Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Foreldre og familie liv når en voksen mann har ADHD

Foreldrerollen er en meningsfylt opplevelse, men for menn med ADHD kan dette være en utfordrende og tøff jobb.For familie liv når en voksen mann har ADHD, så påvirker det flere deler av foreldre – barn båndet. Voksen ADHD er ofte assosiert med gjentagende distraherende oppførsel, dårlig hu kommelse og hjerne tåke.

Men å ha ADHD gjør deg ikke til en dårlig forelder, det gjør det bare vanskeligere å vise medfølelse til seg selv og derfor mer vanskelig unnslippe den varende følelsen av skyld.Når du har selvsikkerheten til å klare håndtere barn, får du selvtillit og drivkraft til å jobbe mot forbedring.Du er på den riktige plassen, hvis du klarer foreldrerollen med bevissthet og egenkjær lighet.Vi vil snakke om hvordan utfordringer, voksne menn med ADHD kan møte på i foreldre og familielivet i denne artikkelen.Vil og snakke om foreldre med ADHD, i tillegg til og klare foreldrerollen med bedre inn sikt enn før.

Påvirkningen ADHD har på din foreldrerolle

Foreldre oppdrar sine barn med forskjellige utfordringer, ADHD symptomer kan gjøre slik at det påvirker hvordan du tar vare på familien og barna.
Å gjenkjenne effekten ADHD kan ha på foreldrerollen, kan hjelpe deg med og identifi sere problemer og lage løsninger før ting eskalerer.
Noen påkjenninger ADHD kan ha på foreldrerollen:

Stressede foreldre:

sjonglere det ADHD krever med foreldrerollen, kan være belas tende og det kan gjøre ting mer stressende.

Organisering og rutiner:

ADHD kan gjøre det vanskelig og holde på rutiner, dette gjør da organisering også vanskeligere. Både organisering og rutiner gjør at man gjør foreld rerollen lettere.

Kommunikasjons problemer:

Impulsivitet og uoppmerksomhet kan skape kommuni kasjonsproblemer med barn og dette kan resultere i misforståelser.

Grensesetting:

Foreldre med ADHD kan ha problemer med å irettesette barna sine, sette opp og holde grensene.

Foreldre Barn relasjon:

ADHD kan ha endel si på hvordan barn og foreldre går over ens og krever mange ganger ekstra jobb og vedlikeholde dette. Slik at man gir næring til tillit og forståelse.

Søke Hjelp:

mange menn med ADHD ser etter hjelp, fra blant annet psykologer, slik som på Psykiater.no. Eller da støtte grupper som kan møte dem med forståelse og bi dra til vekst. Dette for at de kan få den hjelpen de trenger.

Måter og balansere familielivet på med ADHD som voksen

Å være en forelder med ADHD, kan gjøre det å balansere familielivet ekstra vanskelig og intenst.
Attention Deficit /Hyperactivity Disorder (ADHD) kalt hyperkinestisk forstyrrelse på Norsk, kan påvirke mye av familiedynamikken og dette gjør at man kan ha spesielle tek nikker for å klare dagliglivet.
Vi vil undersøke det komplekse med å håndtere familielivet til en med ADHD i dette inn legget. En koselig og hjelpsom atmosfære, for foreldre og deres barn kan bli gjort i hjemmet, ved å gjenkjenne vanskeligheter og skreddersydde løsninger utført i praksis.

Følelsesregulering og tilgjengelighet

Du kan utvikle ett solid og tillitsverdig forhold med barna dine, ved å bruke spesifikke teknikker og dette gjør deg bedre til å kontrollere følelsene dine. Tenke før du gjør, ta vare på deg selv og ta vare på dine egne følelser, er noen av ek sempler på en sunn oppførsel.
Det er og en god ide og forlate situasjonen når ting blir for mye.

Organisering, struktur og tidsstyring

For mennesker med ADHD, kan tidsstyring og organisering være ett dilemma. Kan ha problemer med å følge med på når barnet sist spiste, lekser, søvn og andre aktiviteter. Man er på en måte tidsblind, dette kan da gjøre at det er vanskelig for den med ADHD og få barna klare til ting som aktiviteter eller skolen.
Det er og sunt å forlate situasjonen hvis det oppstår uenighet med barna, denne oppfør selen kan bli en vane med gjentagelse og dett vil da hjelpe på frykten om at man ikke er strukturert og har orden.

Fedre med ADHD

Mødre med ADHD, kan møte utfordringer som er ulike fedre med ADHD og dette er fordi kvinner ofte kan gå mange år før dem får en diagnose.
Fedre opplever ofte distre som ett symptom på ADHD og dette gjør dem ofte uoppmerk somme eller med dårlig hukommelse.
Disse symptomene er mindre synlige, enn hyperaktivitet og impulsivitet. Derfor når du skaffer deg hjelp via en psykiater, vil du få hjelp til å ha bedre kapasitet til å oppdra og støtte barna dine.

Tips for å være en bra forelder med ADHD

Med ADHD er det lettere være en bra forelder, med spesifikke strategier for å hjelpe med symptomene og lage ett støttende og kjærlig nærmiljø for dine barn. Her er noen tips:

Søk hjelp:

for å behandle symptomene på ADHD, snakk med noen i helsevesenet om diagnose og hjelpemidler/medikamenter.

Rutiner:

sett opp daglige gjøremål, for deg og barna dine. For barn er rutiner og stabili tet, dette gir da struktur og forutsigbarhet, som er en fordel.

Synlige hjelpemidler:

Kalender er ett synlig hjelpemiddel som kan hjelpe, å gi bedre organisering og gjøre at det er lettere følge skjema.

Etablere rimelige mål:

del jobb inn i mindre deler, som er lettere utføre. Dette gjør ting mye enklere og man blir ikke overveldet.

Redusere distraksjoner:

sett opp en plass/sted som kun er for jobb, uten alle forstyr relser. Få barna til å forstå at det er viktig ha forskjellige tider. Leketid, leksetid, jobb tid.

Ærlig og åpen kommunikasjon:

Dette er veldig viktig når det kommer til barn, snakk om din diagnose og hjelp dem forstå.

Tålmodighets øvelser:

Siden ADHD kan utløse impulsivitet, øv på tålmodighet når du snakker med barna og vær rolig, avslappet.

Egenomsorg:

gjør egenomsorg til en prioritet med å spise sunt, få nok søvn og tren re gelmessig.

Støtte og læring:

få mer kunnskap, teknikker og følelse av og høre til. Ta kontakt med organisasjoner og/eller psykiatere som fokuserer på ADHD. Eksempel på dette er www.psykiater.no

Se og sett pris på ditt barn sin suksess:

for å øke ditt barn sin drivkraft, gjenkjenn og sett pris på dem sin suksess, uansett hvor liten.

Konklusjon

Å oppdra ett barn med ADHD, er ikke lett, men kan være givende. Det inkluderer snakke med profesjonelle, lage rutiner og være ærlig mot barna dine. Selv om reisen din, kan ha både opp og nedturer. Som en forelder med ADHD kan du ha, enorm infly telse på dine barns liv med støtte og kjærlighet. Minn deg selv på at du ikke er alene, i denne foreldrereisen. Det finnes masse hjelp, blant annet www.psykiater.no. Du kan klare utfordringene med ADHD, mens du lager ett støttende, kjærlig hjem, ved å bruke teknikker og verktøy du lærer. 

VANLIGE SPØRSMÅL

Hva er ADHD og hvordan påvirker det menns rolle som forelder?

Foreldrerollen kan bli påvirket av ADHD, dette kan fjerne fokus og gi impuls kontroll.

Har menn med ADHD vanskeligheter når det kommer til oppdragelse av barn?

Ja, det kan være vanskeligheter med kommunikasjon, varighet og organisering.

Kan menn med ADHD være effektive foreldre?

Ja. Med riktig teknikker og hjelp, kan menn med ADHD være bra foreldre.

Hvordan kan menn med ADHD, takle sitt foreldreansvar?

Oppsøke hjelp, lage ritualer og ha åpen kommunikasjon med sine barn, er effektive taktikker.

Finnes det resurser i Norge som kan hjelpe foreldre som har barn med ADHD?

Ja, Norge har instruksjons manualer/video, terapi og støtte grupper.