Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD og selvtillit

Å leve med ADHD betyr mer enn å bli lett distrahert.  I livet kan ADHD være utfordrende, men også unikt. Å øke selvtilliten din med ADHD er mulig. Ved å elske det som gjør deg unik og få kunnskap om hvordan du takler vanskeligheter, er du på vei til å finne en bedre, mer positiv deg. Denne guiden snakker om selvtillit og ADHD. Den gir enkle måter å håndtere det på og gjøre det bra på.

Sammenhengen mellom ADHD og selvtillit

ADHD handler ikke bare om konsentrasjonsproblemer. Det er en komplisert hjernetilstand. Det påvirker hvordan du ser deg selv og hvor trygg du føler deg.

Søkelys på utfordringer

 • Personer med ADHD har problemer med å fokusere, organisere og kontrollere impulser.

Sosial tilbakemelding

 • Hvordan andre reagerer på ADHD atferd kan skade selvtilliten din.

Forstå ADHD og lav selvtillit

ADHD kan påvirke hvordan en person føler om seg selv. Personer med ADHD vil muligens slite med å holde fokus, være organisert eller sitte rolig. Disse krevende situasjonene kan få dem til å føle seg irriterte, noe som kan føre til at de føler seg dårlige med seg selv.

Alle som håndterer disse følelsene bør snakke med en profesjonell, som en lege eller terapeut. Eksperter kan hjelpe med ADHD. De gir støtte og måter å takle det på. De lar deg se verdien din utover produktivitet. Alle er eksepsjonelle og ADHD påvirker mennesker på forskjellige måter. Å få riktig støtte kan få deg til å være mer glad i deg selv.

Strategier for å bygge selvtillit hos personer med ADHD

Etablering av selvtillit hos personer med ADHD innebærer flere nøkkelstrategier som er enkle å forstå og ta i bruk:

Selvaksept:

Personer med ADHD må lære å akseptere seg selv, inkludert sin ADHD. Dette betyr å gjenkjenne ADHD som en del av identiteten din, men ikke la den definere identiteten eller verdien.

Profesjonell støtte:

Å søke hjelp fra fagfolk som terapeuter eller ADHD coacher kan være svært fordelaktig. Disse ekspertene kan hjelpe med ADHD. De gir råd og tips og hjelper til med å håndtere ADHD problemer. De får deg også til å føle deg bedre med deg selv.

Sterkt sosialt nettverk:

Det er viktig å ha venner og familie som forstår og hjelper deg. Omgi deg med mennesker som aksepterer deg for den du er og oppmuntrer deg.

Fokuser på styrker:

Alle har styrker og evner. Personer med ADHD har ofte evner som kreativitet, energi eller potensial til å tenke utenfor boksen. Å fokusere på disse styrkene i stedet for på problemene, kan øke selvtillit.

Sett oppnåelige mål:

Å sette seg realistiske mål og nå dem kan gi en opplevelse av å oppnå. Begynn med små ønsker for å bygge selvtillit og ta gradvis større utfordringer.

Positivt selvsnakk:

Å endre hvordan du kommuniserer med deg selv vil ha en massiv effekt på selvtilliten. I stedet for å være negativ, prøv å være  oppmuntrende for deg selv, rett og slett som du ville vært for en venn.

Mindfulness og avslapning:

Teknikker som meditasjon, pusting eller yoga kan bidra til å håndtere stress og øke oppmerksomheten. De kan også hjelpe enkeltpersoner å oppleve en ekstra tilknytning til seg selv, hovedsakelig på grunn av økt selvtillit.

Feir suksesser:

Ta deg tid til å glede deg over prestasjonene dine, uansett hvor små de er. Dette forsterker konseptet om at du er kapabel og bra nok.

ADHD og skamfølelse

Personer med ADHD føler ofte at de blir fortalt mer. De kan handle uten å stille spørsmål, glemme ting eller synes det er utfordrende å holde styr på tiden. Dette er ikke ting de gjør med vilje; det er en del av ADHD. Men når de får kritikk for dette, kan det få dem til å føle seg dårlige innvendig. Tenk deg at du prøver ditt beste, men fortsatt føler at du roter til. Dette kan føre til en tung følelse som kalles skam, som å bære en ryggsekk full av steiner.

Denne skammen kan bli værende og få noen med ADHD til å tenke mindre om seg selv. Det er tøft fordi det handler ikke om hva andre sier; det handler om hvordan du ser deg selv. Hvis noen stadig får negative tilbakemeldinger, kan de begynne å tro at de ikke er gode nok. Støtte fra andre hjelper.

Masken til ADHD: Å leve med udiagnostiserte symptomer

Før de vet at de har ADHD, føler mange seg forvirret over hvorfor de synes visse ting er vanskelige når andre ikke gjør det. De kan ha problemer med å ta hensyn, sitte stille eller

fullføre oppgaver. Uten å forstå disse tegnene på ADHD, er det lett å bli overrasket over hvorfor ting virker mer utfordrende for dem enn for venner eller klassekamerater. Dette kan være ensomt og forvirrende. Å ikke vite hva som skjer kan få en person til å føle seg veldig alene.

Denne forvirringen og følelsen av å være annerledes kan skade noens selvtillit. De kan anta at de må prøve mer eller at noe må fikses med dem. Uten en ADHD diagnose har de ikke begrunnelsen eller ordene til å forstå sine tanker og hvorfor dem gjør som dem gjør. Dette kan føre til dårlig selvtillit, hvor de stiller spørsmål ved sine evner og verdier. Å vite om ADHD kan endre dette, snu forvirringen til forståelse.

Navigere i utfordringene: ADHD diagnose og egenverd 

 • Å finne ut at du har ADHD kan være en trøst fordi det forklarer hvorfor visse saker er vanskelige.  
 • Å vite at du har ADHD kan få deg til å føle deg forskjellig fra andre.  
 • Diagnosen kan påvirke hvordan du ser verdien din. 
 •  Å lære om ADHD kan hjelpe deg å forstå at det er en del av deg.  
 • Å snakke med folk som forstår kan få deg til å føle deg mindre alene.  
 • Mange mennesker har ADHD og det kan være trøstende å finne et fellesskap.  
 • Fokuser på dine styrker og det du elsker å gjøre. 
 • Noen strategier og verktøy gjør det lettere å håndtere ADHD.  
 • Feir hver prestasjon, stor eller liten, for å bygge et positivt selvbilde.

ADHD medisinering og selvoppfatning

ADHD behandling muliggjør masse for mennesker ved å gjøre tegn som uoppmerksomhet eller hyperaktivitet mye mindre ekstreme. Når disse symptomene blir bedre, kan en person leve bedre. Dette er fordi de kan gjøre ting som å huske uten problemer eller være rolig under forhold som før var kompliserte.

Dette kan få noen til å stille spørsmål om deres suksess er deres.

Utover diagnosen: Bygge selvtillit hos voksne med ADHD

Profesjonelle prestasjoner 

 • Voksne med ADHD vil muligens synes det er utfordrende å møte datoer eller holde seg organisert. 
 • Å lære nye teknikker eller bruke verktøy kan resultere i høyere generell ytelse og en følelse av prestasjon.

Sosiale forhold  

 • Det kan være utfordrende å holde tritt med planer eller kommunisere effektivt.  
 • Å være åpen om utfordringer kan føre til dypere forbindelser og forståelse fra andre.

Navigering av daglig ansvar 

 • Enkle forpliktelser som å rekke avtaler i tide eller holde et ryddig hjem kan være vanskelig.  
 • Å feire små prestasjoner kan øke selvtilliten og oppmuntre til mer regelmessige forsøk.

Selvaksept 

 • Det er vanlig å stille spørsmål ved sin egenverd når man går gjennom gjentatte utfordringer.  
 • Å lære å se ADHD som en del av hvem du kan være, ikke en feil, kan føre til større selvattraktivitet og grunne.

Profesjonell støtte og ADHD

Å få hjelp fra fagfolk som terapeuter og ADHD coacher er avgjørende for personer med ADHD. Det er viktig siden flere med ADHD sliter med hvordan de har det med seg selv.

Her er hvorfor:

 • Disse ekspertene hjelper deg å forstå hva ADHD er og hvordan det påvirker deg. Dette kan gjøre at du føler deg mye mindre alene og har ekstra kontroll.
 • De lærer deg praktiske måter å håndtere ADHD symptomene dine på. Dette kan inkludere å organisere dagen din bedre eller finne måter å holde fokus på.
 • Ved å jobbe med problemene ADHD skaper, kan du begynne å føle deg bedre med deg selv. Du lærer at det å ha ADHD ikke betyr at du ikke er smart eller dyktig.
 • Noen ganger kan det gjøre en stor forskjell å snakke med noen som forstår. De kan oppmuntre og minne deg på dine sterke sider.
 • Å få eksperthjelp for ADHD hjelper deg å kjenne deg selv bedre. Det lar deg også håndtere symptomene dine bedre. Dette får deg til å føle deg bedre med deg selv og mer selvsikker.

Viktigheten av positiv forsterkning hos barn med ADHD

For barn med ADHD får de mye “godt gjort” eller “utrolig”. Når mor og far, lærere og venner legger merke til de flotte tingene de gjør, gjør det dem i stand til å føle seg unike og viktige. Dette kan handle om små ting, som å fullføre lekser eller dele med en venn. Disse rosbitene utgjør en stor, lykkelig forskjell i hvordan de ser seg selv og holder dem motiverte til å prøve enda hardere.

Gode ord er viktig for barn med ADHD. Denne rosen hjelper dem å vite at de gjør det bra, noe som øker selvtilliten deres. Husk at alle barn ønsker å føle at de er gode på noe. Så når voksne og venner fokuserer på hva barn med ADHD gjør bra, hjelper det dem å tro på seg selv. Denne troen er et kraftig verktøy som veileder dem gjennom tøffe tider og lærer dem å fortsette, selv når ting blir vanskelige.

Viktige punker 

 • ADHD påvirker mennesker med selvtillit vansker betydelig. 
 • Følelser av skam og utilstrekkelighet er ikke uvanlig blant personer med ADHD. 
 • Profesjonell hjelp er avgjørende for å navigere i kompleksiteten til selvtillit og ADHD. 
 • For å føle deg bedre med deg selv, bør du akseptere hvem du er. Det er også riktig å få hjelp fra spesialister. Å ha støttende venner og familie er viktig.

Vanlige spørsmål

Kan ADHD ha positive effekter på et menneskes liv?

Ja! Mange mennesker med ADHD er superkreative og raske tenkere. De kan også fokusere på ting de liker. Hvis vi legger merke til og bruker disse styrkene, kan man oppnå mye.

Hvordan kan ADHD påvirke selvtilliten?

ADHD kan få deg til å føle at du ikke er bra nok. Det kan også få deg til å føle deg usikker på deg selv og føle deg følsom. Dette skjer på grunn av ting som å gjøre feil, bli kritisert og finne det vanskelig å kontrollere deg selv.

Hvordan bidrar udiagnostisert ADHD til lav selvtillit?

Å ikke innse at du har ADHD kan også få deg til å føle at du ikke er bra nok. Det kan også få deg til å oppleve ømfintlig for avvisning og folk forstår deg ikke. Dette kan få deg til å føle deg forferdelig med deg selv og anta at du ikke lenger er mye verdt.

Kan ADHD behandling bidra til å forbedre selvtilliten?

Behandling for ADHD, som terapi og medisin, kan hjelpe folk med å håndtere ting bedre.

Hvordan kan kritikk og negative kommentarer påvirke selvtilliten til noen med ADHD?

Når folk sier slemme ting til de med ADHD, gjør det vondt. Det kan få dem til å føle at de ikke gjør det bra nok. De kan føle at de har mislyktes. Dette kan få dem til å føle seg nedstemt.

Hvordan påvirker ADHD relasjoner og sosiale interaksjoner, og påvirker selvtilliten?

ADHD kan gjøre det vanskelig å beholde venner. Det kan også gjøre det utfordrende å håndtere sosiale situasjoner. Dette kan føre til at du føler deg ensom og avvist. Det kan også gjøre at du ikke føler deg så bra med deg selv.