Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD og sameksisterende tilstander hos gutter

ADHD er en vanlig tilstand som påvirker mange gutter over hele verden. Men visste du at ADHD ofte ikke kommer alene? Det er riktig! Mange gutter med ADHD opplever også ulike problemer som oppstår samtidig. Disse kan inkludere utfordringer med temperament, læring og atferd. Å forstå forholdet mellom ADHD og disse ekstra situasjonene er nøkkelen til å gi riktig støtte og omsorg. La oss se ADHD verdenen og det er tilstander som forekommer samtidig hos gutter, utforske hva de er, hvordan de påvirker hverdagen og hva som kan gjøres for å hjelpe. For å gjøre det bra på skolen, få venner og håndtere følelser bedre, er det viktig å forstå ADHD.

Forstå ADHD hos gutter

Å forstå ADHD hos gutter, er viktig før man takler vanlige situasjoner.

 • Vanskeligheter med å opprettholde kunnskap, følge fastsatte instruksjoner og fullføre oppgaver.
 • Manglende evne til å bli sittende rolig og ha overdreven bevegelse.
 • Å handle uten å tenke, avbryte andre og ta risiko uten å vurdere konsekvensene.

Vanlige tilstander samtidig

Gutter med ADHD har ofte andre lidelser også. Disse kan påvirke hvordan de gjør det på skolen, er sammen med andre og føler seg normale. Her er noen av de vanligste situasjonene:

Lærevansker

 • Dysleksi: Sliter med å forstå skriftlig materiale, staving og skriving.
 • Dyskalkuli: Utfordringer med å forstå tall og løse matematiske problemer.

Emosjonelle og atferdsforstyrrelser

 • Oppositional Defiant Disorder (ODD): En konsekvent visning av sinne og trass mot autoritetsfigurer.
 • Adferdsforstyrrelse: Atferdsproblemer som aggresjon, skade på eiendom og bedrag kan være alvorlig. Det trengs oppmerksomhet og støtte for å ta tak i det.

Stemnings forstyrrelser

 • Angst: Overdreven frykt som forstyrrer hverdagens aktiviteter.
 • Depresjon: Vedvarende følelser av skuffelse, håpløshet og ingen interesse i aktiviteter som en gang var interessant.

Autismespektrumforstyrrelse (ASD)

 • Noen gutter med ADHD har i tillegg tegn og symptomer på ASD. Dette påvirker hvordan de snakker og handler, dette som gjør det vanskeligere for dem å sosialisere seg.

Betydningen av å gjenkjenne co happening forhold.

Gutter med ADHD kan dessuten ha andre helseutfordringer samtidig, kalt samtidige tilstander. Det er viktig å merke seg disse fordi de kan gjøre ADHD tegn verre. For eksempel kan gutter med ADHD være veldig hektiske eller ulykkelige, ha problemer med å bli kjent eller opptre sammen med andre barn.Hvis vi enklest gjenkjenner ADHD og ignorerer de andre problemene, er vi kanskje ikke i stand til å hjelpe barnet. Ved å vite om og behandle alle tilstandene sammen, kan vi utvikle en bedre plan som hjelper mot alt, ikke bare ADHD. På denne måten kan behandlingen bli mer komplett og nyttig.

ADHD og depresjon

Når man har ADHD og depresjon, er det som å håndtere store, krevende situasjoner samtidig. ADHD gjør det vanskelig for dem å bli bevisst og holde seg rolig, mens melankoli kan få dem til å føle seg triste, ikke lenger interessert i noe og utslitte. Disse følelsene kan gjøre hver del vanskeligere. For eksempel kan det å være ute av stand til å være oppmerksom gjøre at en gutt føler seg enda tristere og å føle seg nedfor kan gjøre det enda vanskeligere å være oppmerksom eller bli motivert. For å støtte gutter som håndterer disse problemene, må leger og terapeuter komme opp med en spesiell plan som hjelper med både ADHD og depresjon. Dette kan innebære enestående typer terapi, hjelp på skolen, av og til medisiner. Å behandle begge situasjonene samlet er viktig for å hjelpe disse guttene til å oppleve bedre og gjøre det riktig i hverdagen.

ADHD og angst

Gutter med ADHD kan ofte føle seg mer engstelige enn andre barn. Barn med ADHD kan føle seg engstelige, bekymre seg mye eller føle seg nervøse i situasjoner andre synes er bra. ADHD kan gjøre denne angsten sterkere, siden de sliter med å fokusere eller sitte stille. Dette kan få alt til å føles overveldende. Angst kan også gjøre ADHD symptomer verre, som å gjøre det enda vanskeligere å konsentrere seg eller fullføre lekser. Gutter med ADHD kan også ha å gjøre med angst er viktig. Å vite dette hjelper til med å finne de beste måtene å hjelpe ham på.

Hjelp til ADHD kan innebære å snakke med en terapeut for å lære mestringsferdigheter. Støtte på skolen kan også være nyttig for å redusere stress. I noen tilfeller kan medisin også anbefales. Det handler om å hjelpe både med de bekymrede følelsene og ADHD, slik at gutten kan føle seg roligere og gjøre det bedre i hverdagen.

Bipolar lidelse og ADHD

Gutter med ADHD kan noen ganger handle på impuls uten å tenke. Bipolar lidelse er en annen tilstand som kan ligne litt på ADHD fordi den også innebærer store endringer i humør og energi. Noen ganger kan en gutt føle seg glad eller ha mye energi . Andre ganger kan han føle seg trist eller uinteressert i ting (en “lav”). Disse opp og nedturene er en del av bipolar lidelse. Det kan være vanskelig å informere ADHD og bipolar lidelse fra hverandre. De har lignende tegn, som består av impulsivitet eller har mye energi. Men det er viktig å vite forskjellen. ADHD handler mer om å ha en konstant vanskelig tid med å fokusere og være overaktiv. Bipolar lidelse involverer disse store humørsvingningene fra oppturer til nedturer.

Å forstå ADHD og bipolar lidelse hjelper leger og familier å finne ut den beste måten å hjelpe barnet på. Dette kan innebære ulike terapier, skole støtte og noen ganger spesifikke medisiner. Målet er å sikre at barnet får riktig hjelp for både ADHD og eventuelle bivirkninger fra bipolar lidelse. På denne måten kan han føle seg bedre og gjøre sitt beste daglig.

Gutter med ADHD og lærevansker

Gutter med ADHD kan også ha problemer med å få kunnskap om metoder som ikke handler om å betale renter eller sitte, likevel. De kan oppdage at det er vanskelig å lese, skrive eller regne. Dette er ikke alltid fordi de ikke er flinke, hjernen deres behandler informasjon annerledes. Det er dette vi kaller lærevansker. Med både ADHD og lærevansker må de takle flere utfordringer i skolen. Gutter med ADHD og lærevansker  får hjelp av lærere og foreldre med å finne fungerebde metoder for å hjelpe dem med å lære. Dette skal rett og slett hjelpe med å bruke tid på sjekker, sitte på et skolerom hvor det er enklere å ta hensyn, eller bruke verktøy som gjør det enklere for barnet. Målet er å tilby den rette hjelpen til å lykkes på skolen, i likhet med klassekameratene.

Rusmisbruk og ADHD

Gutter med ADHD er sannsynligvis mer utsatt for å prøve narkotika eller alkohol som en måte å takle følelsene eller ADHD symptomene sine. Dette er noen ganger fordi de søker etter en måte å føle seg roligere eller mer fokusert på. Men bruk av stoffer kan føre til store problemer, inkludert avhengighet. Det er viktig å støtte gutter med ADHD til å håndtere følelser og ADHD på en effektiv måte. Dette kan inkludere terapi, der de lærer mestringsteknikker eller aktiviteter som hjelper dem å bli bevisst og oppleve ro. Familier og leger kan også hjelpe ved å snakke åpent om farene ved medisiner og alkohol. Ved hjelp av ekspertise på disse farene og å få riktig hjelp, kan gutter med ADHD ta valg som holder dem sunne og trygge.

Innvirkningen av ADHD på sosiale ferdigheter og relasjoner

 • Gutter med ADHD kan handle uten å tenke, noe som kan opprøre venner eller gjøre sosiale situasjoner vanskelige.
 • De kan ha problemer med å ta hensyn når andre snakker, noe som kan få venner til å føle seg ignorert.
 • Manglende sosiale signaler kan også skje, som å ikke legge merke til når noen er triste eller ønsker å endre tema.
 • Å vente på deres tur i samtaler eller spill kan være tøft, føre til avbrudd eller overtakelse.
 • De kan slite med å beholde vennskap på grunn av disse utfordringene.
 • Å jobbe med sosiale ferdigheter, som å lytte og svare på samtaler, kan være til stor hjelp.
 • Støtte fra familie, lærere og venner er viktig for å lære og praktisere disse ferdighetene.
 • Å være i aktiviteter eller grupper som fokuserer på felles interesser kan gjøre det lettere å få og beholde venner.

Behandlings strategier for gutter med ADHD og co happening tilstander

For gutter med ADHD er det viktig å bruke noen få strategier for å manipulere hver ADHD og eventuelle ekstra utfordringer de møter. Slik kan dette se ut i enklere termer:

 • Medisinering kan i stor grad bidra til å forbedre fokus og redusere hyperaktivitet. Det er ofte et av de første alternativene som vurderes.
 • Samtaleterapi handler om å lære nye måter å håndtere følelser og handlinger på. Det er som å få et sett med verktøy for å håndtere dagliglivet.
 • Sunne vaner Å spise sunn mat, holde seg aktiv og sove nok kan hjelpe mye med ADHD.

Mestringsmekanismer og støttesystemer

Å leve med ADHD og ulike tilstander samtidig kan være vanskelig. Det finnes imidlertid metoder for å håndtere dette og ha et godt liv. Dette er hvordan:

Tidsstyringstips

Det kan hjelpe å bruke en planlegger eller en app for å holde oversikt over plikter og avtaler. Del store oppgaver i mindre trinn og sett tidsfrister for hvert trinn. Dette gjør ting mindre overveldende.

Mindfulness praksis

Enkle aktiviteter som dyp pusting, meditasjon eller turgåing kan bidra til å roe sinnet. Disse øvelsene lærer deg å sette søkelys på det nåværende øyeblikket, noe som kan redusere stress og forbedre konsentrasjonen.

Støtte fra andre

Å snakke med venner og slekts eller bli med i en gruppe kan gi trøst og anbefalinger. Å vite at du ikke er alene og dele opplevelser kan være veldig oppmuntrende.

Profesjonell hjelp

Noen ganger kan det å snakke med en terapeut eller rådgiver, gi nye strategier for å håndtere ADHD. De kan tilby personlige råd og mestringsstrategier. Husk at det er ok å be om hjelp og ta deg tid til å finne det som fungerer best for deg. Små skritt kan føre til store endringer.

Forstå ADHD og relaterte tilstander hos gutter i Norge

I Norge har gutter med ADHD ofte andre lidelser samtidig, som humør problemer eller lære vansker. Dette betyr at de kan føle seg veldig triste eller finne skolearbeid vanskeligere enn andre. Leger og lærere slår seg sammen for å hjelpe disse guttene å vite hva de trenger og finne måter å forenkle læring og daglige ting på. Denne støtten er viktig for å hjelpe dem til å gjøre det bra på skolen og føle seg lykkeligere.

Viktige punkter

 • ADHD  kan komme med andre problemer som å føle seg nedstemt, bekymre seg for mye eller slite på skolen.
 • Det er viktig å behandle disse andre problemene sammen med ADHD for å hjelpe barnet til å føle seg bedre og leve bedre liv.
 • For å behandle ADHD og andre problemer, kan folk trenge medisin, terapi og endringer i hvordan de lever.
 • Støtte fra andre og måter å håndtere problemer på er viktig for at personer med ADHD skal ha det bra og klare seg i livet.

Det er viktig å vite om ADHD og problemene som ofte følger med det. Når vi forstår hvordan disse problemene henger sammen, kan vi hjelpe bedre. Dette betyr å finne behandlinger som dekker alle tingene en person med ADHD kan trenge.

Vanlige spørsmål

Kan kosthold og trening påvirke ADHD og dens samtidige tilstander?

Et balansert kosthold og regelmessig mosjon kan bidra til å håndtere ADHD tegn og symptomer bedre og forbedre mental helse.

Hvordan kan jeg finne ut om sønnen min har symptomer på ADHD eller en annen tilstand?

For å gjenkjenne om noen har ADHD, må en lege teste dem. De ser også etter andre problemer som kan være der samtidig.

Bør gutter med ADHD og utfordrende situasjoner oppsøke en spesialist?

Snakk med leger som vet mye om ADHD. De kan gi deg spesiell hjelp som passer deg.

Er det mer sannsynlig at personer med ADHD har humør svingninger?

Ja, personer med ADHD er mye mer sannsynlig å oppleve humør problemer, inkludert fortvilelse og bipolar.

Er endringer i spise og sove vaner vanlig hos barn med ADHD?

Ja, barn med ADHD kan ha problemer med å spise og sove. Dette kan påvirke hvordan de har det.

Kan voksne med ADHD også ha psykiske lidelser?

Ja, mange voksne med ADHD har psykiske problemer sammen med depresjon, spenninger og rusproblemer.