Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Agitert depresjon

Føler du deg rastløs og trist hele tiden? Du har kanskje å gjøre med Agitert depresjon. Det er en kombinasjon av dyp tristhet og intens nervøsitet i denne typen depresjon. Det skaper en vanskelig og forvirrende opplevelse for folk. Opprørt depresjon gjør folk slitne og trege og forårsaker konstant angst og uro. Tenk deg at du ikke kan sitte stille, sinnet ditt er fullt av negative tanker, og du kan ikke finne ro. Hverdagen blir vanskelig. Det er vanskelig å fokusere eller sove godt. Det er som å være i en følelsesmessig storm, føle seg trøtt, men ute av stand til å slappe av. Å forstå dette kan hjelpe deg eller noen du bryr deg om å takle og få støtte.

Hva er agitasjon?

Agitasjon er en tilstand av ekstrem rastløshet eller spenning. Når noen er opprørt, kan de føle seg veldig engstelige eller irriterte. Dette kan føre til at de beveger seg mye, roter eller har problemer med å holde seg rolige. Folk kan bli opprørte på grunn av stress, frustrasjon eller når noe opprører dem.

Agitasjon kan påvirke hvordan en person tenker og handler. De kan snakke raskt, heve stemmen eller virke veldig opprørt. Det er viktig å forstå hva som forårsaker uroen for å bidra til å roe ned personen. Noen ganger kan det å snakke med dem og gi dem et rolig sted gjøre deres uro mindre.

Hva er agitert depresjon?

Agitert depresjon er en slags depresjon hvor folk føler seg rastløse og lett irriterte. I motsetning til andre typer depresjon, hvor du kan føle deg treg eller trøtt, i denne, føler du deg mer på kanten.

Det pleide å bli kalt “melancholia agitata”, men nå er det kjent som “blandet mani” eller “blandet trekk”, spesielt hos personer med bipolar lidelse. Selv om du har en alvorlig depressiv lidelse, kan du til tider føle deg rastløs. Denne rastløsheten er kjent som psykomotorisk agitasjon.

Symptomer på opprørt depresjon

Agitert depresjon kan ha forskjellige symptomer, men det inkluderer vanligvis både følelse av deprimert og forstyrret. Personer med denne typen depresjon føler seg triste og håpløse, men de føler seg også rastløse og opphisset. 

Symptomer på agitasjon inkluderer:

 • Rastløshet og manglende evne til å sitte stille.
 • Irritabilitet og sinneutbrudd.
 • Angst og konstant bekymring.
 • Rask tale og løpende tanker.
 • Beveger seg raskt og rastløs.
 • Søvnløshet eller søvnproblemer.
 • Føler seg overveldet av negative tanker.

Disse symptomene oppstår ofte under en alvorlig depressiv episode og kan svekke en persons daglige funksjon.

Viktigheten av å gjenkjenne symptomer tidlig

Tidlig erkjennelse av agitert depresjon er viktig for effektiv behandling. Symptomer som agitasjon og uro bør ikke ignoreres, da de kan påvirke en persons livskvalitet. Hvis denne depresjonen ikke blir behandlet, kan det føre til alvorlige problemer som å tenke på eller eventuelt forsøke selvmord.

Det er viktig å vite at denne typen depresjon er alvorlig og trenger profesjonell hjelp. Personer som opplever symptomer bør få hjelp fra psykisk helsepersonell. De kan bidra til å lage en behandlingsplan som passer for dem.

Årsaker til opprørt depresjon

Flere faktorer kan bidra til utvikling av opprørt depresjon. 

Disse inkluderer:

 • Å ha familiemedlemmer med depresjon kan øke risikoen.
 • Endringer i hjernekjemikalier som serotonin kan påvirke humøret.
 • Traumatiske opplevelser eller store endringer i livet kan utløse symptomer.
 • Pågående fysiske helseproblemer kan føre til psykiske problemer.
 • Bruk av narkotika eller alkohol kan forverre eller forårsake depresjon.

Hva er rollen til agitasjon ved depresjon?

Agitasjon ved depresjon kan være spesielt plagsomt. Det er ikke en følelse av rastløshet, men et overveldende behov for å bevege seg og være aktiv. Denne uroen kan føre til atferd som uro, banking på fingrene eller risting på ben. I alvorlige tilfeller kan det til og med forårsake impulsive handlinger og aggressiv oppførsel.

Å føle seg urolig kan vise seg som å være lett irritert og ute av stand til å roe seg ned. Dette kan gjøre depresjon verre. Personer med denne depresjonen føler seg ofte ikke slitne. I stedet føler de en sterk trang til å holde seg opptatt. Dette kan få dem til å føle seg enda mer slitne og negative.

Diagnostisering av agitert depresjon

Diagnostisering av agitert depresjon innebærer en grundig vurdering av symptomer og sykehistorie. En lege kan bruke DSM kriteriene (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) for å identifisere tilstedeværelsen av alvorlig depressiv lidelse med agitasjon. Det er også viktig å utelukke andre tilstander, for eksempel bipolar lidelse, som kan ha lignende symptomer.

Diagnose kan være utfordrende på grunn av overlapping av symptomer med andre stemningslidelser. For å få riktig diagnose og behandling er det viktig å gjenkjenne både agitasjons og depresjonssymptomer.

Agitert depresjons behandling

Behandling av agitert depresjon involverer vanligvis en kombinasjon av medisiner og terapi. Effektiv behandling er tilgjengelig for agitert depresjon. 

Vanlige tilnærminger inkluderer:

Medisiner:

 • Antidepressiva: Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) eller serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRIs) er ofte foreskrevet for å stabilisere humøret og redusere symptomer på depresjon.
 • Angstdempende medisiner: Benzodiazepiner eller buspiron kan brukes på kort sikt for å redusere uro og angstnivåer.

Terapi:

 • Kognitiv atferdsterapi (KBT): Fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre og atferd som bidrar til depresjon. Det hjelper folk til å utvikle bedre måter å mestre seg på.
 • ECT: I mer alvorlige tilfeller når andre behandlinger kanskje ikke virker. Leger kan da bruke elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Livsstilsendringer:

 • Regelmessig trening: Øker endorfiner, forbedrer humøret og forbedrer det generelle velvære.
 • Sunn mat: Et balansert kosthold rikt på frukt, grønnsaker, magre proteiner og fullkorn kan støtte hjernefunksjon og humørregulering.
 • God søvnhygiene: Ha en vanlig søvnplan. Bruk avslappingsmetoder før sengetid. Dette kan forbedre søvnkvaliteten.

Stressmestring:

 • Mindfulness og meditasjon: Reduserer stress og øker emosjonell motstandskraft ved å fremme oppmerksomhet og avslapning.
 • Yoga: Kombinerer fysiske positurer, pusteøvelser og meditasjon. Tilby en komplett metode for å redusere stress og forbedre humøret.

Utvikle en behandlingsplan som behandler både depressive og agiterte symptomer.

Tips for å håndtere agitert depresjon

Å leve med opphisset depresjon kan være utfordrende, men disse tipsene kan hjelpe med å håndtere symptomer:

 • Hold deg aktiv: Delta i regelmessig fysisk aktivitet for å øke humøret og redusere rastløshet.
 • Øv på avslapningsteknikker: Pusteøvelser og progressiv muskelavslapping kan roe sinnet.
 • Oppretthold en rutine: Å ha en strukturert dagsplan kan gi en følelse av stabilitet.
 • Søk støtte: Snakk med venner og familie eller bli med i en støttegruppe for å dele erfaringer og få oppmuntring.
 • Begrens koffein og sukker: Disse kan øke angst og uro.

Hvordan støtte noen med Agitert depresjon?

Å støtte noen med opprørt depresjon krever tålmodighet og forståelse. Det er viktig å tilby emosjonell støtte og oppmuntre dem til å søke profesjonell hjelp. Å kjenne symptomene og utfordringene ved opprørt depresjon kan hjelpe deg med å gi bedre støtte.

Oppmuntre dem til å prøve aktiviteter som trening, meditasjon og avslapning for å føle seg roligere. Vær tålmodig og unngå å bli frustrert, siden agitasjon kan gjøre det vanskelig for dem å kontrollere atferden sin.

Selvmordsforebygging og opprørt depresjon

En opprørt depresjon er forbundet med høy selvmordsrisiko, så det er viktig å forebygge selvmord. Søk øyeblikkelig hjelp hvis noen har selvmordstanker.

Det er også viktig å skape et støttende miljø som reduserer risikoen for selvmord. Dette kan innebære å ta bort ting som kan brukes til selvskading og sørge for at personen har tilgang til psykisk helsestøtte. Tidlig intervensjon og behandling kan redusere risikoen for selvmord.

Koblingen mellom agitert depresjon og bipolar lidelse

Agitert depresjon er ofte assosiert med bipolar lidelse, spesielt bipolar depresjon. Personer med bipolar lidelse har ekstreme humørsvingninger, inkludert maniske og depressive episoder. I de depressive fasene kan agitasjon bli et fremtredende trekk.

Pasienter med bipolar lidelse kan ha blandede episoder der mani og depresjon skjer samtidig. En blandet mani, eller “blandede trekk”, er preget av både agitasjon og depresjon. Det er viktig å gjenkjenne disse symptomene, da de kan påvirke behandlingstilnærmingen.

Agitert depresjon vs. depresjon

Forskjellene mellom agitert depresjon og depresjon er;

Aspekt Agitert depresjon Depresjon
Nøkkelsymptomer Rastløshet, irritabilitet, agitasjon. Tristhet, håpløshet, latskap.
Fysisk aktivitet Økt motorisk aktivitet.   Nedsatt motorisk aktivitet eller tretthet.
Følelsesmessig tilstand Intens angst, sinne, frustrasjon. Vedvarende tristhet, apati.
Tankemønstre  Løpende tanker, problemer med å konsentrere seg. Sakte tenkning, ubesluttsomhet.
Søvnmønstre Søvnløshet, problemer med å holde seg i ro. Søvnløshet eller hypersomni.
Risikofaktorer Høyere risiko for impulsive handlinger. Høyere risiko for selvmordstanker.

Når skal du søke profesjonell hjelp?

Det er viktig å få profesjonell hjelp hvis:

 • Symptomene vedvarer i mer enn to uker
 • Daglig funksjon påvirkes
 • Tanker om selvskading eller selvmord oppstår

Tidlig intervensjon kan forbedre resultatene for de som opplever agitert depresjon. Å søke eksperthjelp på psykisk helse er et skritt mot bedring og forbedret livskvalitet. Hvis du eller noen du kjenner sliter med symptomer, ikke nøl med å kontakte helsepersonell for støtte.

Viktige punkter

 • En opprørt depresjon kan føre til at du føler deg rastløs og trist hele tiden.
 • Symptomer inkluderer rastløshet, irritabilitet, angst og søvnproblemer.
 • Stress, kronisk sykdom, genetikk, kjemiske ubalanser og rusmisbruk er noen av årsakene.
 • Agitasjon kan føre til rask bevegelse, rastløshet og rask tale.
 • Diagnostisering innebærer å vurdere symptomer og utelukke andre forhold.
 • Behandlingen inkluderer medisinering, terapi, livsstilsendringer og stressmestring.
 • Støtte krever tålmodighet, forståelse og oppmuntring til sunne aktiviteter.
 • Det er viktig å søke øyeblikkelig hjelp hvis du lider av denne depresjonen.
 • Du kan håndtere symptomene ved å opprettholde en rutine, trene og unngå koffein.
 • En person som lider av bipolar lidelse, kan oppleve opprørt depresjon.
 • Søk profesjonell hjelp hvis symptomene vedvarer, påvirker dagliglivet eller involverer selvskadingstanker.

Vi kan hjelpe folk mer effektivt når vi forstår opphisset depresjon og hvordan det påvirker dem. Det vil hjelpe dem å få den støtten og omsorgen de trenger.

Vanlige spørsmål

Hvor lenge varer Agitert depresjon?

Varigheten varierer. Det kan vare i uker, måneder eller lenger, avhengig av individet og behandlingens effektivitet.

Er det noen spesifikke årsaker til Agitert depresjon?

Årsaker inkluderer stress, traumer, genetiske faktorer og rusmisbruk.

Er opprørt depresjon det samme som bipolar lidelse?

Nei, de er forskjellige. Imidlertid kan opprørt depresjon forekomme hos personer med bipolar lidelse under depressive episoder.

Er det mulig å forhindre Agitert depresjon?

Risikoen kan reduseres ved å opprettholde en sunn livsstil og håndtere stress.