Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD og sameksisterende angstlidelser hos jenter

Oppmerksomhet Hyperaktivitet forstyrrelse (ADHD) og spenning er vanlige forhold som kan påvirke hvordan jenter føler og handler i hverdagen. Jenter med ADHD kan finne det vanskelig å være oppmerksom og holde orden. Og hvis angst går inn, bringer det sammen større bekymringer, frykt og engstelse. Sammen kan ADHD kan angst gjøre slike ting som skolearbeid, få venner og daglige oppgaver ekstra tøffe. Interessant nok kan disse to forholdene sameksistere, spesielt hos jenter, og påvirke dem unikt. Denne veiledningen bidrar til å forstå ADHD og sameksisterende angstlidelser. Det gir enkel innsikt og støtte. La oss se hvordan disse forholdene henger sammen, hvilke tegn du skal se etter, og hvordan du kan hjelpe jenter til å gjøre det bra.

Koblingen mellom angst og ADHD

Angst og ADHD er to forhold som kan påvirke hvordan vi føler og handler. Personer med ADHD kan også ha problemer med å fokusere, sitte stille, eller være klar for sin tur. Angst kan få noen til å føle seg bekymret eller redd ganske mange ganger. 

Noen ganger føler folk med ADHD seg irritert også. Dette vil muligens manifestere seg som det å ha ADHD kan gjøre livet vanskeligere, som å lide på skolen eller ha problemer med venner. Når du har både spenning og ADHD, kan det føles som om tankene dine alltid er i bevegelse. Leger og terapeuter kan hjelpe.

Forstå ADHD og angst hos jenter

ADHD er en nevroutviklingssykdom preget av uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Angstlidelser innebærer overdreven frykt. Jenter med ADHD kan uttrykke angst annerledes enn gutter. De kan skjule sine følelser, noe som kan resultere i feil diagnose.

Viktige forskjeller hos jenter:

Uoppmerksomhet over hyperaktivitet:

kan bli distrahert lett, overse ting og oppdage at det er vanskelig å ta hensyn til oppgaver.

Sosialt press:

Sosiale situasjoner kan gjøre angst verre for jenter. De kan føle at de må være perfekte for å passe inn, noe som får dem til å føle seg enda mer utilstrekkelige.

Internalisering av symptomer:

Jenter er mye mer sannsynlig å internalisere sine kamper, noe som fører til angst og depresjon.

Angstlidelser som sameksisterer med ADHD

Når ADHD og angstproblemer er sammen, er det komplisert og krever forsiktig behandling. Angstproblemer oppstår regelmessig med ADHD og kan påvirke hvordan en person lever i hverdagen. La oss se på hvilke typer spenningsforstyrrelser som regelmessig er synlige med ADHD hos jenter og hvordan de påvirker hverandre.

Generalisert angstlidelse (GAD): 

Folk med GAD bekymrer seg for mange ting, som kan være alt fra Fitness, til sosiale situasjoner. Når en person har ADHD, er det vanskeligere å håndtere disse problemene på grunn av oppmerksomhets- og impulsproblemer. Den jevne forstyrrelsen kan gjøre ADHD-tegn verre, noe som gjør det vanskelig å være oppmerksom og fullføre oppgaver.

Sosial angstlidelse: 

Sosial angstlidelse skjer når noen frykter å bli dømt av andre i sosiale forhold. De kan unngå disse situasjonene på grunn av denne frykten. Dette kan være tøft for jenter med ADHD som allerede synes det er tøft. Når ADHD og sosial angst blandes, kan det føre til at de føler seg enda mer alene, reduserer selvtilliten og gjør det vanskeligere å få venner.

Panikklidelse: 

Personer med panikklidelse har plutselige og sterke følelser av bekymring (panikkanfall) som kan dukke opp uten klar årsak. Under disse angrepene, kan de føle sitt hjerte galopperer, brystsmerter, svimmelhet, eller har problemer med pust. For en person med ADHD kan de uforutsigbare panikkanfallene gjøre det enda vanskeligere å være oppmerksom og holde seg til det vanlige. Dette får dem til å føle seg enda mer urolige.

Spesifikke fobier: 

En spesifikk fobi er en sterk og irrasjonell frykt for noe. Folk med denne diagnosen har problemer med å unngå det, noe som kan sette kjepper i hjulene. Å ha både ADHD og en viss fobi kan gjøre regelmessig aktivitet enda vanskeligere.

Diagnostisering av ADHD og angst hos jenter

Å finne ut om en jente har ADHD, angst eller begge deler trenger forsiktig arbeid fordi tegnene deres kan virke veldig like. For eksempel kan begge bekymre seg for mye og ha problemer med å være oppmerksomme. Det er spesifikke trinn leger kan ta for å forstå disse problemene bedre. De stiller mange spørsmål, ser hvordan jenta opptrer i forskjellige situasjoner og bruker noen ganger spesielle tester. Denne kontrollen bidrar til å sikre at legen vet nøyaktig hva som skjer. Deretter kan de planlegge den beste typen hjelp, enten terapi, medisin eller annen støtte, for å hjelpe jenta til å føle seg bedre og gjøre det bra i skolen og livet.

Tegn og symptomer på sameksisterende angst og ADHD hos jenter

Angst og ADHD er forbundet med disse symptomene hos jenter:  

 • Ofte bekymret uten grunn.
 • Sliter med å fokusere. 
 • Kan ikke sitte stille, virker rastløs. 
 • Dagdrømmer ofte.
 • Overreagerer følelsesmessig på små problemer. 
 • Unngår sosiale aktiviteter på grunn av frykt. 
 • Klager på magesmerter eller hodepine.
 • Gjør uforsiktige feil på grunn av uoppmerksomhet.
 • Utsetter og sliter med å fullføre oppgaver.
 • Føler seg lett overveldet av stress. 
 • Har lav selvtillit og er hard mot seg selv. 
 • Søker konstant beroligelse. 
 • Viser perfeksjonisme og bruker for mye tid på oppgaver.

Påvirkning av ADHD og angst på dagliglivet

Faglige utfordringer:

Jenter med ADHD og angst vil muligens oppdage at det er vanskelig å forberede oppgaver, avslutte oppgaver i tide og håndtere bekymringer. Dette kan påvirke hvor godt de gjør det på skolen.

Sosiale kamper:

Angst kan gjøre det vanskelig for jenter med ADHD å få venner. De kan føle seg alene på grunn av dette.

Emosjonell regulering:

Mange jenter sliter med å kontrollere følelsene sine. De kan lett bli opprørt, og bytte fra sint til trist fort. Dette skjer fordi følelsene deres føles sterke på innsiden.

Administrerende ADHD og angst hos jenter

Strategier for støtte:

 • Individuelle utdanningsplaner (IOP) eller 504-planer kan hjelpe i skolen ved å gjøre ting lettere for læring og mindre stressende.
 • Kognitiv atferdsterapi (CBT) er effektiv i behandling av ADHD og angst, og hjelper jenter til å utvide håndteringsteknikker for sine tegn.
 • Medisin kan hjelpe med ADHD, men vi må sørge for at det ikke gjør angst verre. Noen ADHD-medisiner kan gjøre det.
 • Å lære familien om ADHD og angst kan gjøre hjemmet til et mer støttende sted. Det senker stress og hjelper alle å forstå bedre.

Tips til foreldre og omsorgspersoner

 • Oppmuntre til åpen dialog om følelser og erfaringer for å forstå barnets utfordringer bedre.
 • Konsekvente rutiner kan gi trygghet og forutsigbarhet, og redusere angst.
 • Feire suksesser og styrker, for å bygge selvtillit og selvtillit.
 • Å få hjelp tidlig fra eksperter som vet om ADHD og angst.

Avanserte styringsstrategier

La oss gå utover grunnleggende metoder og se på mer avanserte måter å håndtere ADHD og angst hos jenter.

Pedagogiske strategier:

 • Bruk apper og utstyr som er utviklet for å forbedre fokus, samarbeid og tidskontroll, og imøtekomme behovene til elever med ADHD.
 • Vi kan jobbe med utøvende ferdigheter med morsomme aktiviteter og spill. Disse hjelper med hukommelse, planlegging og fleksibilitet.

Psykologiske intervensjoner:

 • Mindfulness-Basert Kognitiv Terapi kombinerer tanke- og atferds tips med mindfulness. Dette hjelper jenter med å sette søkelys på nåtiden og bekymre seg mindre.
 • For angst kan eksponeringsterapi hjelpe. Det innebærer å møte frykt trygt, noe som bidrar til å redusere å unngå ting.

Familiesentrerte tilnærminger:

 • Foreldreopplærings programmer lærer foreldre hvordan de skal håndtere ADHD og angst. De bidrar til å skape et støttende og forståelsesfullt hjem. 
 • Det er viktig å inkludere søsken også. De bør lære om ADHD og angst og hvordan de kan hjelpe søsteren sin. De må også håndtere følelsene sine.

Fremtidige retninger i forskning og terapi

Vi vet en god del om ADHD og angst, men det er fortsatt mye mer å lære. Vi må lære å forstå bedre hvordan dette påvirker jenter. Her er noen ideer for hva vi bør sette søkelys på videre:

Mer forskning på jenter:

Studier tar ofte hensyn til gutter med ADHD, så vi ønsker mer forskning, spesielt på jenter. Å forstå hvordan ADHD og angst dukker opp på en annen måte hos jenter, kan hjelpe oss med å oppdage bedre metoder for å hjelpe dem.

Innovative behandlinger:

Vi bør se etter nye og kreative måter å behandle ADHD og angst sammen. Dette kan omfatte nye typer terapi, digitale verktøy som apper for oppmerksomhet eller organisering, og utforske hvordan kunst eller musikk kan hjelpe.

Personlige planer:

Alle er unike, så behandlinger bør også være det. Fremtidige studier kan lage terapiplaner som passer hver persons behov, liker og liv.

Forstå hele mennesket:

Vi må forstå hvordan ADHD og angst påvirker skole, venner og familie. Studier bør finne de beste måtene å støtte disse områdene, slik at behandlinger hjelper med mer enn symptomer.

Forebyggende strategier:

Å finne måter å forebygge angst hos barn med ADHD før det starter, er et annet viktig område. Dette kan bety å lære mestring når barna er små. Det kan også bety å sørge for at familier og skoler er støttende.

Betydningen av tidlig innsats

Tidlig intervensjon er viktig for jenter med ADHD og angst, da det kan føre til høyere langsiktige effekter og fremover i tilværelsen. Hvis vi finner og håndterer disse problemene tidlig, kan folk lære å håndtere dem bedre. De kan få den hjelpen de trenger for å gjøre det bra.

Forstå ADHD og angst hos jenter: 

En guide for familier

Det er mange jenter med ADHD som føler seg engstelige. Dette betyr at de kan føle seg bekymret eller redd oftere enn andre. Disse bekymringene kan gjøre ADHD-symptomene verre, som å ha det vanskelig å være oppmerksom eller sitte stille. Noen jenter kan frykte og møte nye mennesker eller bli nervøse for bestemte ting, som overfylte steder. Leger og terapeuter kan snakke og fortelle dem hvordan de skal håndtere sine følelser. Noen ganger kan de foreskrive medisin for å hjelpe dem til å føle seg bedre. Disse jentene trenger riktig hjelp til å føle seg lykkeligere og gjøre det bra på skolen og med å få venner.

Avsluttende tanker

Å forstå og hjelpe jenter med ADHD og sameksisterende en stor utfordring. Vi må bruke mange forskjellige tilnærminger. Jenter kan føle seg bedre med støtte fra familie, skole, terapi og livsstilsendringer. Vi vil at de skal se sine styrker, være sterke og leve lykkelige liv.

Jenter med ADHD og angst trenger spesiell omsorg og forståelse. Vi må legge merke til tegn, gi dem riktig hjelp og bruke gode strategier. Hver jente er forskjellig, men med tid og hjelp kan de gjøre det bra i livet.

Vanlige spørsmål

Kan ADHD-medisiner hjelpe mot angst?

ADHD medisiner hjelper hovedsakelig mot  ADHD, men kan også påvirke angst. Snakk med legen din fordi noen medisiner kan gjøre angst verre.

Er det noen livsstilsendringer som kan bidra til å håndtere ADHD og angst hos jenter?

Å trene, spise godt og sove nok kan hjelpe med ADHD og angst. Å prøve meditasjon kan også gjøre en stor forskjell.

Hvordan vet jeg om min datters angst er relatert til hennes ADHD eller et eget problem?

Det kan være utfordrende å skjelne, da symptomene ofte overlapper. En psykiater kan hjelpe med ADHD og angst. De vet hvordan de skal finne ut om begge er der.

Kan jenter med ADHD og angst leve vellykkede liv?

Ja, med riktig hjelp og planer kan jenter med ADHD og angst gjøre det ordentlig på skole, med venner og på jobb. Å forstå og håndtere deres utfordringer er grunnleggende for deres oppfyllelse.

Hvordan kan jenter med ADHD og angst utvikle en sunn selvfølelse?

Oppmuntre interesser og lidenskaper og gi muligheter for prestasjon utenfor instruksjoner. Positive kommentarer på forsøk i motsetning til resultater, kan også gi en opplevelse av prestasjon og egenverd.

Finnes det kjønnsspesifikke behandlingsalternativer for jenter med ADHD og angst?

Behandlingen skal passe til personen. For jenter med ADHD og angst kan spesielle terapigrupper hjelpe. I disse gruppene kan jenter snakke og dele tips på et vennlig sted.

Hvilke ressurser finnes for mer informasjon om ADHD og angst hos jenter i Norge?

Nettsteder, bøker og støttegrupper tilbyr informasjon og hjelp. Helsepersonell kan anbefale spesifikke ressurser som passer dine behov.