Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Arbeid og karriere for voksne menn med ADHD

Det kan virke vanskelig for menn med ADHD å finne en jobb og et yrke. Med de fordelene og ulempene som ADHD har, er det viktig å ta hensyn til visse ting, på arbeidsplassen. Men i den profesjonelle scenen er det yrkeslivet som kan hjelpe menn med ADHD, ikke bare til å lykkes, men også til å oppnå tilfredshet i jobben. Norge er kjent for sin velkomstkultur på arbeidsplassen, hvor mange firmaer er villige til å foreta endringer og hjelpe dem som har ADHD. Sterke sosiale sikkerhetsnett, for eksempel tilgang til helsepersonell og undervisningsmateriell, som kan bidra til å behandle diagnosen på arbeidsplassen, er ofte til gagn for menn med ADHD i Norge.

Helsefylt arbeidsforhold er høyt verdsatt i den norske arbeidskulturen, som kan være spesielt nyttig for menn med ADHD siden den forbedrer deres generelle velvære og hjelper dem til å holde seg fokusert og produktive. En økende forståelse av nevrodiversitet i Norge har begynt å øke sin verdsettelse av de spesielle ferdigheter og synspunkter som folk med ADHD kan tilby arbeidsplassen. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de spørsmålene som ble stilt. Med de vanskeligheter som ADHD kan forårsake, kan folk bli klar over sitt fulle potensial og lykkes i sitt utvalgte arbeid ved å ta disse faktorene i betraktning. vil også drøfte de beste jobbmuligheter for menn i denne artikkelen.

Foretrukket jobbmuligheter for menn med ADHD

I Norge har menn med tegn på ADHD en tendens til å favorisere jobber, som spiller for deres interesser og sterke punkter. Disse kan bestå av:

Skapelsesindustri:

På grunn av muligheten for kreativ tenkning og fleksibilitet, arbeid i kreative industrier, for eksempel skriftlig, design og kunst kan være nokså fristende.

Teknologi:

Arbeid på disse feltene gir et organisert arbeidsmiljø, og behovet for å løse problemer, kan være egnet for dem som har ADHD.

Entreprenør:

Det at en person er fast bestemt, kan gi ham spesielle evner og interesser, samtidig som han får større kontroll over arbeids planene.

Helsevesenet:

sosialarbeidere krever ofte hurtig tenkning og fleksibilitet, noe som kan være aktuelt for personer med ADHD.

fysisk arbeid:

arbeid som krever fysisk anstrengelse, for eksempel å redusere rastløsheten og skape et dynamisk arbeidsmiljø ved bygging eller landskap.

Disse valgene gjør at folk med ADHD kan oppnå suksess og tilfredshet i sitt utvalgte arbeid, samtidig som de tenker på sine unike evner og ønsker.

Vanskeligheter for menn med ADHD på arbeidsplassen

Voksne som har ADHD, kan ha svært meningsfylte yrker. Noen møter kanskje en rekke vanskeligheter, for eksempel dårlig kommunikasjon, blir lett distrahert, setter av oppgaver og har problemer med å føre tilsyn med kompliserte oppgaver. For bedre å forstå og mestre ADHD på arbeidsplassen, bør du søke råd hos en karriererådgiver, psykolog, sosialarbeider eller profesjonell psykiater, for eksempel Psykiater.no med yrkesrådgivning. Alle som har ADHD, står overfor et unikt sett med vanskeligheter. På grunn av dette er det viktig å ha sitt eget bilde i tankene når man utvikler løsninger på arbeidsplassen, losji og tilpasninger.

Distraksjon

Det største hinderet for personer med ADHD kan være problemer med indre forstyrrelser (dagdrømming) og ytre distraksjoner (bevegelse i omgivelsene).

Ulykke

Voksne med ADHD kan ha problemer med å kontrollere impulsivitet og humør på arbeidsplassen.

Overdreven bevegelse.

Voksne som har hyperaktiv ADHD utfører vanligvis bedre arbeid som krever mye aktivitet, for eksempel salg, hvis du har et uvirksomt arbeid, på grunn av uro og fokus.

En glemsom natur

Spesielt når en arbeider i et team, kan det å glemme tidsfrister og andre forpliktelser føre til bitterhet blant kollegene.

Blokkering på grunn av kjedsomhet

Noen voksne som har ADHD, har et sterkt ønske om spenning, noe som gjør at de lett kjeder seg på arbeidsplassen, særlig når det gjelder å utføre nye oppgaver og grundig dokumentasjon.

Tidsspørsmål

Tidsforvaltning kan være ytterst vanskelig for menn med ADHD. De synes det er vanskelig å takle tidsfrister og mål.

Å vente for lenge

Det å utsette plikter gjør det ikke bare vanskelig å utføre dem, men det skaper også problemer for andre lagmedlemmer.

Å ha problemer med å føre tilsyn med lange oppgaver

For dem som har ADHD, kan det å ta hånd om kompliserte prosjekter utgjøre det største organisasjonsmessige problemet. Det er nødvendig med en rekke forskjellige evner, for eksempel passe tiden, materiell organisering, framskritt og resultater som rapporterer om dette.

Dokumenter/informasjon

Det å være ute av stand til å finne viktige dokumenter, sende tidsark og rapporter om tiden og holde tritt med, kan gi inntrykk av at man er uforsiktig. Hvis arbeidet har mye papir, synes de det er vanskelig.

Sosiale og interpersonelle ferdigheter

Folk med ADHD kan plutselig bli irritert på kolleger ved å snakke, avbryte og overdrive, være svært direkte overfor andre mennesker eller ikke viker på arbeidet. Hvis du synes det er vanskelig å samarbeide med andre, bør du søke en jobb med større uavhengighet. Den jobben som passer for din personlighet, og som holder deg opptatt med den. Med ADHD kan det ikke være vanskelig og tilpasse forskjellige teknikker, atferdsforvaltning og sosiale råd.

Beste arbeidsmuligheter for ADHD menn

Det finnes mange muligheter innen karriere for menn med ADHD. Disse jobbene er nokså passende og kan håndteres for personer med ADHD symptomer. Du tenker kanskje: “Hva slags arbeid er ideelt for en som har ADHD?” Vanligvis er reaksjonen avhengig av vedkommendes lidenskaper. Slike egenskaper som:

Empati Energi Entusiasme Hyperfokus

Disse trekkene blir fullt ut utnyttet av den fantasifulle, oppfinnsomme og interaktive karrieren på denne listen. Noen yrkesmuligheter som kan utnytte disse trekkene og bli drevet av lidenskap, blir drøftet nedenfor:

Undervisning:

Mange voksne med ADHD finner glede i yrker, som gjør det mulig for dem å arbeide direkte med barn i yrker, for eksempel undervisning eller barnepleie. Disse jobbene stoler på din dynamiske personlighet og kreativitet, selv om de kan sette tålmodigheten din på prøve for å lykkes i denne karrieren, må du være i stand til å tenke fort og gå over fra oppgaver raskt og forstå utfordringene og styrkene til elever.

Barnehage:

Dette er ett gledelig og givende yrke. Den holder deg opptatt med barn og deres aktiviteter. Når du arbeider med småbarn og førskolebarn, føler du deg forståelig. Du hopper fra ett prosjekt til det neste. Barn vet sjelden når du ikke har noen oppgave, så det er en passende jobb for menn med ADHD.

Journalistikk:

Journalisme er et spennende valg som karriere, kreativ, interessant og givende for journalister og skribenter, som gjør det godt med daglige forandringer i arbeidssituasjonen. Mange journalister tar for seg en rekke emner, er sammen med mange forskjellige mennesker og yrket gir raskt nye oppdrag. Det passer godt for en person som har mye energi, begeistring, kort fokus, lav kjedelengde og problemer med å holde seg fokusert i løpet av noen dager. Men korte leveringsfrister kan være en utfordring noen ganger, for den som har ADHD.

Kjøkkensjef:

Mange går på skole fordi det er deres lidenskap. Voksne mennesker med ADHD er mentalt underlegne overfor andre. De er svært kreative og intelligente. Denne jobben holder deg opptatt med arbeidet og har forskjellige oppskrifter. Hvis du kan klare det, kan du forstå hvilke sterke sider du har, og ikke føle deg ille til mote når det gjelder dine ADHD symptomer, det er ett godt valg av karriere.

Skjønnhet:

Kosmetolog, manikyrist og negledesignere ser regelmessig nye klienter; hver enkelt stiller en kreativ utfordring som ikke krever oppmerksomhet over lengre tid. Disse jobbene er perfekte for en voksen med hyperaktiv type ADHD fordi de alltid beveger seg og bytter mellom oppgavene raskt. Det finnes dessuten mange sosiale interaksjoner og hurtige oppgaver på grunn av klienters stadige strøm, og det er derfor liten mulighet for kjedsomhet og det vil da være en fullkommen jobb.

Teatralsk scenesjef:

Det er sjefens ansvar å hjelpe til med alle sider ved en utstilling, deriblant møter og prestasjoner. Du har mye å fokusere på, for det er variasjon hver dag. Det hjelper også til med at de som arbeider i teatret, er blant de mest sjenerøse mennesker på jorden.

Dette er noen av de yrkene som er egnet for voksne menn med ADHD, og som får dem til å føle seg bra og positive. Disse jobbene tapper energinivået og får deg ikke til å føle kjedsomhet. En annen jobb som kunstner, programutvikler, atlet, frisør og mange flere er også tilgjengelig for menn med ADHD.

Konklusjon

I siste instans kan de fleste som får diagnosen ADHD, lykkes på arbeidsplassen. Hemmeligheten er å betrakte dine ADHD egenskaper som aktiva og se etter karrierer eller yrker som framhever dine spesielle talenter, egenskaper og hobbyer. Vær oppmerksom på at et bestemt arbeid kanskje ikke er egnet for personer med ADHD.

Selv om du velger en karriere, er det viktig at du ikke bare tenker over de karaktertrekkene, som er mest åpenbare hos deg. for eksempel evnen til å takle negative situasjoner og din manglende evne til å gjøre det, men også de ting som er mest sterkest i diagnosen din oppmerksomhet. Når alt kommer til alt, er du mye mer enn bare ADHD. Du kan nå undersøke og fortsette å velge det ideelle arbeid for ditt ADHD behov.

Vanlige spørsmål

Hva er ADHD, og hvordan virker det på voksne menn?

ADHD er en nevrodevelopmental lidelse, som kan påvirke fokus og impulskontroll, som potensielt påvirker arbeidsinnsatsen.

Er deres karrierevalg mer passende for menn med ADHD?

Visse yrker, innen kreative felter eller teknologiske jobber, kan tilpasses godt hos personer med ADHD, på grunn av deres dynamiske natur.

Hvordan kan voksne som har ADHD på arbeidsplassen, takle symptomene sine på en effektiv måte?

Effektiv behandling og åpen kommunikasjon med arbeidsgivere, kan bidra til å håndtere ADHD symptomer på jobben.

Er det viktig å informere arbeidsgivere om ADHD?

Det kan være nyttig å drøfte ADHD med arbeidsgivere for å be om hjelp eller støtte hvis det er nødvendig.

Kan slike behandlings muligheter som medisiner, hjelpe til med å utføre en jobb?

Medisinering og andre behandlinger kan forbedre fokus og impulskontroll, noe som potensielt øker arbeidsinnsatsen hos voksne med ADHD.