Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Angstlidelser og Symptomer

Angstlidelser og Symptomer

Å oppleve sporadisk angst er en normal del av livet. Imidlertid har mennesker med angstlidelser ofte intens, overdreven og vedvarende bekymring og frykt for hverdagslige situasjoner. Ofte involverer angstlidelser gjentatte episoder av plutselige følelser av intens angst og frykt eller terror som når en topp i løpet av få minutter (panikkanfall).

Disse følelsene av angst og panikk forstyrrer daglige aktiviteter, er vanskelige å kontrollere, er utenfor proporsjoner med den faktiske faren og kan vare lenge. Du kan begynne å unngå steder eller situasjoner for å forhindre disse følelsene. Symptomer kan starte i barndommen eller tenårene og fortsette i voksen alder og kan oppstå i alle aldersgrupper.

Eksempler på angstlidelser inkluderer generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse (sosial fobi), spesifikke fobier og separasjonsangstlidelse. Du kan ha mer enn en angstlidelse. Noen ganger skyldes angst en medisinsk tilstand som trenger behandling, og her kan våre psykiatere hjelpe med diagnostikk av f.e.k.s somatiske og psykiatriske årsaker. Uansett hvilken form for angst du har, kan behandling hjelpe.

Symptomer

Vanlige angsttegn og symptomer inkluderer:

 • Føle nervøs, rastløs eller anspent.
  En følelse av overhengende fare, panikk eller undergang.
  Økt hjertefrekvens.
  Puster raskt (hyperventilering).
  Svette.
  Skjelven.
  Følelse av å være svak eller sliten.
  Konsentrasjonsvansker og mye grubling rundt bekymrende tanker.
  Søvnvansker.
  Oppleve problemer med å kontrollere bekymring.
  Unngåelse av alt som utløser angst.
  Løs mage.

Det finnes flere typer angstlidelser:

Agorafobi er en type angstlidelse der du frykter og ofte unngår steder eller situasjoner som kan føre til at du får panikk og får deg til å føle fanget, hjelpeløs eller flau.

Angstlidelse grunnet en medisinsk tilstand inkluderer symptomer på intens angst eller panikk som er direkte forårsaket av et fysisk helseproblem.

Generell angstlidelse inkluderer vedvarende og overdreven angst og bekymring for aktiviteter eller hendelser – til og med vanlige, rutinemessige problemer. Bekymringen er utenfor proporsjoner med den faktiske omstendigheten, er vanskelig å kontrollere og påvirker hvordan du føler deg fysisk. Det oppstår ofte sammen med andre angstlidelser eller depresjon.

Panikklidelse innebærer gjentatte episoder av plutselige følelser av intens angst og frykt eller terror som når en topp innen få minutter (panikkanfall). Du kan ha følelser av forestående undergang, kortpustethet, brystsmerter eller oppleve hjertebank. Disse panikkanfallene kan føre til at du bekymrer deg for at de skjer igjen, eller unngår situasjoner der de har oppstått.

Sosial angstlidelse , eller sosial fobi innebærer høy nivå av angst, frykt og unngåelse av sosiale situasjoner på grunn av følelser av forlegenhet, selvbevissthet og bekymring for å bli bedømt eller sett ned på av andre.

Spesifikke fobier er preget av stor angst når du blir utsatt for et bestemt objekt eller en situasjon og en får et ønske om å unngå det. Fobier fremkaller panikkanfall hos noen mennesker.

Stoffindusert angstlidelse er preget av symptomer på intens angst eller panikk som er et direkte resultat av narkotika misbruk, inntak av medisiner, eksponering for et giftig stoff eller abstinenser etter vedvarende rusmisbruk.

Andre spesifiserte angstlidelser og uspesifiserte angstlidelser er betegnelser på angst eller fobier som ikke oppfyller de eksakte kriteriene for andre angstlidelser, men som er signifikante nok til å være foruroligende og forstyrrende.

Når skal jeg oppsøke psykiater?

Se Legen / Psykiateren din dersom:

Du føler at du bekymrer deg for mye, og det forstyrrer arbeidet ditt, forhold eller andre deler av livet ditt.
Din frykt, bekymring eller angst er opprørende for deg og vanskelig å kontrollere.
Du føler deg deprimert, har problemer med alkohol- eller narkotikamisbruk, eller har andre psykiske plager sammen med angst.
Du tror at angsten din kan være knyttet til et fysisk helseproblem.
Du har selvmordstanker eller suicidalatferd – hvis dette er tilfelle, søk øyeblikkelig akutt behandling.
Bekymringene dine forsvinner kanskje ikke av seg selv, og de kan bli verre over tid hvis du ikke søker hjelp. Kontakt legen din eller psykisk helsepersonell før angsten din blir verre. Det er lettere å behandle hvis du får hjelp tidlig.

Årsaker

Årsakene til angstlidelser er ikke helt forstått. Livserfaringer som traumatiske hendelser ser ut til å utløse angstlidelser hos mennesker som allerede er utsatt for angst. Arvelige egenskaper kan også være en faktor.

Medisinske årsaker
For noen mennesker kan angst være knyttet til et underliggende helseproblem. I noen tilfeller er angsttegn og symptomer de første indikatorene på en medisinsk sykdom. Hvis legen din mistenker at angsten din kan ha en medisinsk årsak, kan han eller hun bestille tester for å se etter tegn på et problem. Dette kan også undersøkes av våre spesialister på feltet.

Eksempler på medisinske problemer som kan knyttes til angst inkluderer:

Hjertesykdom.
Diabetes.
Skjoldbruskkjertelproblemer, for eksempel hypertyreose.
Luftveislidelser, som kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og astma.
Narkotikamisbruk eller tilbaketrekning.
Alkohol abstinenser, angstdempende medisiner (benzodiazepiner) eller andre medisiner.
Kronisk smerte eller irritabel tarmsyndrom.
Sjeldne svulster som produserer visse fight-eller-flight-hormoner.
Noen ganger kan angst være en bivirkning av visse medisiner.

Det er mulig at angsten din kan skyldes en underliggende medisinsk tilstand hvis:

Du har ingen blodslektninger (som forelder eller søsken) med angstlidelse.
Du hadde ikke en angstlidelse som barn.
Du unngår ikke visse ting eller situasjoner på grunn av angst.
Du har en plutselig forekomst av angst som virker urelatert til livshendelser, og du hadde ikke en tidligere angsthistorie.

Risikofaktorer

Disse faktorene kan øke risikoen for å utvikle en angstlidelse:

Traume. Barn som har opplevd overgrep eller traumer eller har vært vitne til traumatiske hendelser, har høyere risiko for å utvikle en angstlidelse på et tidspunkt i livet. Voksne som opplever en traumatisk hendelse kan også utvikle angstlidelser.
Stress på grunn av en sykdom. Dårlig helsetilstand eller alvorlig sykdom kan føre til økt bekymring rundt behandlingen og fremtiden din.
Stressoppbygging. En stor begivenhet eller oppbygging av mindre stressende livssituasjoner kan utløse overdreven angst – for eksempel et dødsfall i familien, arbeidsspenning eller pågående bekymring for økonomi.
Personlighet. Mennesker med visse personlighetstyper er mer utsatt for angstlidelser enn andre.
Andre psykiske lidelser. Mennesker med andre psykiske lidelser, som depresjon, kan ofte ha en angstlidelse.
Arv og angstlidelse. Angstlidelser kan være i familien.
Narkotika eller alkohol. Narkotika- eller alkoholmisbruk eller annet misbruk eller abstinenser kan forårsake eller forverre angst.

Komplikasjoner

Å ha en angstlidelse kan gjør mer enn å bekymre deg. Det kan også føre til eller forverre andre mentale og fysiske forhold, for eksempel:

Depresjon (som ofte oppstår med angstlidelse) eller andre psykiske lidelser
Stoffmisbruk
Søvnproblemer (søvnløshet)
Fordøyelses- eller tarmproblemer
Hodepine og kroniske smerter
Sosial isolering
Problemer med å fungere på skolen eller på jobben
Dårlig livskvalitet
Selvmord
Forebygging
Det er ingen måte å forutsi sikkert hva som får noen til å utvikle en angstlidelse, men du kan ta skritt for å redusere virkningen av symptomene hvis du er engstelig:

Få hjelp tidlig. Angst, som mange andre psykiske tilstander, kan være vanskeligere å behandle hvis du venter.
Hold deg aktiv. Delta i aktiviteter du liker og som får deg til å føle deg bra med deg selv. Nyt sosial interaksjon og omsorgsrelasjoner, noe som kan redusere bekymringene dine.
Unngå alkohol- eller narkotikabruk. Bruk av alkohol og narkotika kan forårsake eller forverre angst. Hvis du er avhengig av noen av disse stoffene, kan slutte å gjøre deg engstelig. Hvis du ikke kan slutte alene, se legen din eller finn en støttegruppe som kan hjelpe deg.

 Ta gjerne kontakt med oss i dag eller bestill en time direkte. Det er kort ventetid hos oss.