Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Selvbebreidelse

I ditt daglige liv møter du og alle mange situasjoner der du begynner å evaluere deg selv. Dette betyr at du begynner å se på innsiden angående dine handlinger og beslutninger. Dette er en selvbebreidende opplevelse som fungerer som en dyp følelsesmessig respons og fører til personlig vekst. I denne artikkelen vil du bli kjent med selvbebreidelse og hvordan det påvirker deg på både negativt og positivt.

Hva er selvbebreidelse?

Selvbebreidelse betyr at du føler deg dårlig angående noe du har gjort og ønsker å gjøre det annerledes.

Det innebærer en følelse av anger og skyldfølelse over handlingen din eller manglende måte å gjøre det på. Det er en selvreflekterende prosess som involverer kritisk vurdering av din atferd og resultatene. Og inkluderte også å ønske å gjøre ting annerledes. Det er imidlertid også et tegn på moralsk samvittighet og etisk følsomhet. Men merk også at overdrevne nivåer av selvbebreidelse, resulterer i følelsesmessig nød.

Selvbebreidelsens to ansikter:

Det er alltid to aspekter ved en ting, negativ og positiv. Det samme gjelder selvbebreidelse. Følgende er de to sidene i måten de påvirker deg på.

Det konstruktive aspektet

Hvis du praktiserer selvbebreidelse moderat, vil det fungere som en intern kontroll. Den oppfordrer deg til å revurdere handlingene dine for å få det til å fungere bedre for dine verdier. Det kan motivere deg til å be om unnskyldning og lære av dine feil. Dette fører til personlig vekst, emosjonell intelligens og forbedring av relasjonene dine.

Det destruktive aspektet

Mens, på den annen side, overdreven selvbebreidelse kan gi deg en forstyrrelse i livet. Dette betyr at selvkritikken din vil øke og selvtilliten din begynner å gå ned. Det er en sikker ting at konsekvent negativ kritikk til deg selv vil ødelegge ditt velvære. Det er en felle for skyldfølelse som påvirker dine beslutningsevner.

Forbindelsen mellom superego og selvbebreidelse

Superego og selvbebreidelsen er tett knyttet sammen. Super egoet er den interne dommeren i hjernen din som har moralske verdier. Det hjelper deg å vite hva som er bra og dårlig for moralen din. Hver gang du gjør noe som strider mot moralen din, blir superegoet ditt aktivert og begynner å bebreide deg selv. Dette er hvordan du begynner å føle deg skyldig eller angre på en situasjon. Dette er ditt superego som presser deg til å oppføre deg på måter som følger dine moralske verdier.

Gjenkjenne tegnene på overdreven selvbebreidelse

Å identifisere når selvbebreidelse blir skadelig er avgjørende.

Dette inkluderer:

  • Konstant dvele ved tidligere feil uten å gå videre. 
  • Føler seg uverdig eller mindreverdig på grunn av feil man har opplevd. 
  • Unngår nye muligheter av frykt for å gjenta tidligere feil.
  • Opplever lengre perioder med tristhet eller depresjon knyttet til selvkritikk.

Strategier for å håndtere selvbebreidelse

Selvtilnærming kan gjøres om til en positiv konstruksjonskraft. Her er de praktiske strategiene for det.

Refleksjon over drøvtygging

Du bør begynne med å lære å kjenne forskjellen mellom produktiv refleksjon og uproduktiv drøvtygging. Drøvtygging er prosessen med å kontinuerlig dvele ved negative tanker eller tidligere feil uten å bevege seg mot løsning eller forbedring. Reflekter tankene dine over de positive punktene du har lært av opplevelsen. Etter dette, flytt fokus til fremtiden i stedet for å dvele ved fortiden.

Selvmedfølelse

Du bør behandle deg selv som du behandler vennene din. Dette betyr at du viser deg selv vennlighet, kjærlighet og forståelse. Bekreft følelsene dine uten å dømme. Fortsett å bekrefte at det er menneskelig å gjøre feil.

Søker perspektiv

Det er tider når du fokuserer mer på dine feil og ignorerer dine positive egenskaper og prestasjoner i livet. I denne forbindelse bør du prøve å se bedre på deg selv. Kjenn dine styrker og dine områder for forbedring.

Sette realistiske mål

Bruk dine erfaringer med selvbebreidelse som et grunnlag for å sette oppnåelige, meningsfulle mål. Bryt disse målene ned i håndterbare trinn for å unngå å føle deg overveldet og feir fremgangen underveis.

Omfavne vekst gjennom selvbebreidelse

Til syvende og sist kan selvbebreidelse tjene som en mektig kraft for personlig utvikling. Bare hvis man nærmer seg med oppmerksomhet og selvmedfølelse. Ved å erkjenne dets potensiale både som bra og dårlig, kan du navigere i kompleksiteten i følelsene dine.

Ofte stilte spørsmål:

Kan selvbebreidelse påvirke fysisk helse, og i så fall hvordan?

Ja, selvbebreidelse kan påvirke fysisk helse indirekte ved å bidra til stress, angst og depresjon. Som er kjent for å ha ulike fysiske helseimplikasjoner. Disse inkluderer svekket immunforsvar, søvnforstyrrelser og økt risiko for kroniske tilstander som hjertesykdom.

Kan selvbebreidelse være en positiv ting?

Ja, med måte, kan selvbebreidelse være fordelaktig. Det oppmuntrer deg til å reflektere over dine feil, og ikke gjøre dem igjen. Dette fører til personlig vekst og bedre relasjoner. Nøkkelen er å sikre at den forblir konstruktiv.

Hvordan kan jeg finne ut om min selvbebreidelse er overdreven?

Tegn på at din selvbebreidelse kan være overdreven, inkludert: 

  • Å dvele ved tidligere feil uten å gå videre. 
  • Føler seg konsekvent mindreverdig. 
  • Unngå nye utfordringer i frykt for å mislykkes. 
  • Opplever pågående tristhet eller depresjon.

Hvorfor anbefales det å søke profesjonell støtte for å håndtere selvbebreidelse?

Terapi kan gi skreddersydde strategier for å håndtere selvbebreidelse på en sunn måte. Helsepersonell kan tilby innsikt og verktøy for å takle overdreven skyldfølelse. Det gjør at man utvikler sunnere selvvurderingsvaner og fremmer følelsesmessig velvære og vekst.

Siste ord:

Selvbebreidelse er en vanlig følelsesmessig reaksjon på dine feil. Effekten på livet avhenger av hvordan du takler det i hodet ditt. Du kan forvandle din selvbebreidelse fra dårlig til bra. Det er mulig ved å vise deg selv medfølelse, balansere dine selvevalueringer og bruke erfaringene dine for vekst.