Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Arbeidsangst

Føler du deg engstelig for jobben? Du er ikke alene. Mange tenker slik. Tidsfrister, store oppgaver og press for å gjøre det bra, kan alle forårsake angst. Men hvorfor har vi det slik om jobb? Det kan være frykt for å gjøre feil eller bekymring for jobbsikkerhet. Noen ganger er det for mye arbeid. Det er viktig å vite hva som forårsaker angst. Det hjelper oss å finne måter å håndtere og redusere det på. La oss se på vanlige årsaker til angst for arbeid og hvordan de skal håndteres.

Hva er arbeidsplass angst?

Angst på arbeidsplassen er følelsen av stress, bekymring eller frykt knyttet til jobben din. Det kan komme fra oppgaver, tidsfrister eller interaksjoner med kolleger.

Denne angsten kan få deg til å føle deg overveldet, anspent eller til og med fysisk uvel. Å håndtere det med gode vaner, som å ta pauser og snakke med noen, kan hjelpe deg å føle deg bedre.

Symptomer på arbeidsangst

Å gjenkjenne symptomene er det første trinnet. Symptomer kan være fysiske, følelsesmessige eller atferdsmessige.

Her er noen symptomer på angst for arbeid:

 • Fysisk: Tretthet, hodepine, muskelspenninger, mageproblemer.
 • Følelsesmessig: Irritabilitet, tristhet, konstant bekymring.
 • Atferdsmessig: Utsettelse, Unngå oppgaver, Hyppig fravær.

Hvor vanlig er angst på jobben?

Mange unge voksne mellom 18 og 39 år har følt seg så stresset på jobben at de må ta fri. Dette skjer med omtrent 35 % av dem. Det er som om en av tre personer i denne aldersgruppen har måttet trekke seg tilbake fra jobb på grunn av disse følelsene av angst.

Å vite at mange andre går gjennom lignende opplevelser kan være trøstende. Det viser at hvis du føler deg overveldet på jobben, er du ikke alene. Det er et vanlig problem som rammer mange mennesker, så det er viktig å søke støtte.

Hva forårsaker angst på arbeidsplassen?

Å identifisere årsaken til angsten din er det første skrittet mot å håndtere den effektivt.

Her er følgende årsaker til angst på arbeidsplassen:

 • Høyt tildelt arbeid.
 • Stramme tidsfrister. 
 • Mangel på støtte fra kolleger eller ledelse.
 • Frykt for å miste jobben.
 • Konflikt med kollegaer.
 • Jobbusikkerhet er en betydelig kilde til arbeidsindusert angst.

Hvordan opprettholde balansen mellom jobb og privatliv?

Å balansere jobb og privatliv betyr å administrere jobben og tiden din godt. Det handler om å sørge for at du har nok tid til jobb, familie, venner og deg selv. 

Her er noen tips:

Sett prioriteringer: Bestem hva som er viktigst for deg.

Lag en tidsplan: Planlegg dagen din slik at den inkluderer jobb og personlig tid.

Ta pauser: Hvil i løpet av dagen for å unngå utbrenthet.

Lær å si nei: Ikke gjør for mange ting på en gang.

Bruk teknologi med omhu: Bruk apper og verktøy for å hjelpe deg med orden.

Be om hjelp: Ikke vær redd for å spørre om støtte.

Ta vare på deg selv: Sett av tid til trening, hobbyer og avslapning.

Ved å gjøre disse tingene kan du nyte både jobben og privatlivet uten å føle deg for stresset.

Effekten av angst på jobben

Hvordan påvirker angst arbeidslivet ditt?

Angst på jobb kan føre til:

 • Redusert produktivitet.
 • Dårlig utførelse av jobben.
 • Anstrengte forhold til medarbeidere.
 • Det er viktig å håndtere angst for å opprettholde arbeidsytelsen.

Forholdet mellom angst og jobbytelse

Angst og jobbprestasjon henger tett sammen. Høye angstnivåer kan gjøre det vanskelig å fokusere og redusere arbeidet ditt. Når du er engstelig, vandrer tankene dine, noe som gjør det vanskelig å holde seg på sporet. Dette kan føre til flere feil og lavere produktivitet. Angst gjør også problemløsning vanskeligere og reduserer effektiviteten din.

Angst kan også belaste forholdet til kolleger. Det kan føre til dårlig kommunikasjon og økt irritabilitet og føre til konflikter. Disse problemene gjør arbeidsplassen mer stressende og kan ytterligere redusere ytelsen. Å håndtere angst er viktig for bedre prestasjoner og et positivt arbeidsmiljø. 

Langsiktige konsekvenser av uhåndtert arbeidsangst

Hvis arbeidsangst ikke håndteres, kan det forårsake alvorlige problemer over tid. Folk kan oppleve utbrenthet, som ekstrem utmattelse og tap av interesse for arbeid. Angst kan også føre til psykiske problemer som depresjon og angstlidelser. Fysisk helse kan også lide med problemer som høyt blodtrykk og hjerteproblemer. Å håndtere angst er viktig for langsiktig helse og velvære.   

Profesjonell hjelp for arbeidsangst

Å få hjelp med arbeidsangst betyr å spørre eksperter om støtte. De kan hjelpe deg med å håndtere stress og angst på jobben.

Her er noen alternativer:

Terapi: Å snakke med en terapeut kan gjøre det lettere å håndtere din angst.

Rådgivning: Rådgivere tilbyr veiledning og støtte for å håndtere stress på jobben.

Medisinering: Leger kan foreskrive medisiner for å redusere angstsymptomer.

Workshops: Å delta på stressmestringsverksteder kan lære deg mestringsferdigheter.

Employee Assistance Programs (EAP): Mange arbeidsplasser tilbyr EAP er som tilbyr gratis, konfidensiell rådgivning og støttetjenester.

Strategier for håndtering av tidsfrister og arbeidsbelastning

Håndtering av tidsfrister og arbeidsmengde innebærer flere nøkkelstrategier:

Planlegging:

Lag en detaljert plan som skisserer alle oppgaver og tidsfrister. Bruk verktøy som kalendere, gjøremålslister eller prosjektstyringsprogramvare for å organisere oppgavene dine og sette klare milepæler.

Prioritering av oppgaver:

Finn ut hva som må gjøres først og gjør disse tingene før noe annet. På den måten går du ikke glipp av viktige tidsfrister. Teknikker som Eisenhower Matrix kan hjelpe med å kategorisere oppgaver etter hvor mye det haster og hvor viktig det er.

Delegering:

Tildel oppgaver til andre når det er mulig. Delegering betyr å dele oppgaver. Da kan du konsentrere deg om det du er best på.

Ved å bruke disse planene kan du stoppe arbeidsstress. Du kan også holde en god balanse med arbeidet ditt.

Arbeidskulturens rolle i å utvikle angst

En dårlig arbeidskultur, der det ikke er støtte og folk ikke kommer overens, kan gjøre angsten verre. Tenk deg å jobbe på et sted hvor sjefen din alltid kritiserer deg, kollegene dine ikke er hjelpsomme og du føler at du er alene. Det kan få deg til å føle deg bekymret og anspent.

Men hvis arbeidsmiljøet er godt, kan det bidra til å redusere angsten. Når sjefer er støttende, kollegaer er vennlige og alle jobber sammen, føles det bedre. Du føler deg mer komfortabel og mindre stresset. Et godt bedriftsmiljø er nøkkelen til å redusere arbeidsstress.

Skape et støttende arbeidsmiljø 

Å lage et støttende arbeidsmiljø betyr å være åpen om psykisk helse. Det betyr også å redusere stress på jobben. Å oppmuntre til en kultur der ansatte føler seg komfortable med å diskutere psykisk helse, kan redusere stigma. Arbeidsgivere bør fremme åpen kommunikasjon og gi ressurser til psykisk helsestøtte. Dette gjør at ansatte føler seg verdsatt og at de blir lyttet til.

Arbeidsgivere kan også hjelpe ved å tilby fleksibel arbeidstid. Å gi psykiske helseressurser kan også redusere angst. Det er viktig å skape et bra bedriftsmiljø. Et støttende nettverk av kollegaer kan også være til stor hjelp. Å oppmuntre til teamarbeid hjelper ansatte til å føle seg mindre alene. Sosiale interaksjoner får dem til å føle seg mer tilkoblet. Følelsen av fellesskap på jobben kan forbedre de ansattes trivsel.

Viktige punkter

 • Arbeidsangst inkluderer konstant bekymring, konsentrasjonsvansker og fysiske symptomer.
 • Mange unge voksne føler seg så stresset på jobben at de trenger fri.
 • Vanlige årsaker er høy arbeidsbelastning, stramme tidsfrister, mangel på støtte og jobbusikkerhet.
 • Symptomer kan være fysisk (hodepine), følelsesmessig (tristhet) eller atferdsmessig (utsettelse).
 • Balanser arbeid og privatliv ved å prioritere, lage en tidsplan og ta pauser.
 • Et positivt bedriftsmiljø reduserer angst.
 • Angst senker produktiviteten og skader jobbytelsen.
 • Ubehandlet kan angst for jobb føre til utbrenthet og helseproblemer.
 • Søk profesjonell hjelp gjennom terapi, rådgivning eller medisinering.
 • Administrer tildelt arbeid ved å planlegge, prioritere oppgaver og delegere.
 • Støttende arbeidsmiljøer og åpne diskusjoner om psykisk helse er viktig.
 • Teamarbeid og sosiale interaksjoner kan redusere isolasjon på jobben.

Det er håndterbart. Gjenkjenne symptomene, vedta strategier for å takle stress og søk støtte når det er nødvendig. Å lage et støttende arbeidsmiljø hjelper alle. Husk at det er greit å be om hjelp.