Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Foreldre ADHD jenter: Tips og strategier

Å være forelder kan både være en givende og utfordrende opplevelse, og når du er forelder til et barn med ADHD, kommer det med sitt eget unike sett med gleder og utfordringer. ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder er en nevroutviklingsforstyrrelse som påvirker millioner av barn over hele verden. Mens gutter får diagnose oftere, er det avgjørende å ikke overse utfordringene jenter med ADHD står overfor. I denne omfattende veiledningen vil vi utforske effektive tips og strategier for foreldre med ADHD jenter, og gi innsikt basert på både faglig kunnskap og personlige erfaringer.

Forstå ADHD hos jenter

ADHD hos jenter er ofte underdiagnostisert eller feildiagnostisert fordi symptomene kan avvike fra de som vanligvis sees hos gutter. Det er viktig å gjenkjenne disse unike aspektene ved ADHD hos jenter for å gi den beste støtten og veiledningen:

Gjenkjenne symptomer

Jenter med ADHD kan vise mer uoppmerksomme symptomer, som vansker med å fokusere, dette kan være mindre forstyrrende enn de hyperaktive symptomene som ofte sees hos gutter. De har en tendens til å ha mer internaliserte symptomer som tankekjør, indre uro, og lignende, noe som fører til utfordringer som lav selvtillit, angst eller depresjon.

Diagnoseutfordringer

ADHD hos jenter blir ofte feildiagnostisert som angst eller lærevansker.De viser for eksempel ikke atferdsproblemer  i like stor grad på skolen, noe som gjør det vanskeligere for lærere å identifisere behovene deres.

Tips og strategier

Å være forelder til en jente med ADHD krever tålmodighet, forståelse og skreddersydde strategier. Her er noen effektive tips:

Tidlig intervensjon:

 • Tidlig diagnose og intervensjon er nøkkelen. Rådfør deg med en barnepsykolog eller psykiater hvis du mistenker ADHD.
 • Start terapier som atferds-, ergo- eller logopedi så snart som mulig (alt etter den enkeltes behov).

Åpen kommunikasjon:

 • Oppretthold en åpen og ikke dømmende kommunikasjonslinje med barnet ditt.
 • Oppmuntre henne til å uttrykke sine følelser, frykt og frustrasjoner.

Konsekvente rutiner:

 • Etabler en strukturert hverdag. Forutsigbarhet hjelper ADHD jenter til å føle seg trygge og i kontroll.
 • Bruk visuelle tidsplaner og påminnelser for å holde dem på rett spor.

Ros:

 • Fokuser på positiv forsterkning. Ros og belønn god oppførsel og prestasjoner.
 • Dette bidrar til å øke deres selvtillit og motivasjon.

Medisinbehandling:

 • I samråd med helsepersonell bør du vurdere medisiner hvis det er anbefalt.
 • Medisinering kan være en verdifull del av å håndtere ADHD symptomer.

Støtte på skolen:

 • Arbeid tett med barnets skole for å lage en individuell opplæringsplan (IOP).
 • Sørg for at lærerne forstår hennes behov og kan sørge for nødvendig tilrettelegging.

Trening i sosiale ferdigheter:

 • Meld barnet ditt på sosial ferdighetstrening eller gruppeterapi.
 • Disse programmene bidrar til å forbedre mellommenneskelige relasjoner.

Mindfulness og avslapningsteknikker:

 • Lær mindfulness og avspenningsteknikker for å hjelpe til med å håndtere impulsivitet og angst.
 • Pusteøvelser og meditasjon kan være fordelaktig.

Balansert kosthold og trening:

 • Sørg for at barnet ditt opprettholder et balansert kosthold og deltar i regelmessig fysisk aktivitet.
 • Disse faktorene kan påvirke ADHD symptomer positivt.

Støttegrupper:

 • Bli med i lokale eller nettbaserte støttegrupper, for foreldre til barn med ADHD.
 • Å dele erfaringer og råd kan være utrolig nyttig.

konklusjon

Å ha barn med ADHD kan være utfordrende, men med riktige strategier og støtte kan det også være utrolig givende. Husk at hvert barn er unikt, og det som fungerer for ett, fungerer kanskje ikke for et annet. Vær tålmodig, hold deg informert, og viktigst av alt, vis barnet ditt at du tror på hennes evner. Med kjærlighet, forståelse og de riktige intervensjonene kan ADHD jenta trives og nå sitt fulle potensial.

Ofte stilte spørsmål

Er ADHD mer vanlig hos gutter enn hos jenter?

ADHD diagnostiseres oftere hos gutter, men det er viktig å erkjenne at jenter også kan ha ADHD, og symptomene deres kan vise seg annerledes enn de typiske symptomene vi knytter opp til ADHD.

Finnes det noen alternative behandlinger for ADHD i tillegg til medisinering?

Ja, alternative behandlinger som atferdsterapi og kostholdsendringer kan utfylle eller erstatte medisiner, avhengig av individet.

Hvordan kan jeg hjelpe min ADHD datter med lekser?

Lag et rolig, organisert rom for lekser, del oppgaver i mindre trinn, og opprett en lekserutine. Gi rikelig med positive tilbakemeldinger for innsatsen hennes.

Kan ADHD jenter vokse fra tilstanden sin?

ADHD er en livslang tilstand, men med de riktige strategiene og støtten kan enkeltpersoner lære å håndtere symptomene sine effektivt.

Er det mulig for ADHD jenter å utmerke seg faglig?

Absolutt. Mange jenter med ADHD er usedvanlig flinke og kreative. Med passende støtte og tilrettelegging kan de utmerke seg faglig.

Hva bør jeg gjøre hvis skolen til barnet mitt ikke forstår hennes ADHD?

Du må være talsmann for barnet ditt, ved å kommunisere med lærere og skoleadministratorer. Om nødvendig, søk juridisk bistand for å sikre at hun får den støtten hun trenger.