Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD og søvn

ADHD har en komplisert innvirkning på søvn og søvnmønster. Det påvirker en persons oppførsel og mentale helse. I Norge, hvor kunnskapen og bevisstheten om ADHD har vokst og økt. Er det viktig å vite om forholdet mellom søvn og ADHD. En god natts søvn, har en positiv effekt på mennesker i alle aldre. Søvnhåndtering og opprettholdelse av søvnsyklus er svært viktig her i livet.

Søvn problemer og ADHD symptomer

Utbredelse i Norge:

ADHD en nevro utviklings forstyrrelse som er vanlig og rammer mennesker i alle aldre.

Forbindelser til søvnforstyrrelser:

Det er et komplisert samspill mellom de to fordi ADHD ofte er knyttet til en høyere risiko for søvnvansker.

Endringer i søvnarkitekturen:

Studier tyder på at personer med ADHD kan ha uregelmessige søvnvaner, for eksempel senere sengetid, flere oppvåkninger og kortere søvnvarighet.

Innflytelse på den daglige driften:

ADHD symptomer blir verre av søvnrelaterte problemer, noe som gjør det vanskeligere å fokusere, huske ting og kontrollere følelser i daglige interaksjoner.

Elementer av kultur og miljø:

Søvnvaner påvirkes av den norske livsstilen, som balanserer eksponeringen for naturlig lys og utendørsaktiviteter. På den annen side kan problemer som søvn bli forverret av den utbredte bruken av elektronikk.

Diagnose og behandlingshindringer:

og håndtering av søvnrelaterte problemer hos personer med ADHD gir vanskeligheter på grunn av påvirkning av sentralstimulerende legemidler på søvn, samt muligheten for feiltolking av symptomer.

Intervensjoner og mestringsmekanismer:

For personer med ADHD er livsstilsendringer som vanlige søvnplaner og kognitiv atferdsterapi for søvnløshet, viktige tiltak for å øke søvnkvaliteten.

Foreldrenes synspunkter og støttemekanismer:

Å forstå og adressere hvert barns individuelle søvnmønstre, sette støttende tiltak på plass og sette opp en søvnvennlig atmosfære er oppgaver som utføres av foreldrene.

Samarbeidsmetoder:

For å forbedre hverdagsfunksjon og generell trivsel må helsepersonell, lærere og foreldre jobbe sammen for å skape skreddersydde løsninger som forbedrer søvnkvaliteten for personer med ADHD.

Tips for å forbedre søvnkvaliteten hos voksne med ADHD Lag en søvnplan:

Selv i helgene, hold deg til en vanlig søvnplan ved å gå til sengs og våkne opp på samme tid hver dag.

Etabler en rolig sengetid:

Lag avslappende leggerutiner som forteller hjernen din at det er på tide å slappe av, for eksempel å lese en bok, ta et varmt bad eller gjøre avslapningsøvelser.

Forbedre atmosfæren for søvn:

Sørg for at soverommet er kaldt, stille og mørkt, slik at du kan sove godt. For den mest komfortable, bruk penger på koselig sengetøy og en madrass av høy kvalitet.

Begrens skjermtiden før du sover.

Reduser tiden du bruker elektronikk i minst en time før sengetid, siden det blå lyset de avgir, kan forstyrre kroppens evne til å produsere melatonin, noe som fremmer søvn.

Kontroller stimulerende forbruk:

Hold sentralstimulerende midler som koffein i tankene. Unngå nikotin, spesielt etter mørkets frembrudd, da de kan gjøre det vanskelig å sovne.

Inkluder hyppig trening:

Tren ofte i løpet av dagen, ideelt før skumring, for å bidra til å brenne av ekstra energi og oppmuntre til bedre søvn.

Bevisst spisepraksis:

Når du legger deg, styr unna store måltider, og hvis du er sulten, ta en liten matbit. Tenk på urtete med avslappende egenskaper, som kamille.

Terapi for søvnløshet:

Oppdag hvordan du kan forbedre søvnkvaliteten din med CBT-I-tilnærminger, et strukturert program som retter seg mot tankene, holdningene og vanene som påvirker søvnen.

Kontroller angst og stress:

Engasjere seg i stressavlastende teknikker som dype pusteøvelser, oppmerksomhet eller meditasjon for å redusere angst, noe som kan være en medvirkende faktor til søvnproblemer.

Snakk med medisinske fagfolk:

Snakk om søvnproblemer med medisinske fagfolk. De kan tilby individuelle råd og undersøke mulige løsninger som passer til pasientens behov.

Ved å sette disse forslagene i praksis, kan voksne med ADHD i Norge være i stand til å utvikle forbedrede søvnvaner, noe som vil forbedre deres generelle trivsel og daglige funksjon.

Koblingen mellom ADHD og søvnforstyrrelser Søvnproblemer og ting:

Personer med ADHD diagnose rapporterer at de opplever flere søvnproblemer enn personer uten tilstanden opptil 15 ganger høyere for noen spesifikke typer søvnvansker. Dette er overraskende store forskjeller, bemerker studiens forsker.

Støtte fra psykiatere

Diskuter søvnproblemer med helsepersonell som profesjonell psykiater og psykologer. De kan gi riktig veiledning og undersøke potensielle rettsmidler som oppfyller pasientens krav.

En online plattform som Psykiater.no vil hjelpe deg med å håndtere ADHD med søvnproblemer. De har samtale- og videosamtale tjeneste for å veilede deg mens du er hjemme.

Forbedring av søvn med ADHD

Voksne med ADHD i Norge kan være i stand til å forbedre søvnmønsteret ved å implementere disse anbefalingene, noe som vil forbedre deres generelle helse og daglige funksjon.

Forskning om søvnproblemer med ADHD

Ifølge Bjørn Bjorvatn, professor, rapporterte 83% av pasientene med ADHD å ha søvnproblemer som varte mer enn en måned minst en gang i livet, sammenlignet med bare ca 36% av de uten ADHD.

Han er professor ved Universitetet i Bergen og leder for Haukeland universitetssjukehus’ Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Når du sover, stopper pusten fem ganger eller mer.

I de to gruppene av mennesker var den største forskjellen mellom dem at forekomsten av “rastløse ben”. Pasienter med ADHD rapporterte å oppleve rastløse ben 15 ganger mer enn de i kontrollgruppen som var personer uten diagnosen.

Avgjørende for å forske på ADHD og søvnproblemer

Mangel på søvn øker utviklingen av symptomer på sykdommer. En person med ADHD bør forstå hvordan det dårlig påvirker konsentrasjonen og forårsaker rastløshet og angst.

ADHD-medisiner påvirker ikke søvnkvaliteten negativt

Det store spørsmålet fra de fleste er om det påvirker søvnkvaliteten? Ritalin er et stoff som er psykostimulerende som fører til at sentralnervesystemet har flere nevroner som virker.

Spørsmålet om dette stoffet gjorde det vanskeligere å sovne interesserte forskerne

“Vi fant ingen bevis for noen negative effekter på søvn forårsaket av ADHD-medisiner. Snarere så vi det motsatte: Sammenlignet med ADHD-individer som ikke tok medisiner, rapporterte de som tok det færre forekomster av katapleksi eller plutselig muskelsvakhet. – Dette er et betydelig funn, sier Bjorvatn.

Konklusjon:

Sameksistensen av ADHD og søvnforstyrrelser er et vanskelig problem. Mer fokuserte og tilpassede tiltak fremheves av sjeldenheten av kunnskap og forskning på denne doble sykdommen. Effektiv behandling av ADHD-symptomer krever adressering av spesifikke interaksjoner. Det skjer mellom symptomer og søvnforstyrrelser. Ved å arbeide sammen kan forskere og helsepersonell bedre forstå problemet. Oppmuntring til tidlig oppdagelse og fokuserte støtteplaner. For å forbedre den generelle trivselen til de som kjemper mot disse sykdommene. Norge må ha en grundig tilnærming som navigerer i begge ender av ADHD og søvnforstyrrelser.