Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD og tidsperspektiv

Tid og hvordan den håndteres er av stor betydning for personer med ADHD. De vanligste symptomene på ADHD er impulsivitet, hyperaktivitet og uoppmerksomhet. Men ting som Tid henger også sammen med ADHD. Personer med ADHD er sterkt påvirket av hvordan de forholder seg til tid. Vi vil undersøke kompleksiteten til ADHD og tidsperspektiv. Undersøk hvordan det påvirker mange deler av livet deres og snakk om mestringsmekanismer pluss noen nyttige apper.

Forstå utfordringer med tidsoppfatning hos voksne med ADHD

Personer med ADHD har utfordringer knyttet til å måle tidsforløp, noe som påvirker deres evne til å organisere, prioritere og effektivt håndtere en rekke oppgaver. I denne forskningen undersøker vi de komplekse utfordringene mennesker med ADHD har med å forstå tid og synliggjør konsekvensene for både personlige og faglige deler.

Noen utfordringer med tidsoppfatning hos voksne med ADHD er nevnt nedenfor.

Desorientering i tid:

Voksne med ADHD opplever ofte tidsmessig desorientering, noe som gjør det utfordrende for dem å måle tiden riktig.

Midlertidig blindhet

Tidsblindhet er et typisk problem. Personer med ADHD sliter med å oppdage og administrere tid riktig, noe som gjør det vanskelig å prioritere og organisere oppgaver.

Utsettelse og oppgavehåndtering:

Utsettelse er et resultat av redusert tidsoppfatning, da personer med ADHD kan finne det vanskelig å anslå hvor mye tid som trengs for å fullføre oppgaver.

Hyperkonsentrasjon

Ironisk nok kan hyperfokusering på et bestemt emne føre til at noen voksne med ADHD mister oversikten over tid i andre deler av livet.

Strategier for å forbedre ferdigheter i tidsstyring Viktigheten av tidsstyring

Håndtering av tid er kompleks for en person med ADHD. Fordi å ikke kaste bort tid og bruke den klokt er nøkkelen til livet. Vi blir mer oppmerksomme og effektive hvis vi kan kontrollere tiden vår. Lønnsomhet følger produktivitet. Effektiv tidsstyring øker dermed inntekten din. Det er mange fordeler med vellykket tidsstyring: Redusert spenning eller bekymring

 • Bedre balanse mellom jobb og fritid
 • Forbedret konsentrasjon
 • Økt produktivitetsnivå
 • mer fritid
 • Forenkler og letter oppgaver
 • Redusert avbrudd
 • Økt kraft og mot

Toppteknikker for å administrere tiden din


Et godt sett med ferdigheter kreves for tidsstyring i livet. Hvis du mangler evnen til å administrere tiden din, vil du ikke være i stand til å fullføre dine daglige oppgaver i tide. Disse evnene varierer fra person til person og tar tid å utvikle seg. Ha regelmessige tidsplaner for å gi folk en følelse av sikkerhet, og de kan også være forutsigbare

Bruk tidtakere og visuelle hjelpemidler:

 • For å gjøre oppgaver enklere, bruk visuelle hjelpemidler som gjøremålslister, kalendere og planleggere.
 • For å holde fokus på én oppgave om gangen og bytte mellom dem jevnt, bruk en alarm.

Del opp arbeidet i mindre trinn:

 • For å unngå å føle seg overveldet. Skal personen med ADHD bryte opp store oppgaver i mindre og mer håndterbare biter.
 • For å øke produktiviteten og ha mindre stress, fokusere på å ta ett skritt om gangen. Sett prioriteringer og planlegg.

Tidsstyringsapper og verktøy for ADHD

Følgende tidsstyringsverktøy og applikasjoner kan være spesielt nyttige for nordmenn med ADHD:

Google Kalender:

Google Kalender er en populær app for avtaler og oppgaveplaner. Bedre tidsstyring er mulig med det brukervennlige designet for folk, som lar folk organisere arrangementer, lage påminnelser og dele kalendere med andre.

Evernote:

Ved å bruke det robuste notatverktøyet Evernote kan folk organisere ideer, gjøremålslister og tanker på ett sted. På grunn av tilpasningsevnen brukes den til å samle inn og organisere data.

Konklusjon:

Det er viktig å diskutere det komplekse forholdet mellom ADHD og tidsperspektiv . Ved å gjenkjenne disse vanskene, sette på plass gode mestringsmekanismer og øke bevisstheten, kan vi bidra til å skape en kultur som verdsetter ulike synspunkter. Og hjelpe mennesker med ADHD til å forvalte tiden mer konstruktivt på en rekke områder av livet.