADD? Uoppmerksom/ inattentiv ADHD

ADD er en utdatert betegnelse for det som i dag kalles uoppmerksom/ inattentiv type ADHD. ADD stod for Attention Deficit Disorder.

Uoppmerksom/uoppmerksom type ADHD indikerer at en person ofte kan betraktes som uoppmerksom i sosiale situasjoner og forsøk på mellommenneskelig kommunikasjon. Med andre ord, vanskeligheter med å holde fokus, og opprettholde øyekontakt og oppmerksomhet. Personer med den uoppmerksomme typen adhd arvelig kan også anses å ha en divergerende interesse for å holde samtaler der emnet ikke anses som interessant av personen (fører til teste adhd).

Adhd voksne med uoppmerksom type, dvs. (ADD) vil ofte også ha problemer med å holde seg organisert, være ryddig og overholde tidsfrister, plikter og angitte oppgaver.

Symptomer ved Uoppmerksom og hyperaktiv form for ADHD

ADHD kan manifestere seg forskjellig fra person til person, men til tross for variasjoner er det noen generelle ADHD-symptomer som ofte finnes hos mennesker. Du trenger ikke ha alle symptomene, men du bør treffe mer enn 4-5 poeng før det er realistisk å anta at du har ADHD.

Symptomer på hyperaktiv/impulsiv type ADHD

Personen fikler ofte med fingre/hender og føtter eller vrir seg.
Personen forlater ofte plassen sin til tross for at personen forventes å bli sittende.
Unødvendig løping og fysisk aktivitet, dvs ikke relatert til sport/hobby eller lignende. Hos eldre viser det seg ofte i form av en følelse av konstant rastløshet.
Problemer knyttet til å være stille og rolig under visse aktiviteter, ofte under lek blant barn.
Vanligvis på farten, eller kan anses å være drevet av en motor.
Veldig pratsom.
Svar på spørsmål før de er formulert.
Problemer knyttet til å vente på tur.
Avbryter eller forstyrrer andres samtaler, spill og aktiviteter.


Symptomer på uoppmerksom type ADHD


Har kort oppmerksomhet og distraheres lett av ytre stimuli.
Uforsiktighet i å fullføre oppgaver, for eksempel lekser.
Har en tendens til å glemme og miste ting (i tilfelle jenter og trenger adhd jentebehandling).
Sliter med å fullføre eller gå inn for å fullføre oppgaver som krever mye kognitive ressurser.
Tendensen til ikke å lytte til eller utføre instruksjoner.
Kontinuerlig veksling mellom aktiviteter og oppgaver.
Sliter med å fullføre organiserte oppgaver eller aktiviteter.
Disse ADHD-symptomene hos barn er mest vanlige, men noen voksne med ADHD vil også kunne kjenne seg igjen i flere av symptomene som trenger behandling for å legge til voksne.

Hvordan undersøke noen du kjenner har ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en alvorlig psykisk lidelse som påvirker evnen og den daglige funksjonen til venner og familiemedlemmer. Denne psykiske lidelsen kan føre til problemer som å være årvåken, hukommelsesproblemer, bli lett distrahert, ikke være fokusert og ikke ha tålmodighet til å utføre oppgaver, som alle viser at de går gjennom ADHD. Sinne kan forverres av ADHD og hjelpe deg med å undersøke ADHD. For å håndtere adhd sinne mer effektivt kan psykoterapi og medisinering brukes. Å gi familie og venner positiv støtte kan hjelpe dem

Behandling

ADHD Behandling

ADHD byr ofte på mange problemer i hverdagen, og lavere selvtillit på grunn av vanskeligheter med sosial interaksjon. Med riktig behandlingstilskudd kan du vanligvis oppnå en høyere funksjonell kapasitet enn du kunne ha oppnådd fra tilleggsbehandling uten medisin.

Personer med ADHD er mer utsatt for depresjon og rusmisbruk enn personer som ikke har ADHD eller andre psykiatriske lidelser. Det er også en rekke andre lidelser og atferdsmønstre som korrelerer med ADHD. Med vurdering, god informasjon, bevissthet og tilleggsvoksenbehandling, kan man ofte oppleve bedre mestring i å utøve forventede funksjoner og dempe de negative effektene av lidelsen.

Våre psykiatere vil kunne bistå med tilleggsbehandling i form av vurdering, behandling og oppstart av adhd medikasjon  samt psykoterapi, opplæring i atferd relatert til sosiale interaksjoner, kognitiv terapi og om nødvendig reseptbelagte medisiner. Videre vil vi kunne anbefale visse former for tilpasning knyttet til skole/arbeid for å gjøre arbeidsplassen/skolen bedre tilpasset personens behov. Bestill en time hos oss, så kan vi se nærmere på utfordringene og finne de riktige løsningene sammen. Vi har ingen eller kort ventetid. Kontakt oss i dag.