Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

SORG

SORG

Hva er sorg?

Sorg er ofte en naturlig følelsesmessig reaksjon, noen ganger overveldende følelse, uansett om den stammer fra tapet noe i livet, som feks av en kjær eller fra en terminal diagnose, samlivsbrudd, tap av jobb eller lignende.

En med sorg reaksjon kan ofte føle seg følelsesløse og «fjern» fra det daglige, uten å kunne fortsette med de dagligdagse rutiner, så lenge de sitter med en følelse av tap.

Sorg er den naturlige reaksjonen på tap. Sorg er både en universell og en personlig opplevelse. Individuelle opplevelser av sorg varierer og påvirkes av tapets natur. Noen eksempler på tap inkluderer død av en kjær, avslutning på et viktig forhold, tap av jobb, tap ved tyveri eller tap av uavhengighet gjennom funksjonshemming.

Eksperter anbefaler de sørgende å innse at de ikke kan kontrollere sorgprosessen og anbefaler ofte å forberede seg på de forskjellige stadier av sorg. Å forstå hvorfor de lider kan hjelpe, i tillegg til å snakke med andre og prøve å løse problemer som forårsaker betydelig følelsesmessig smerte, for eksempel å føle seg skyldig over en kjæres død.

Sorg kan vare i flere måneder eller år. Generelt avtar smerten etter hvert som tiden går, og når de etterlatte tilpasser seg livet uten en nær, eller til nyheten om en terminal diagnose eller til erkjennelsen av at noen de elsker kan dø.

Profesjonell hjelp kan noen ganger være nødvendig da sorgen blir for tung å bære alene. Hvis du opplever det ta kontakt med oss eller bestill en time her. Det er kort ventetid hos oss.