Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Eksistensiell angst

Blir du noen gang urolig om livet? Det er eksistensiell angst. Det er en merkelig følelse når du tenker på store spørsmål som: Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hva skjer etter at jeg dør? Du er ikke alene. Mange mennesker føler det slik, og det er normalt. Denne typen angst kan hjelpe deg å vokse og forstå livet bedre. La oss utforske hva det betyr og hvordan du finner fred med disse tankene.

Hva er eksistensiell angst?

Eksistensiell angst er når folk bekymrer seg for store spørsmål, som hva livet betyr og hva som skjer etter at vi dør. Det er som å føle seg fortapt i universet. Denne angsten kan få noen til å føle seg redde og håpløse som om det ikke er noen vits i noe i det hele tatt. 

Det kalles eksistensiell frykt. Eksistensiell angst er forskjellig fra vanlig angst. Det handler mer om å undre seg over meningen med livet.

Denne typen angst kan være en naturlig del av den menneskelige opplevelsen. Det er normalt å føle angst når man står overfor livets store spørsmål. Når disse tankene plager deg mye, kan de bli til noe som kalles eksistensiell angstlidelse.

Hva utløser eksistensiell angst?

Ulike livshendelser og omstendigheter kan utløse eksistensiell angst. Store endringer i livet, som å miste noen du elsker eller stå overfor en alvorlig sykdom, kan forårsake angst. Det samme kan store endringer i ditt personlige eller arbeidsliv. Disse situasjonene kan forårsake en eksistensiell krise. I løpet av denne tiden kan du stille spørsmål ved livets mening og hensikt.

Andre utløsere inkluderer:

Pandemi:

Når store problemer skjer over hele verden, kan det få deg til å føle deg enda mer usikker og redd for livet.

Personlig refleksjon:

Å tenke mye på livet ditt og beslutninger kan få deg til å begynne å tenke på store spørsmål.

Kulturelt og samfunnsmessig press:

Noen ganger kan det samfunnet forventer av deg og reglene det følger, få deg til å føle at du ikke har et klart mål. De kan også få deg til å føle deg virkelig bekymret for livets store spørsmål.

Ved å forstå hva som utløser, kan det hjelpe med å utvikle strategier for å håndtere det effektivt.

Symptomer på eksistensiell angst

Symptomene på eksistensiell angst kan variere, men inkluderer ofte en gjennomgripende følelse av frykt. Vanlige tegn inkluderer:

 • Påtrengende tanker: Vedvarende spørsmål om meningen med livet og ens plass i universet.
 • Emosjonell nød: Følelser av uro, tristhet og håpløshet.
 • Fysiske symptomer: Tretthet, søvnvansker og endringer i appetitt.
 • Atferdsendringer: Tilbaketrekning fra sosiale aktiviteter og tap av interesse for tidligere likte aktiviteter.

Det første trinnet i å håndtere denne angsten er å gjenkjenne symptomene. Søk deretter hjelp fra en rådgiver som kan gi passende støtte.

Hvordan takle eksistensiell angst?

Å håndtere eksistensiell angst betyr å takle både hvordan du tenker og hvordan du føler. Du må ta opp både tanker og følelser knyttet til denne tilstanden. 

Her er noen effektive strategier for de som opplever eksistensiell angst:

Tankefullhet:

Å praktisere mindfulness kan hjelpe deg å holde deg til stede og redusere uønskede eksistensielle tanker. Mindfullness aktiviteter som meditasjon og yoga, kan fremme en følelse av ro og velvære.

Kognitiv atferdsterapi (KBT):

CBT hjelper deg å finne ut og kjempe mot dårlige tanker du måtte ha. Det hjelper hjernen din til å tenke på en bedre måte. Denne tilnærmingen er god for å håndtere måtene tankene dine kan forvrenge ting på. Det hjelper å adressere de forvrengningene knyttet til eksistensiell angst.

Engasjere seg i meningsfulle aktiviteter:

Å finne aktiviteter som gir en følelse av hensikt kan redusere angst.

Å jobbe med en terapeut kan gi personlige strategier for å håndtere det. De kan hjelpe deg å utforske og forstå tanker og følelser, tilby støtte og veiledning.

En terapeuts rolle i å håndtere eksistensiell angst

En terapeut kan spille en viktig rolle i å håndtere eksistensiell angst. De kan hjelpe deg med å forstå hva som forårsaker stress. Deretter kan de samarbeide med deg for å lage måter å håndtere det på. Eksistensiell terapi fokuserer for eksempel på å hjelpe individer til å finne en mening med livet.

Eksistensiell terapi:

Denne tilnærmingen til terapi oppmuntrer folk til å tenke over livets store spørsmål. Det hjelper dem å finne sin egen mening og hensikt.

Logoterapi:

Fokuserer på å hjelpe individer med å finne mening med livet, selv under vanskelige omstendigheter. Viktor Frankls arbeid viser hvordan hensikt og mening kan hjelpe på eksistensiell angst. Det understreker deres betydning for å overvinne slike følelser.

Terapeuter kan hjelpe med psykiske lidelser som depresjon og angst. De tilbyr støtte for ditt mentale velvære.

Hvordan finne mening og hensikt med livet?

Å finne mening med livet er avgjørende for å overvinne eksistensiell angst. Hensikten kan utvikles på følgende måter:

Delta i meningsfulle aktiviteter:

Å gjøre ting du liker kan bidra til å lette eksistensiell angst. Å gjøre ting, du liker og som får deg til å føle deg lykkelig, kan hjelpe deg med å håndtere disse følelsene.

Sett personlige mål:

Å sette personlige mål kan gi deg retning. Når du prøver å oppnå dem, kan det få deg til å føle at du har en grunn til å gjøre ting.

Frivillig og hjelp andre:

Å hjelpe andre kan få deg til å føle deg som en del av et fellesskap. Det gir deg en følelse av hensikt. Dette kan hjelpe deg med å håndtere følelser av angst for livet.

Å finne ut hva som er viktig for deg og hva du tror kan hjelpe deg å forstå meningen med livet. Å forstå disse tingene kan gi livet ditt en mening.

Hvordan bli kvitt eksistensiell angst?

Eksistensiell angst oppstår ofte fra dype spørsmål om livet og hensikten. Fokuser på nåtiden for å håndtere det. Prøv å gjøre mindfulness aktiviteter som meditasjon eller å puste dypt. De kan få sinnet til å føle seg rolig og redusere stresset.

En annen nyttig strategi er å ha kontakt med andre. Snakk med venner, familie eller en terapeut om hvordan du har det og hva du tenker. Å snakke om bekymringene dine kan gi lettelse og perspektiv. Finn også aktiviteter som gir deg glede og en mening med livet, for eksempel hobbyer, frivillig arbeid eller kreative prosjekter.

Viktige punkter

 • Eksistensiell angst involverer dype spørsmål om død, mening og eksistens.
 • Det er normalt, men plagsomt når tanker trenger seg inn.
 • Livsendringer, bevissthet om dødelighet og søken etter mening kan utløse angst.
 • Uønskede tanker, følelsesmessig nød, tretthet og atferdsendringer er blant symptomene.
 • Triggere kan inkludere å miste en kjær, alvorlig sykdom og samfunnspress.
 • Terapeuter utforsker og adresserer eksistensielle spørsmål.
 • Eksistensiell terapi og logoterapi fokuserer på å finne personlig mening.
 • Fortsett tilfredsstillende aktiviteter, sett deg personlige mål og hjelp andre.
 • Tren mindfulness og meditasjon.
 • Ta kontakt med andre og del følelsene dine.
 • Delta i gledelige og målrettede aktiviteter.

Du kan få deg selv til å føle deg bedre ved å bruke disse strategiene for å håndtere eksistensiell angst. Det kan hjelpe deg til å føle deg mer målrettet og fornøyd med livet ditt.