Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Ergoterapi og ADHD

Tenk deg å gjøre utfordringer med fokus, organisering og sosiale interaksjoner som man takler. Det er det ergoterapi handler om, å hjelpe barnet ditt å navigere lettere gjennom livet, spesielt en med ADHD. Denne nye måten håndterer ikke symptomer. Det hjelper noen å få bedre kontakt med daglige vaner. Fra å fokusere på ting timen til å få venner, gir terapi barn med ADHD verktøy for å gjøre det bra. Det handler om å være glad for små gevinster som utgjør store forskjeller. Det hjelper dem til å føle seg uavhengige i alt de gjør. Bli med og utforsk ergoterapi og innvirkning på håndtering av ADHD.

Hva er ergoterapi?

Ergoterapi , er en unik form for hjelp for barn og voksne. Det lærer dem evner og tilnærminger slik at de kan gjøre vanlige ting. Dette brukes til mennesker som har forskjellige helseproblemer:

 • Autisme. 
 • Fødselsskader. 
 • Skader på hjernen eller ryggraden. 
 • Leddgikt. 
 • Brekte bein. 
 • Kreft. 
 • Cerebral parese. 
 • Læringsproblemer.
 • ADHD.

Ergoterapeuter lærer barna forskjellige ferdigheter, for eksempel:

 • Ta vare på seg selv, som å bade og følge en rutine. 
 • Små ting, som å skrive. 
 • Kontrollere følelser, som å ikke bli for opprørt. 
 • Klarer Leke og kommer overens med andre. 
 • Koordinerer øynene og hendene deres.

Hva en ergoterapeut gjør avhenger av hva personen trenger. For eksempel kan de leke med et barn for å hjelpe dem å bevege seg bedre. De kan også tilby verktøy som rullestol. Terapeuter hjelper barn som sliter med følelser eller å få venner. De lærer ferdigheter som å snakke eller håndtere følelser bedre.

Terapeuter jobber på forskjellige steder, for eksempel sykehus, skoler og hjem. De jobber også online, spesielt for ADHD terapi. De slår seg sammen med andre helsearbeidere for å gi den beste omsorgen.

Ergoterapi  for voksne

Terapi for voksne, spesielt de med ADHD, gjør det lettere for dem å gjøre daglige oppgaver. Det gjør livet lettere for dem. Her er en enkel forklaring på hvordan dette kan hjelpe voksne:

Forbedrer daglige ferdigheter

Terapi lærer voksne hvordan de skal organisere, planlegge og fullføre daglige oppgaver. Dette inkluderer å administrere tid og penger og holde tritt med jobb eller hjemmeoppgaver.

Arbeid og jobbferdigheter

Her finner du måter å håndtere arbeidsoppgaver på bedre, møte arbeidsutfordringer og gjøre jobben din bedre.

Stressmestring

Terapi lærer deg måter å håndtere stress og ADHD symptomer på. Disse inkluderer å være impulsiv og ikke ta hensyn.

Sosiale ferdigheter

Terapi kan gjøre det lettere å snakke og være sammen med andre. Dette hjelper med å danne og beholde vennskap og arbeidsforhold.

Tilpasser miljøer

Ergoterapi jobber med å modifisere hjemmet eller arbeidsplassen for å passe en voksens behov bedre, noe som gjør det lettere å fokusere og være produktiv.

Livsstilsendringer

Oppmuntrer til en sunn livsstil, inkludert trening og hobbyer som kan bidra til å redusere ADHD symptomer.

Terapi gir reell hjelp til voksne med ADHD. Det gjør dem i stand til å overvinne utfordringer, bli bedre på ting og leve lykkeligere liv.

Hvorfor er ergoterapi viktig for et barn med ADHD?

Ergoterapi er viktig for barn med ADHD fordi det hjelper dem å bli bedre på ting de regelmessig gjør. Barn med ADHD vil muligens slite med å holde ting organisert, kontrollere tiden sin og leve fokusert. Ergoterapeuter gir dem teknikker og tips for å forbedre disse evnene. Dette kan utgjøre en stor forskjell i skolen og ordinære oppgaver. Den unike komponenten er at ergoterapeuter ikke bruker en tilnærming som passer alle. De ser på hva hver enkelt trenger og hva de liker å gjøre. Så planlegger de det som er riktig for dem. Dette letter barnas følelse av ønske om seg selv fordi de kan se fremgangen deres. Det handler om å hjelpe dem til å bruke sine styrker til å møte utfordringene sine.

Strategier som brukes i ergoterapi

Tidsstyring og organisering:

Terapi kan hjelpe folk med å planlegge å bruke tiden godt, velge viktige oppgaver først og rydde i omgivelsene.

Sensorisk integreringsterapi:

Mange med ADHD har problemer med sensorisk prosessering. Ergoterapi kan inkludere aktiviteter som hjelper den enkelte å behandle sensorisk informasjon mer effektivt.

Forbedring av fin og grovmotoriske ferdigheter:

Forbedring av koordinasjon og kontroll hjelper med håndskrift og sport.

Fokus og oppmerksomhetsforbedring:

Ergoterapeuter introduserer øvelser som kan bidra til å forbedre konsentrasjonen og redusere impulsiviteten.

Trening for sosiale ferdigheter:

Ergoterapi kan bestå av strategier for å forbedre sosiale interaksjoner, som å  analysere sosiale signaler.

Hvordan hjelper en ergoterapeut ADHD?

En ergoterapeut hjelper barn med ADHD på en rekke måter. De sjekker om et barn er følsomt for lyder eller lys og hjelper til med å justere det for bedre læring og lek. Og bruker morsomme aktiviteter for å hjelpe barn med ADHD ved å forbedre hjerneferdighetene sine, som å organisere oppgaver og ta avgjørelser. De lærer også barna hvordan de kan oppføre seg bedre i forskjellige situasjoner.

De samarbeider med foreldre og lærere for å bruke nyttige strategier. Dette teamarbeidet gjør barnets verden mer forutsigbar, støttende og hjelper dem å gjøre sitt beste på skolen og hjemme.

Forstå ADHD symptomer og ergoterapiens rolle

ADHD kan gjøre barna utrolig energiske, distraherte uten problemer eller korte til å handle uten å tenke. Ergoterapi tillater ved å lære dem en måte å slappe av, betale renter og bli organisert. De kan få en spesiell plan for daglige aktiviteter som holder dem balansert eller gjøre øvelser som hjelper dem å konsentrere seg bedre. Disse ferdighetene får dem til å føle seg mer i kontroll og klare til å takle dagen sin.

Magien til sensorisk terapi for å håndtere symptomer på ADHD

Sanseterapi er som magi for barn med ADHD som føler ting for mye eller ikke nok, som teksturen på klærne eller støyen i et travelt rom. Denne delen av ergoterapi kan hjelpe dem til å håndtere disse følelsene bedre. Tenk deg å leke med slim for berøring eller lytte til beroligende musikk for å høre. Disse morsomme oppgavene lærer barna hvordan de skal takle den summende verden rundt dem på en måte som føles ok. Når de blir bedre på dette, begynner de å handle og ta bedre hensyn både på skolen og hjemme.

Ergoterapiens superkraft

Ergoterapi er som en superkraft for å øke den utøvende funksjonen hos barn med ADHD. Utøvende funksjon handler om de viktigste ferdighetene som å lage planer, løse problemer og ta valg. Ergoterapeuter bruker unike ting og fysiske aktiviteter for å gjøre disse ferdighetene bedre. Å forbedre disse ferdighetene er bra for skolearbeid og karakterer. Det hjelper også barna å komme bedre overens med andre og føle seg mer trygge på seg selv. De lærer å takle lekser, bli med i gruppeprosjekter og planlegge dagen bedre.

Finn den passende ergoterapeuten for ditt barn

Ergoterapi kan bestå av strategier for å forbedre sosiale interaksjoner. Sørg for at norske helsemyndigheter godkjenner behandleren. Sjekk også om de er medlem av Norsk Ergoterapeutforening. Dette sikrer at de oppfyller Norges standarder for ergoterapipraksis. I tillegg, se etter en terapeut med spesifikk erfaring i å håndtere ADHD. De gir strategier som fungerer for barnet ditt. De lager morsomme aktiviteter for å hjelpe med ADHD symptomer som å ikke ta hensyn, være for aktiv eller handle uten å tenke.

Det er også viktig å velge en ergoterapeut som prioriterer samarbeid. En god terapeut vil jobbe tett med deg og barnet ditt for å lage en spesiell plan. Planen vil fokusere på å nå visse mål. Disse målene kan handle om å gjøre det bedre på skolen, få venner eller gjøre ting selv. Terapeuten bør være åpen for dine innspill og tilbakemeldinger, da du kjenner barnet ditt best. Ergoterapeuten jobber med et team for å sikre at terapien fungerer bra. De sørger for at det passer barnets interesser og hva de liker. Dette gjør terapien mer morsom og givende for dem.

Arbeidsterapi vs andre former for terapi for ADHD

Occupational therapy also helps people with ADHD do everyday tasks better. It works on skills like organizing and following a schedule. It’s different because it focuses on daily life, not behavior or taking medicine.

Ergoterapi for ADHD 

 •  Fokuserer på å forbedre dagliglivets ferdigheter. 
 • Bruker sensorisk integrering, miljømodifikasjoner. 
 • Har som mål å være selvstendig i daglige gjøremål.

Andre former for terapi for ADHD

Kognitiv atferdsterapi (CBT) for ADHD 

 • Målretter mot negative tankemønstre og atferd. 
 • Innebærer strukturerte økter for atferdsendring. 
 • Har som mål å håndtere symptomer og forbedre funksjon.

Atferdsterapi for ADHD 

 • Modifiserer atferd gjennom forsterkning. 
 • Bruker belønningssystemer, konsistens i regler.
 • Forbedrer atferd i hjem/skole, styrer rutiner.

Psykolæring for ADHD 

 • Underviser om ADHD til enkeltpersoner og familier. 
 • Inkluderer workshops, informasjonsøkter. 
 • Styrker med kunnskap, fremmer støttende miljøer. 

Medisiner for ADHD 

 • Håndterer symptomer gjennom nevrokjemisk støtte. 
 • Innebærer stimulerende og ikke stimulerende medisiner. 
 • Reduserer kjernesymptomer, støtter andre terapifordeler. 

Effektiviteten av ADHD behandling er ofte avhengig av en tverrfaglig tilnærming, som kombinerer ulike terapier skreddersydd til individuelle behov.

Ergoterapi for barnet ditt

Å starte terapi med barnet ditt betyr å vite hva de trenger, finne den rette terapeuten og sette mål de kan nå. Terapeuten må jobbe nøye med din egen familie og barnets fakultet. Denne teaminnsatsen bidrar til å skape et positivt rom for barnet ditt til å vokse og lykkes. Slik skjer det vanligvis:

Forstå barnets behov:

Først må du se hva slags støtte som er nødvendig for ditt barns behov. Dette kan inkludere å hjelpe med daglige oppgaver, forbedre sosiale ferdigheter eller studere for å kontrollere følelser bedre.

Finne riktig terapeut:

Finn en terapeut som kan hjelpe barn og forstå barnets problemer. Det er viktig at barnet ditt føler seg komfortabel med dem.

Sette mål:

Du og terapeuten vil bestemme mål for barnet ditt. Disse bør være viktige for barnets vekst, men også realistiske og oppnåelige.

Jobber som et team:

De beste resultatene kommer når hver person som er involvert i barnets omsorg, jobber kollektivt. På denne måten bør terapeuten, familien og skolen kommunisere og støtte hverandre.

Terapi kan hjelpe barnet ditt å forbedre ting de oppdager, og gjøre hverdagen mindre vanskelig.

Hvordan ergoterapi gjør en forskjell

Ergoterapi kan også hjelpe mye mot ADHD. Den er tilpasset hver person og gjør en stor forskjell i livet deres. Dette er hvordan:

Øker selvtillit: Å mestre nye ferdigheter kan forbedre selvtilliten.

Forbedrer akademisk ytelse og arbeidsprestasjoner: Strategier som å dele opp oppgaver i mindre, håndterbare deler kan øke produktiviteten.

Forbedrer daglige livsferdigheter: Ergoterapi hjelper individer med å bli mer uavhengige av personlig omsorg til husarbeid.

Støtter emosjonell regulering: Å lære å håndtere sensorisk overbelastning og frustrasjon fører til bedre emosjonell kontroll.

Viktige punkter 

 • Terapi er veldig viktig for barn med ADHD, det hjelper dem å gjøre det bedre hver dag. 
 • Terapi kan hjelpe med ADHD ved å forbedre tankeferdighetene. Det hjelper også med hvordan kroppen føles og fungerer. 
 • For å gjøre det bra er det viktig å finne en passende ergoterapeut. Å jobbe i fellesskap med en behandlingsplan er grunnleggende for oppnåelse. 
 • Det fungerer samlet med ulike behandlinger for ADHD. Det hjelper på en fullstendig måte å håndtere tilstanden.

Det hjelper også barn med ADHD til å føle håp. Det gir dem verktøy og planer for suksess.

Vanlige spørsmål

Hvor lang tid tar det å se resultater fra ergoterapi?

Dette varierer først og fremst basert på personens mål, kompleksiteten til tegn og symptomer, og hvordan ADHD kan påvirke fremgang. Noen kan merke oppgraderinger i løpet av noen få ganger, mens andre kan også trenge hjelp over lengre tid.

Er ergoterapi egnet for voksne med ADHD?

Ergoterapi kan være til nytte for enkeltpersoner i alle aldre, inkludert voksne.

Hva er rollen til en ergoterapeut i å håndtere symptomer på ADHD?

Ergoterapeuter hjelper personer som har ADHD med å forbedre sine grunnleggende talenter. De bruker unik terapi for sinnet, følelsene og aktiviteter.

Hvordan kan ergoterapi hjelpe barn med ADHD?

Ergoterapi gjør det mulig for unge med ADHD å fikse hvordan sansene deres fungerer og gjøre det mindre vanskelig å være oppmerksom. Det forbedrer i tillegg vanlige funksjoner for å hjelpe dem bedre å håndtere daglige oppgaver og aktiviteter.

Hva er noen vanlige symptomer på ADHD som ergoterapi kan hjelpe med?

Terapi kan hjelpe barn med ADHD med å håndtere impulsivitet, problemer med å fokusere og bevegelser. Det hjelper også med motorikk og oppmerksomhet.

Hvor lenge varer ergoterapi for barn med ADHD?

Ergoterapi for barn med ADHD kan vare så lenge barnet trenger. Vanligvis betyr det å gå på økter regelmessig i noen uker eller måneder.