Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD voksne

ADHD som Voksen

Adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) er en utviklingsforstyrrelse som bidrar til vansker med oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD hos voksne kan forårsake ustabile forhold, dårlige arbeids- eller skoleprestasjoner, lav selvtillit og andre problemer.
ADHD symptomer starter tidlig i barndommen og fortsetter inn i voksen alder. I noen tilfeller blir ADHD symptomene hverken fanget opp eller diagnostisert før personen er voksen. ADHD-symptomer for voksne, er kanskje ikke like tydelige som ADHD-symptomer hos barn. Hos voksne kan hyperaktiviteten avta, men en kan fortsatt streve med impulsivitet, rastløshet og oppmerksomhetsvansker.

Er det forskjellige typer ADHD hos voksne?

Det er tre underkategorier av ADHD Voksne: uoppmerksomhet, hyperaktivitet og kombinert type.

ADHD uoppmerksom type

I uoppmerksomhetstypen opplever man stort sett tegn på dårlig oppmerksomhet. Du kan vise noen tegn på hyperaktivitet, men det er ikke en hovedsymptom. Du kan legge merke til at du:

 • Har vansker med å holde fokus
 • Glemmer ting
 • Bli lett distrahert
 • Vansker med å fullføre oppgaver

ADHD uoppmerksom type voksne  kan tilpasse seg over tid. Du kan utvikle ferdigheter gjør deg i stand til å takle oppmerksomhetsvansker. Mange opplever at de velger jobber eller oppgaver der du ikke trenger å være fokusert, på én oppgave veldig lenge.

Hyperaktiv ADHD

Med denne typen har du hovedsakelig hyperaktivitetssymptomer, med noen få tegn på uoppmerksomhet. Du kan ha:

 • Vansker med å sitte stille
 • En tendens til å avbryte andre mens de snakker
 • Motorisk uro
 • Snakke i ett kjør
 • Reise deg opp og bevege deg på upassende tidspunkter

Voksne som har hyperaktiv type ADHD, kan oppleve utfordringer med selvkontroll. Situasjoner hvor det forventes å være stille og sitte stille, kan være utfordrende.

ADHD Kombinert type

Voksne med den kombinerte typen har en blanding av både uoppmerksomhet og hyperaktivitetssymptomer. Det kan være vanskelig å holde fokus og kontrollere impulser samtidig. Symptomer på ADHD hos voksne kan endre seg over tid.

ADHD symptomer voksne

Voksne med ADHD kan oppleve reduksjon i symptomer med alderen mens andre kan fortsette å møte betydelige utfordringer, som forstyrrer deres daglige liv. Voksne med ADHD sliter ofte med konsentrasjonsvansker, impulsivitet og rastløshet. Alvorlighetsgraden av symptomer adhd voksne kan variere fra mild til alvorlig.
I mange tilfeller av voksne med ADHD som ikke har fått diagnosen som barn, går igjennom utfordringene de møter med uten å tenke stort på det. Disse personene kan streve med å prioritere og opprettholde fokus, noe som fører til tapte avtaler eller sosiale engasjementer. De kan også ha problemer med å kontrollere impulsene sine, alt fra utålmodighet mens de venter i kø til humørsvingninger og plutselige sinneutbrudd. Tegn på ADHD voksne er nevnt nedenfor

Uoppmerksomhet er en egenskap ved ADHD

Tegn på uoppmerksomhet inkluderer:

 • Strever med oppmerksomhet under oppgaver
 • Legger ikke merke til detaljer
 • Blir lett distrahert
 • Hører ikke etter når de blir snakket til
 • Følger ikke instruksjoner
 • Har dårlige organiseringsferdigheter
 • Glemmer mye
 • Mister ting ofte
 • Unngår oppgaver som krever mye innsats, som å gjøre lekser, arbeid eller husarbeid

Hyperaktivitet er et annet aspekt ved ADHD

Tegn på hyperaktivitet inkluderer:

 • Å snakke høyt, rastløshet i armer og ben, eller vrimler ofte
 • Føler seg rastløs
 • Forlater steder som krever at de sitter stille en stund
 • Utfordrende å delta i aktiviteter i det er forventet å være i ro /stille
 • Snakker overdrevent mye
 • Svarer på spørsmål før de er ferdigstilt
 • Avbryte andre under samtaler
 • Føler at de alltid er “på farten”
 • Vanskeligheter med å vente på deres tur.

Har Symptomer? Få hjelp nå med ADHD voksne psykiater

ADHD voksne kvinner og jenter

Med nyere forskning er det blitt mer tydelig at symptomene på ADHD, ofte er forskjellige hos kvinner og jenter. Ofte adhd symptomer voksne kvinner kan vise mer subtile symptomer, noe som ofte fører til, at ADHD blir oversett eller ikke blir diagnostisert før senere i livet. For eksempel, mens en ung mann som er hyperaktiv kan bli lagt merke til som høylytt, urolig og forstyrrende, kan en hyperaktiv kvinne ganske enkelt bli oppfattet som veldig pratsom.
Kvinner viser flere tegn til den uoppmerksomme typen av ADHD. Ek voksen kvinne med ADHD vil mest sannsynlig fremstå som dagdrømmende, sjenert eller glemsom. Denne typen ADHD er mindre forstyrrende for menneskene rundt og vekker i mindre grad mistanke om formell oppmerksomhetsforstyrrelse. Som et resultat er det ofte ikke før senere i livet, når vanskeligheter med organisering, tidsstyring og oppgavegjennomføring blir mye tydeligere, at det identifiseres som et problem.

ADHD voksne menn

Å leve som ADHD voksen menn kommer med det unike settet med utfordringer. Å håndtere tid, holde fokus og opprettholde relasjoner kan være krevende, men å omfavne styrker som kreativitet og hyperfokus kan føre til suksess. Å etablere rutiner, dele oppgaver i mindre trinn og søke støtte fra venner, familie eller fagpersoner, spesielt de som er erfarne i ADHD voksne mannlige problemer, kan utgjøre en betydelig forskjell. Å finne utsalgssteder for fysisk aktivitet, mindfulness og å forfølge interesser skreddersydd for ADHD menn sbehov kan bidra til en balansert livsstil. Husk at ADHD ikke definerer deg; Det er en del av hvem du er, og med de rette strategiene kan du trives.

ADHD-diagnose / ADHD utredning voksne

Henvend deg til en spesialist adhd voksne som har erfaring med å utrede, diagnostisere og behandle personer med ADHD. Legen kan:

 • Gjennomføre fysisk undersøkelse for å sikre at det ikke er andre somatiske årsaker til symptomene dine
 • Ta blodprøver
 • Gjennomføre utvidetutredning, gå igjennom sykehistorie og innhente anamnestiske og komparent opplysninger
 • Vurdere deretter

Tegn på ADHD er allerede til stede i barndommen. Legen kan derfor:

 • Be om innsyn i  skole og PPT- rapporter. De vil se etter kommentarer om atferdsproblemer, dårlig fokus, mangel på innsats eller underprestasjoner sammenlignet med potensialet ditt.
 • Snakke med omsorgspersoner for å se om du hadde noen symptomer i barndommen.

ADHD behandling voksne

Behandlingsplaner kan inkludere medisin, terapi, psykoedukasjon om ADHD, og familiestøtte.
Sammen kan disse tingene hjelpe deg med å finne nye måter å gjøre ting på som kan gjøre hverdagen enklere, samt få deg til å føle deg bedre generelt.
Det er viktig å sørge for at legen gjør en differensialdiagnostisk vurdering. Ettersom personer med ADHD ofte også kan ha tilleggsvansker. Mange med ADHD har lærevansker, angst eller en annen stemningslidelse, tvangslidelse eller en avhengighet av rusmidler eller alkohol. Å ta stilling til tilleggsvansker vil føre at du får riktig behandling og tiltak for dine vansker. Utforsk skreddersydd behandling ADHD voksne trenger. Våre velprøvde terapier forbedrer fokus, produktivitet og livstilfredshet. Ta ansvar med personlige løsninger.

ADHD Medisin voksne

Stimulerende midler.

Voksne med ADHD får ofte foreskrevet sentralstimulerende medisiner. Studier viser at omtrent to tredjedeler av voksne med ADHD, som tar disse medisinene har store forbedringer i symptomene.

Men sentralstimulerende midler er ikke alltid ideelle. Hvorfor? De kan være:
Vanedannende. Stimulerende midler er kontrollerte stoffer. Det betyr at de kan misbrukes. Noen voksne med ADHD har rusproblemer eller har hatt det tidligere.
Vanskelig å huske å ta. Korttidsvirkende typer sentralstimulerende midler (versus langtidsvirkende) kan avta raskt. Siden personer med ADHD kan ha problemer med å glemme, kan det være en utfordring å huske å ta dem flere ganger om dagen.
Vanskelig å time. Hvis folk velger å ta dem om kvelden, kan de ha vansker med å fokusere på å gjøre husarbeid, betale regninger, hjelpe barn med lekser eller kjøre bil. Men hvis de tar dem senere på dagen, kan de bli fristet til å bruke alkohol eller andre ting «for å slappe av».

Ikke-stimulerende midler.

Leger kan også anbefale en ikke-stimulerende medisin for deg å ta, enten alene eller sammen med et sentralstimulerende middel.

Terapi og andre atferdsbehandlinger

Terapi er ofte en del av behandlingsplanen.

Kognitiv og atferdsterapi. Det kan hjelpe med selvbilde og restrukturering av tanker og atferd.
Avspenningstrening og stressmestring. Disse kan redusere angst og stress.
Veiledning på jobb. Dette kan hjelpe deg på jobb. Det kan hjelpe deg med å få bedre arbeidsforhold og forbedre ytelsen på jobben.
Familieopplæring og terapi. Dette kan hjelpe deg og dine kjære å forstå ADHD bedre. Det kan også hjelpe dere alle å finne måter å håndtere diagnosen, og gi innsikt i hvor mye det påvirker alles liv.

Videokonsultasjon med 

psykiater

Vår lege online psykiatri er like god som våre fysiske økter. Online diagnose og tilpassede behandlingsplaner er tilgjengelige fra våre spesialister.

Telefonkonsultasjon med
psykiater

Vi tilrettelegger alltid våre kunder. Hvis du heller vil snakke med vår spesialist på telefon, hjelper vi deg gjerne med det. Ta kontakt for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg

Beslektede tilstander hos voksne med ADHD

Andre forhold som voksne kan ha sammen med ADHD inkluderer:

 •  Angst
 • Kronisk kjedsomhet
 • Forsinkelse og glemsel
 • Depresjon
 • Utfrodringer med å konsentrere seg når du leser
 • Utfrodringer med å kontrollere sinne
 • Utfrodringer på jobb
 • Impulsivitet
 • Lav toleranse for frustrasjon
 • Lav selvtillit
 • Humørsvingninger
 • Dårlig organiseringsevne
 • Prokrastinering
 • Relasjonsproblemer
 • Rusmisbruk eller avhengighet
 • Lav motivasjon

Disse kan påvirke noen mer enn andre.
Ingen personer med ADHD er helt like. Hvis du har ADHD, kan du kanskje konsentrere deg hvis du er interessert i eller begeistret for det du gjør. Men noen mennesker med ADHD har problemer med å fokusere under noen omstendigheter. Noen mennesker ser etter stimulering, men andre unngår det. I tillegg kan noen mennesker med ADHD være tilbaketrukne og antisosiale. Andre kan være veldig sosiale og utadvente.

Problemer på skolen

Voksne med ADHD kan ha:

 • En historikk med dårlig atferd og prestasjoner på skolen
 • Havnet mye i trøbbel
 • Kan måtte gjenoopta fag eller studie
 • Droppet ut av skolen

Problemer på jobben

Voksne med ADHD er mer sannsynlig å:

 • Bytte jobbe ofte
 • Prestere dårligere enn hva de er i stand til
 • Er mindre fornøyd med jobbene sine
 • Kan oppleve lite mestring på jobb

Problemer i livet

Voksne med ADHD er mer sannsynlig å:

 • Få flere fartsbøter, få førerkortet suspendert eller bli involvert i ulykker
 • Røyke sigaretter
 • Bruk av alkohol eller narkotika
 • Utfordringer knyttet til pengebruk
 • Psykiske problemer som å være deprimert eller har angst

Problemer i forhold

Voksne med ADHD er mer sannsynlig å:

 • Ha samlivsproblemer
 • Blir separert og skilt oftere
 • Har flere ekteskap

Selvhjelp for voksne ADHD

Med kunnskap og forståelse om lidelsens utfordringer samt ved hjelp av strukturerte strategier kan du gjøre endringer i livet ditt. Mange voksne med oppmerksomhetsforstyrrelse, har funnet meningsfulle måter å håndtere symptomene sine på, bli kjent med å dra nytte av sine styrker, og leve produktive og tilfredsstillende liv. Du trenger ikke nødvendigvis få hjelp profesjonelt – i hvert fall ikke med en gang. Det er mye du kan gjøre for å hjelpe deg selv og få symptomene dine under kontroll.

Trening og sunn mat: Regelmessig trening og et balansert kosthold kan forbedre symptomene ved å redusere overflødig energi og stabilisere humørsvingninger.
Tilstrekkelig søvn: Sikt på 7-9 timers søvn hver natt, slå av skjermene en time før leggetid for å støtte bedre fokus, stressmestring og produktivitet.
Tidsstyring: Sett tidsfrister, bruk tidtakere, ta pauser, prioriter oppgaver og hold en oppgaveliste, for å unngå utsettelse og holde deg på toppen av ansvar.
Relasjoner: Dyrk støttende relasjoner, øv på aktiv lytting og planlegg aktiviteter med venner, for å forbedre kommunikasjon og forståelse.
Arbeidsmiljø: Lag et strukturert arbeidsoppsett med lister, påminnelser og ritualer, og vurder å velge arbeid som interesserer deg. Vurder å koble sammen med en mer organisert kollega, for gjensidig fordel.
Mindfulness: Regelmessig meditasjon kan bidra til å roe et travelt sinn og øke følelsesmessig kontroll. Start med korte perioder og øk gradvis.
Klandre ADHD, ikke deg selv: Unngå å klandre deg selv for ADHD-symptomer og fokuser på tiltak for å kompensere for svakheter for å trives på alle områder av livet.

Myter og fakta om ADHD voksne Norge

Myte: ADHD er bare mangel på viljestyrke. Personer med ADHD fokuserer godt på ting som interesserer dem; de kunne fokusere på alle andre oppgaver hvis de virkelig ville.
Fakta: ADHD ser veldig ut som et viljestyrkeproblem, men det er det ikke. Det er egentlig et kjemisk problem i styringssystemene i hjernen. Mennesker med ADHD kan ha hyperfokus på ting som de er spesielt interessert i. Det er en styre, men ikke en tegn på dårlig viljestyrke.
Myte: Mennesker med ADHD kan aldri ta jobben seriøst.
Fakta: Mennesker med ADHD er ofte i stand til å konsentrere seg om aktiviteter de liker. Men uansett hvor hardt de prøver, har de utfordringer med å holde fokus når oppgaven er kjedelig eller repeterende.
Myte: Mange har symptomer på ADHD, og alle med tilstrekkelig intelligens kan overvinne disse vanskelighetene.
Fakta: ADHD påvirker mennesker på alle nivåer av intelligens. Og selv om alle noen ganger har symptomer på ADHD, er det bare de med kroniske svekkelser og påvirket funksjon som får ADHD-diagnose.
Myte: Man kan ikke ha ADHD, depresjon, angst eller andre psykiatriske problemer sammen.
Fakta: Komorbiditet er vanlig. En person med ADHD har seks ganger større sannsynlighet for å ha en annen psykiatrisk lidelse eller læringsforstyrrelse, enn de fleste andre. ADHD overlapper vanligvis med andre lidelser.
Myte: Med mindre du har blitt diagnostisert med ADHD eller ADD som barn, kan du ikke ha det som voksen.
Fakta: Mange voksne sliter hele livet med uoppdagede ADHD-symptomer. De har ikke fått hjelp fordi det har blitt antatt at deres kroniske vansker, som depresjon eller angst, var forårsaket av andre utfordringer.

Enkel og rask timebooking - Kort ventetid

Bestill time psykiater

1. Bestill time

Trykk enkelt på «bestill time» øverst på sioden eller nederst i høyre hjørne og velg konsultasjonsform hos psykiater eller spesialist i rus og avhengighetsmedisin.

Motta psykiater dokumentasjon

2. Motta dokumentasjon

Motta dokumentasjon, resepter, erklæringer, journaler, bekreftelser ved avsluttet time over digipost/pasientpost eller per post

bestill time for psykiater

3. Betal for timen

Du vil motta en sms lenke hvor du kan betale med vipps, kreditkort inntil 48timer, deretter sendes det faktura.

Hvem er vi?

Psykiater.no Lege og Spesialist i Rus og Avhengighetsmedisin – er en helprivat klinikk som befinner seg i Ski sentrum i nærheten av Jernbanetorget, Ski Storsenter og bussterminalen.

Vi har kort ventetid ved klinikken. Trenger du en lege, psykiater eller spesialist i rus og avhengighetsmedisin i dag, kan du komme uten henvisning innenfor våre åpningstider. Vi tilbyr dessuten konsultasjoner over video og telefon i tillegg til oppmøte ved klinikken. Forskning viser at videokonsultasjoner er minst like effektivt.

Kjennetegnet på vår behandling er en varm og menneskelig atmosfære. En jobber tett med pasienten gjennom våre arbeidsmetoder og behandlingsteknikker med mål om å øke din trivsel og livskvalitet, med pasienten i sentrum som føler seg hørt.

Psykiater.no, Lege & Spesialist i Rus og Avhengighetsmedisin.

Vi er stolt av å tilby behandling til mennesker som har opplevd utfordringer med alle typer psykiske og avhengighets lidelser. Vårt tilbud strekker seg utover det normale, og vi sørger for oppfølgning både før og etter behandlingen på våre klinikker til de som ønsker det.

Vi har også spesialister innenfor rus- og avhengighetsmedisin. Ofte sammenfaller psykiatriske lidelser sammen med rus og avhengighetslidelser, noe som gir oss en ekstra stor fordel i behandlingen. I følge et estimat finnes det i dag under 100 spesialister med spesialitet både i psykiatri og rus og avhengighetsmedisin. Vi kan behandle alt fra angst, depresjon til rus eller generell avhengighet eller spilleavhengighet. Våre spesialister i psykiatri & rus og avhengighetsmedisin gjør alle typer utredning, diagnostikk og behandling innen disse feltene. Klinikken bistår også med coaching og hjelp med å åpne ditt fulle potensiale. Les mer om type behandling vis tilbyr på vår «Om Oss» side.

Hva gjør en spesialist i Rus og Avhengighetsmedisin?

Vår behandling setter mennesket i sentrum. Leger med spesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin er en relativt ny spesialisering for leger, og vi er stolte av våre spesialister. Du trenger ikke å kjempe mot noen form for avhengigheten alene. Vi benytter klinisk testede teknikker med mål om å øke livskvaliteten samt oppnå et rusfritt liv. 

Hva kan vi få til sammen?

Vi er stolt av å tilby behandling til de pasientene som sliter med alle typer psykiske og avhengighetslidelser. Vårt tilbud strekker seg utover det normale, og vi sørger for oppfølgning både før og etter behandlingen på våre klinikker til de som ønsker det. Vi benytter klinisk testede teknikker med mål om å øke livskvaliteten. 

Bestill time i dag!

Sliter du med psyken eller avhengighet til rus, alkohol, piller, steroider eller andre former for avhengighet? Da er vi her for å hjelpe deg! Bestill en time i dag i vår kalender ved å klikke «bestill time». Vi tar gjerne en videosamtale, eller en prat over telefon dersom du er mer komfortabel med det.

Mest leste artikler

Besvime av angst

Besvime av angst

Har du noen gang følt hjertet ditt banke fort, hendene blir svette og så plutselig blir alt mørkt? Å besvime av angst er vanlig, men skummelt.

Les Mer »
Arbeidsangst

Arbeidsangst

Føler du deg engstelig for jobben? Du er ikke alene. Mange tenker slik. Tidsfrister, store oppgaver og press for å gjøre det bra, kan alle

Les Mer »
Utbrenthets angst

Utbrenthets angst

Føler du deg konstant overveldet og utmattet? Du kan oppleve utbrenthetsangst. I dagens travle verden prøver mange mennesker å gjøre for mye, noe som kan få

Les Mer »