Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Tinnitus og angst

Har du noen gang hørt en ringing eller summende lyd i ørene dine? Det er tinnitus. Det handler ikke bare om ørene; det påvirker også mental helse. La oss se hvordan tinnitus og angst henger sammen og hva du kan gjøre med dem. Tinnitus er som en konstant lyd i hodet ditt. Denne støyen kan få deg til å føle deg stresset og engstelig, noe som kan gjøre dette enda verre. Men å forstå denne koblingen er det første skrittet til å føle seg bedre.

Hva er tinnitus?

Tinnitus er en tilstand preget av støy eller øresus. Det er ikke en sykdom, men et tegn på et annet helseproblem. Alvorlighetsgraden av tinnitus kan variere og den kan være konstant eller intermitterende. Kronisk tinnitus varer i mer enn seks måneder. Folk sliter med å takle det.

Vanlige lyder inkluderer:

 • Ringer.
 • Summende.
 • Hyser.
 • Klikker.

Hva er angst?

Angst er en følelse av bekymring, nervøsitet eller uro. Det kan være en normal reaksjon på stress, men kronisk angst kan forstyrre dagliglivet.

Symptomer inkluderer:

 • Rastløshet.
 • Rask hjerterytme.
 • Svette.
 • Utmattelse.

Forholdet mellom tinnitus og angst

Tinnitus og angst er betydelig forbundet. Mange mennesker med tinnitus føler seg mer engstelige og triste. Dette viser at tinnitus kan forverre angsten. Og angst kan forverre tinnitus. Det er som en sirkel som ikke kan brytes.

Studier har funnet en sammenheng mellom tinnitus og angst. Det betyr at de ofte skjer sammen. Personer med tinnitus kan bli engstelige på grunn av konstant ringing. Og de med angst kan ha tinnitus som en del av tilstanden deres.

Hvordan angst kan forverre tinnitus

Angst kan gjøre tinnitus mer merkbar og plagsom.

Her er noen grunner:

 • Økt bevissthet: Angst kan få deg til å fokusere mer på tinnitus.
 • Stresshormoner: Angst øker stresshormoner, som forsterker tinnitus.
 • Negative følelser: Angst fører ofte til negative tanker, noe som får tinnitus til å virke verre.

Hvordan angst forårsaker tinnitus

En av de mindre kjente effektene av angst er dens evne til å forårsake eller forverre tinnitus. Angst rører i kamp eller flykt systemet. Dette kan gjøre folk mer følsomme for lyder og forårsake hørselsproblemer. Når folk er veldig stresset eller engstelig, kan de høre ringingen i ørene hele tiden. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å fokusere eller slappe av.

Personer med angst kan oppleve tinnitus på grunn av økt stress på hørselssystemet. Angst og tinnitus kan gjøre hverandre verre.  Å forstå dette forholdet er nøkkelen til å håndtere begge forholdene effektivt.

Håndtering av tinnitus og angst

Å håndtere både tinnitus og angst innebærer en kombinasjon av strategier.

Her er noen effektive metoder:

Lydterapi:

Lydterapi bruker ekstern støy for å maskere tinnituslyden. Alternativene inkluderer:

 • Hvit støy maskiner.
 • Naturen lyder.
 • Musikk.

Kognitiv atferdsterapi (CBT):

CBT er en type samtaleterapi som bidrar til å endre negative tankemønstre. Det kan være effektivt for både tinnitus og angst.

Avslappingsteknikker:

Å praktisere avslapningsteknikker kan bidra til å redusere angst og håndtere tinnitus.

Noen metoder inkluderer:

 • Dyp pusting.
 • Progressiv muskelavslapping.
 • Meditasjon.

Livsstilsendringer:

Å gjøre visse livsstilsendringer kan også bidra til å håndtere begge forholdene.

Ta i betraktning:

 • Vanlig øvelse.
 • Sunn diett.
 • Tilstrekkelig søvn.
 • Begrense koffein og alkohol.

Støttegrupper:

Å bli med i en støttegruppe kan gi deg følelsesmessig hjelp og nyttige tips. Å snakke med andre som har de samme opplevelsene kan få deg til å føle deg bedre.

Effekten av tinnitus på mental helse

Tinnitus kan ha stor innvirkning på mental helse. Den konstante ringen i ørene kan føre til stress, angst og depresjon. Mange mennesker med tinnitus føler seg håpløse og frustrerte. Det er vanskelig å håndtere fordi det ikke forsvinner lett.

Tinnitus kan forårsake plager. Mange mennesker med tinnitus har dårligere psykisk helse på grunn av det. Mange mennesker med tinnitus har også depresjon. Dette viser viktigheten av god behandling og støtte.

Behandlingsmuligheter for tinnitus og angst

Det finnes ulike behandlingsalternativer tilgjengelig for å håndtere tinnitus og angst. Kognitiv atferdsterapi (CBT) brukes ofte ved angstlidelser. Det er også nyttig for å redusere tinnitussymptomer. CBT hjelper folk å endre negative tanker og finne måter å takle.

Høreapparater kan hjelpe personer med tinnitus som har problemer med å høre. De lager eksterne lyder høyere og dekker over øresus. Tinnitus retraining therapy (TRT) bruker lydterapi og rådgivning. Det hjelper folk å venne seg til lydene.

Hva er andre mulige årsaker til tinnitus?

Her er flere faktorer som forårsaker tinnitus:

 • Høy støy: Eksponering for høye lyder kan skade hårene i det indre øret.
 • Øreinfeksjoner: Infeksjoner kan forårsake hevelse og væskeansamlinger.
 • Ørevoksoppbygging: For mye ørevoks kan blokkere øregangen.
 • Medisiner: Noen legemidler har hørselsbivirkninger.
 • Aldring: Hørselen avtar med alderen, noe som fører til tinnitus.
 • Hode eller nakkeskader: Skader kan påvirke nerver og hørselsveier.
 • Blodtrykk: Høyt blodtrykk kan endre blodstrømmen til ørene.
 • Kjeveproblemer: Problemer med kjeveleddet kan forårsake øresus.

Dette er vanlige årsaker, men det er mange andre. Hvis tinnitus vedvarer, oppsøk lege.

Tinnitus og depresjon

Tinnitus er når du hører ringing, summing eller andre lyder i ørene. Det kan være veldig irriterende og vanskelig å fokusere. Denne konstante støyen kan føre til stress og angst. Personer med tinnitus sliter ofte med å sove godt. De kan føle seg slitne og irritable i løpet av dagen. Over tid kan dette påvirke humøret og mental helse.

Depresjon er et vanlig problem for tinnitus pasienter. Uendelig støy kan få deg til å føle deg håpløs og trist. Det kan virke som det ikke er noen flukt fra lydene. Denne følelsen av å være fanget kan gjøre depresjonen verre. Å søke hjelp fra en lege eller en terapeut kan være svært nyttig. De kan tilby behandlinger og støtte for å håndtere tinnitus og depresjon.

Pulserende tinnitus: et spesielt tilfelle

Pulserende tinnitus er en spesifikk type tinnitus der øresusen er rytmisk og matcher personens hjerterytme. Denne typen tinnitus er ofte relatert til blodåreproblemer. Det kan signalisere andre helseproblemer som trenger medisinsk behandling.

Pulserende tinnitus kan være svært forstyrrende. Det kan forårsake angst for de berørte. For å håndtere pulserende tinnitus er det viktig å forstå årsakene. Det er også viktig å kjenne til behandlingsalternativer.

Viktige punkter

 • Tinnitus forårsaker ringing eller summing i ørene.
 • Det kan føre til stress og angst.
 • Tinnitus er også knyttet til psykiske problemer som depresjon.
 • Tinnituslyder inkluderer ringing, summing, susing og klikking.
 • Angst symptomer inkluderer rastløshet, rask hjerterytme, svette og tretthet.
 • Hvit støy, naturlyder og musikk er alle former for lydterapi.
 • Avspenningsteknikker som dyp pusting, muskelavslapping og meditasjon.
 • Trening, et sunt kosthold, søvn og begrenset koffein og alkohol er alle en del av en sunn livsstil.
 • Behandlingsalternativer inkluderer CBT, høreapparater og Tinnitus Retraining Therapy (TRT).
 • Tinnitus årsaker inkluderer høy støy, ørebetennelse, ørevoks, medisiner, aldring, skader, høyt blodtrykk og kjeveproblemer.
 • Pulserende tinnitus matcher hjerterytmen, ofte knyttet til vaskulære problemer.
 • Depresjon kan skyldes tinnitus; kontakt legen din eller terapeuten din for å få hjelp.

Tinnitus og angst er nært knyttet, og hver påvirker hverandre. Å forstå denne sammenhengen er det første skrittet mot å håndtere begge forholdene. Hvis du sliter, bør du vurdere å søke støtte fra helsepersonell og støttegrupper. Å håndtere tinnitus og angst tar tid, men med de riktige strategiene kan du finne lindring.

Vanlige spørsmål

Kan tinnitus forårsake angst?

Ja, tinnitus kan forårsake angst, spesielt hvis det forstyrrer søvnen eller gjør at man stresser.

Kan angst forverre tinnitus?

Ja, angst kan gjøre tinnitus mer merkbar og plagsom ved å øke stressnivået.

Hvordan kan jeg håndtere tinnitus og angst?

Å håndtere begge krever en blanding av behandlinger. Disse inkluderer lydterapi, CBT, avspenningsmetoder, livsstilsendringer og støttegrupper.

Kan mangel på søvn forverre tinnitus?

Ja, mangel på søvn kan forverre tinnitus og øke angst.