Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Håndtering av vennskap: Sosial dynamikk for jenter med ADHD

Å håndtere vennskaps verdenen kan føles som en berg- og dalbane, spesielt for jenter med ADHD. De eksakte utfordringene de står overfor i det sosiale miljøet blir ofte ignorert, så det er viktig å belyse dette emnet. ADHD påvirker mer enn fokus og atferd. Det påvirker også vennskap. Jenter med ADHD kan ha problemer med å forstå sosiale tegn, føle seg misforstått, eller slite med å håndtere sterke følelser.

Men frykt ikke! Vi skal lære om sosial dynamikk som kan hjelpe jenter med ADHD vokse og få seg venner. Denne artikkelen bidrar til å håndtere vennskapsutfordringer med tips. 

La oss utforske hvordan jenter med ADHD kan bygge sterke forbindelser.

Forstå ADHD og sosiale ferdigheter

ADHD gjør det vanskelig å forstå sosiale tegn, noe som er viktig for vennskap. Jenter med ADHD kan slite i samtaler, savne hint og avbryte andre. Å vite dette bidrar til å finne måter å forbedre sosiale ferdigheter og få bedre vennskap.

Betydningen av vennskap for jenter med ADHD

Vennskap er viktige fordi de får oss til å føle at vi hører til, utdanner oss til å oppføre oss med andre og gi oss følelsesmessig støtte. For jenter med ADHD er vennskap enda mer unikt. Noen ganger, på grunn av deres ADHD-symptomer, kan disse jentene føle seg alene. Gode venner kan få jenter til å føle seg lykkeligere og mindre stresset i sosiale situasjoner. Venner er et trygt sted å være deg selv, dele følelser og få hjelp.

Virkningen av ADHD på vennskap

Utfordringer

Inkonsekvent fokus:

Vanskeligheter med å opprettholde oppmerksomheten i samtaler kan føre til misforståelser.

Impulsivitet:

Å handle uten å tenke kan forårsake sosial lammelse.

Hyperaktivitet:

Høye energinivåer kan overvelde noen jevnaldrende.

Styrker

Kreativitet:

Et unikt syn på livet kan gjøre vennskap mer levende.

Empati:

Mange jenter med ADHD er empatiske, og fremmer dype forbindelser.

Motstandskraft:

Å overvinne ADHD-relaterte utfordringer bygger styrke og karakter.

Strategier for å pleie vennskap

Kommunikasjonsteknikker

 • Øv på å følge med på hva venner sier og vise ekte interesse.
 • Ta deg tid til å tenke før du snakker for å unngå impulsive bemerkninger.
 • Del dine tanker og følelser åpent, ved hjelp av “jeg” uttalelser for å formidle personlige erfaringer.

Utvikling av sosiale ferdigheter

 • Delta i aktiviteter som oppmuntrer til å forstå andres perspektiver.
 • Øv på sosiale scenarier for å bygge tillit i ulike innstillinger.
 • Aktiviteter som meditasjon kan forbedre fokus og selvbevissthet i sosiale interaksjoner.

Bygge et støttende nettverk

 • Få kontakt med jevnaldrende som deler lignende hobbyer eller utfordringer.
 • Se etter rollemodeller som forstår ADHD og kan tilby veiledning.
 • Utnytt støtten fra kjære og fagfolk for å navigere i sosial dynamikk.

Hvordan være en god venn: Nøkkelferdigheter

Aktiv lytting og gjennomtenkte svar er viktig for ethvert vennskap. Jenter med ADHD kan lære å kommunisere bedre med enkle øvelser. Dette hjelper dem å være mer involvert i vennskap. Du kan være en god venn ved å følge disse tipsene;

 • Vær oppmerksom når vennen din snakker uten avbrudd.
 • Vis at du er interessert i å spørre om deres følelser eller tanker. 
 • Tilby hjelp eller oppmuntring når vennen din trenger det. 
 • Del følelsene dine ærlig, men vennlig. 
 • Del hyggelige aktiviteter sammen for å tilbringe kvalitetstid.
 • Forstå at alle har dårlige dager og vær tilgivende.
 • Prøv å føle hva vennen din føler og svar med forsiktighet.
 • Respekter din venns privatliv ved ikke å dele hemmeligheter. 
 • Snakk om eventuelle problemer i vennskap og arbeid for å fikse dem.

Støttesystemer

Støtte er superviktig for jenter med ADHD. Det hjelper dem med skole, følelser og å få venner. ADHD gjør fokusering, å være hyper og handle hardt. Noen ganger kan jenter virke distrahert eller holde følelsene sine inne. Å jobbe sammen, foreldre, terapeuter og lærere kan hjelpe disse jentene til å gjøre det bra og føle seg bra. Slik bidrar hver komponent i støttesystemet:

Støtte fra familien

 • Familier bør strebe etter å forstå ADHDs nyanser, spesielt hvordan symptomene kan variere hos jenter. Å anerkjenne og validere deres erfaringer er avgjørende.
 • Å ha regelmessige daglige rutiner kan bidra til å kontrollere ADHD-symptomer. Det gjør at ting føles mer stabilt og forutsigbart.
 • Å rose styrker og prøve hardt øker selvtilliten og drivkraften.
 • Å snakke om følelser uten å dømme hjemme hjelper jenter med å dele sine oppturer og nedturer.

Terapeutisk støtte

 • Terapeuter kan gi spesifikke måter å håndtere ADHD, håndtere følelser, føle seg bra om seg selv og sosialisere.
 • CBT-terapi lærer organisasjons-, fokus- og impulskontroll ferdigheter.
 • Mange jenter med ADHD liker å få hjelp til å lære å få venner og forstå sosiale tegn.
 • Involvering av familien i terapitimer kan utdanne medlemmer om ADHD og hvordan de effektivt kan støtte sin kjære.

 Utdanningsstøtte

 • Skolene kan gi spesiell hjelp til elever med ADHD, som mer tid til tester eller sitte der det er roligere.
 • Lærere som vet om ADHD, kan endre hvordan de underviser og styrer klassen for å hjelpe elevene mer.
 • Programmer som hjelper klassekamerater å forstå og inkludere andre, kan få barna til å føle seg mindre alene. Det gjør også vennskap bedre.
 • Oppmuntre jenter med ADHD til å gjøre aktiviteter de liker. Det får dem til å føle seg bra og hjelper dem med å få venner. Det hjelper dem å finne sin plass og føle seg bra med seg selv.

Strukturere spilledatoer for suksess

Når du planlegger lekedater for jenter med ADHD, kan det være nyttig å ha en fast plan. Strukturerte lekedater betyr at du bestemmer deg for spesifikke aktiviteter og mål før lekedater starter. Denne tilnærmingen gjør det mindre komplisert for jentene å gjenkjenne hva de kan forvente og oppleve ekstra komfortabelt. De frykter kanskje ikke hva de skal gjøre videre, fordi aktivitetene allerede er planlagt. Dette kan inkludere spill, håndverk eller en enkel oppgave som å bygge noe sammen. Ved å gjøre dette kan jenter med ADHD fokusere bedre på å leke og snakke med vennene sine. Det hjelper dem å dele det de liker, lære av andre og bygge vennskap på en trygg og morsom måte.

Medisinens rolle i sosiale situasjoner

For noen jenter med ADHD kan medisin hjelpe dem med å fokusere bedre og handle mindre impulsivt. Snakk med en lege om hvordan medisin kan hjelpe med å få venner. Slik kan medisiner støtte sosiale ferdigheter og vennskap:

Øker fokus:

Medisin kan hjelpe jenter til å være oppmerksomme i samtaler, slik at de kan følge med og holde interessen.

Reduserer impulsivitet: 

Når du er mindre impulsiv, er det mindre sannsynlig at du avbryter eller handler uten å tenke. Dette gjør samtalene bedre. 

Forbedrer selvregulering: 

Bedre kontroll over følelser og handlinger kan bidra til å håndtere svar på sosiale signaler og tilbakemeldinger fra venner.

Øker tilliten: 

Å føle seg i kontroll gjør at du føler deg bedre om deg selv. Det gjør at du vil bli med mer og få venner.

Støtter sosial læring: 

Å lære sosiale ferdigheter er enklere når du kan fokusere bedre og kontrollere impulser, som å lære å bytte på å snakke eller forstå kroppsspråk.

Å snakke med leger om medisiner for sosiale situasjoner er viktig. Det bidrar til å sikre at medisinplanen hjelper med skole, oppførsel og å få venner. Husk at medisin er en del av å hjelpe med sosiale ferdigheter. Terapi, læring av sosiale ferdigheter og støttende steder er også viktig.

Hvordan dele ADHD med venner

Når du vil dele ADHD med venner, velg først en god tid når du og vennene dine er avslappet og kan snakke uten å skynde deg. Forklar at ADHD er en del av hvem du er, Det definerer deg imidlertid ikke. Noen ganger kan det få deg til å handle eller føle deg annerledes. Som å finne det vanskelig å fokusere, føle deg energisk eller bli lett distrahert.

La dem få vite spesifikke måter de kan støtte deg på. Du trenger kanskje milde påminnelser, et rolig sted å henge ut, eller tålmodighet når du har en tøff dag. Del også positive ADHD, som å være kreativ eller tenke utenfor boksen.

Husk at å dele om ADHD er modig. Det hjelper vennene dine å bli kjent med den virkelige deg, inkludert dine styrker og utfordringer. Denne ærligheten kan gjøre vennskapet ditt sterkere og mer forståelsesfullt.

Tips til foreldre og lærere

Oppmuntre sosiale ferdigheter:

Gi muligheter for sosialisering i et strukturert og støttende miljø.

Fremme uavhengighet:

Gi jenter mulighet til å ta avgjørelser i sosiale situasjoner, lære av suksesser og tilbakeslag.

Utdanne om ADHD:

Forstå ADHD hjelper jevnaldrende og voksne til å skape et mer støttende miljø.

Sosial dynamikk for jenter med ADHD i Norge

I Norge betyr det å støtte jenter med ADHD i vennskap, å forstå deres sosiale kamp. De kan slite med sosiale regler eller handle uten å tenke, noe som gjør vennskap vanskeligere. Det er viktig for dem, deres familier og lærere å jobbe sammen. De kan lære sosiale ferdigheter og finne måter å få venner på. Grupper og aktiviteter for barn med ADHD er bra for å møte andre som har det. På denne måten kan jenter med ADHD nyte vennskap som alle andre.

Overvinne vennskapsutfordringer med ADHD

Jenter med ADHD kan møte noen utfordringer med å få venner. Dette kan skje fordi de handler raskt uten å tenke eller ikke alltid følger sosiale regler. Men det finnes måter å hjelpe dem med å få venner. En måte er å øve på rollespill, som å snakke eller møte nye mennesker. Dette hjelper dem med å gjøre seg klare for sosiale øyeblikk i det virkelige liv.

Å lære å forstå kroppsspråk er en annen nyttig strategi. Det betyr å legge merke til hvordan folk bruker ansiktene og kroppene sine til å uttrykke følelser. For eksempel betyr et smil at noen er glade, og kryssede armer kan bety at noen er opprørt eller ikke åpen for å snakke. Å forstå disse tegnene kan hjelpe jenter med ADHD til å reagere bedre i sosiale situasjoner.

Å utvikle empati er også viktig. Empati betyr å føle hva enhver annen person føler. Ved ekspertise og bekymring for andres følelser, kan jenter med ADHD knytte dypere med venner. De kan lære å lytte bedre og svare på vennlige måter, styrke vennskap og gjøre dem mer meningsfylte.

Viktige punkter

 • ADHD kan gjøre sosiale signaler og samtaler utfordrende.
 • Vennskap er viktig for tilhørighet og forståelse.
 • Rollespill, læring av kroppsspråk og empati forbedrer sosiale ferdigheter.
 • Medisinering kan hjelpe med fokus og impulsivitet.
 • Å dele om ADHD med venner styrker båndene.
 • Gode vennskapsevner inkluderer lytting, empati og å nyte tiden sammen.
 • Støtte fra familie, terapeuter og skole er avgjørende.
 • Jenter med ADHD har unike styrker som forbedrer vennskap.

Vanlige spørsmål

Hvordan kan jeg hjelpe datteren min med å få venner?

Oppmuntre henne til å gjøre ting hun liker med andre som liker de samme tingene. Hjelp henne å lytte godt og forstå hvordan andre føler seg. Fortell henne når hun gjør en god jobb med å snakke med folk.

Hva er noen tegn på ADHD hos jenter?

Tegn kan inkludere problemer med å fokusere, snakke impulsivt, bli distrahert og være hyperaktiv. Men det betyr kanskje ikke alltid fysisk rastløshet; Det kan også være indre rastløshet.

Er det noen fordeler med ADHD i sosiale situasjoner?

Jenter med ADHD legger ofte kreativitet, energi og empati i  vennskap. Dette kan gjøre forholdene deres spennende og tilfredsstillende.

Hvilke egenskaper gjør en god venn for jenter med ADHD?

 • Tålmodighet og forståelse for deres unike behov og utfordringer.
 • Støttende og oppmuntrende, spesielt i vanskelige tider.
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig til plutselige endringer i planer eller stemninger.
 • God lytter, og tilbyr et ikke-dømmende rom for å dele følelser.
 • Energisk og kreativ for å matche deres ofte høye energinivå og stimuleringsbehov.

Hvilke aktiviteter kan jenter med ADHD og deres venner utforske sammen?

Utendørs opplevelser som fotturer, sykling eller utforsking av parker for å kanalisere energi positivt. Kreative kunst- og håndverksprosjekter som gir rom for uttrykk og ikke trenger langvarig fokus. Interaktive spill og sport som engasjerer både sinn og kropp. Korte, interessedrevne læringsprosjekter eller eksperimenter for å stimulere nysgjerrighet. Mindfulness og avslapnings aktiviteter, som yoga eller meditasjon, er skreddersydd for unge deltakere.

Hvor ofte bør jenter med ADHD og venner tilbringe tid sammen?

Den riktige tilnærmingen varierer for hver person. Planlagte møter kan bekreftes og forventes. Spontane utflukter er gøy, men husk også avslapning. Finn en balanse for en sterk forbindelse uten å føle for mye press.

Hvordan kan foreldre hjelpe barnets vennskap samtidig som de sikrer sikkerhet?

Foreldre kan hjelpe barna sine med å få venner ved å snakke åpent, sette regler og se hvordan de sosialiserer. De kan gi råd og ros for å hjelpe barna til å ha gode vennskap og holde seg trygge.