Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD og rusmisbruk: Alt du trenger å vite

La oss snakke om ADHD og rusmisbruk. Noen mennesker med ADHD er mye mer sannsynlig å misbruke rus. Vi er her for å gjenkjenne hvorfor og hvordan denne forbindelsen fungerer, og hvorfor det er viktig å gjenkjenne den. Så bli med når vi oppdager forholdet mellom ADHD og rusmisbruk. 

Kobling mellom ADHD og ruslidelser 

Sammenhengen mellom ADHD og rusproblematikk er kompleks og mangesidig. Forskning tyder på at personer med ADHD har en høyere sannsynlighet for økende rusmiddelproblemer. Denne informasjonen vil klargjøre sammenhengen mellom ADHD tegn og symptomer og rusmiddelbruk atferd. 

Identifisere ADHD og rusmiddelforstyrrelser 

Se etter tegn som å ikke kunne fokusere, være veldig aktiv og ta raske valg for ADHD. Leger kan fortelle om det er ADHD, stoffbruk, eller begge deler ved å snakke og ta test. Å få hjelp tidlig er viktig hvis du ser disse tegnene. 

Risikofaktorer for avhengighet av ADHD 

Personer med ADHD har økt sjanse for rusmisbruk. Sårbarheten er ofte knyttet til impulsiv og farlig atferd forbundet med ADHD. I tillegg kan mange voksne med ADHD også legge til stoffer som en form for selvhjelp. De bruker materialer for å håndtere de krevende situasjonene som følge av deres diagnose. 

Viktige risikofaktorer inkluderer: 

Impulsivitet og risikotaking: 

 • Personer med ADHD kan handle uten å tenke. Denne impulsiviteten kan få dem til å prøve risikable ting. 
 • De kan eksperimentere med narkotika eller alkohol, da de ikke alltid klarer se farene. 

Selv medisinering: 

 • Voksne med ADHD kan fra tid til annen bruker kapsler eller alkohol for å prøve føle seg bedre. 
 • De kan forestille seg at disse materialene hjelper med ADHD-tegn og symptomer. 
 • Men dette kan føre til at du bruker mer og mer og det blir en avhengighet. 

Sosiale utfordringer: 

 • Å ha venner og passe inn kan være vanskelig for personer med ADHD. 
 • De kan føle seg annerledes eller utelatt. 
 • For å føle seg akseptert eller mindre engstelig, kan de bruke stoffer, spesielt hvis jevnaldrende gjør det. 
 • Behandling av ADHD hos personer med en historie med rusmisbruk
 • Behandling av ADHD hos personer med rusmisbruk krever en forsiktig, innlemmet metode. Viktige hensyn inkluderer: 

Ikke-sentralstimulerende medisiner: 

 • Noen medikamentelle behandlinger for ADHD har ikke sentralstimulerende midler. 
 • De er tryggere for mennesker som har hatt problemer med tabletter eller alkohol. 
 • Disse medisinene kan fortsatt hjelpe med ADHD, men har mye mindre trussel om misbruk. 

Atferdsterapier: 

 • Terapier som CBT (kognitiv atferdsterapi) er gunstige. 
 • De lærer nye måter å håndtere ADHD uten å bruke stoffer. 
 • Ferdigheter som å organisere oppgaver og håndtere følelser er en del av denne terapien. 

Støttesystemer: 

 • Å ha folk rundt seg er veldig viktig. 
 • Dette inkluderer terapigrupper hvor du kan dele erfaringer. 
 • Familie og venner som er involvert og forståelse kan gjøre en stor forskjell. 

Nøkternhet hos voksne med ADHD

Å oppnå nøkternhet og beholde dette hos voksne med ADHD er et mangesidig system. Strategier inkluderer: 

Personlige behandlingsplaner: 

Å skreddersy behandlingen til den enkeltes spesifikke behov er avgjørende for vellykket bedring. 

Livsstilsendringer: 

Å vedta sunne vaner, som inkluderer daglig mosjon og et balansert kosthold, kan forbedre ADHD-symptomer. Det bidrar også til å redusere tilbøyeligheten til rusmiddelbruk. 

Løpende støtte: 

Regelmessige terapitimer og støttegrupper er avgjørende for langsiktig nøkternhet. 

Virkningen av ADHD-medisiner på rusmiddelrisiko 

ADHD medisiner kan bidra til å redusere sjansen for å bruke narkotika eller alkohol når det tas riktig. Men vi må være oppmerksomme på misbruk, hovedsakelig med stimulerende medisiner. Ikke-stimulerende ADHD-legemidler er tryggere på denne måten. Riktig ADHD-legemiddel kan gjøre symptomene bedre, så det er mindre lyst til å bruke andre stoffer. Legene vil vurdere farene ved stoffbruk når de gir ut ADHD-medisiner. Regelmessige legebesøk og hjelp er nøkkelen til bruk av ADHD-legemidler. 

Utfordringer i behandlingen 

 • Behandling av ADHD og rusmisbruk sammen er komplekst, spesielt hos voksne. 
 • Begge tilstandene som forekommer samtidig kalles komorbiditet. Det kompliserer diagnose og behandling. 
 • Stigma, eller negative holdninger, til ADHD og rusmisbruk kan hindre folk i å søke hjelp. 
 • Misforståelser fra helsepersonell og andre på grunn av stigma kan være en barriere. 
 • Voksne har mange ansvarsområder som jobb og familier, noe som gjør behandlingen vanskeligere å håndtere. 
 • Stress fra voksenlivet kan forverre symptomer på ADHD og rusmisbruk. 
 • Det er behov for en helhetlig tilnærming, med tanke på forhold og personens livssituasjon. 

Forebyggende strategier 

 • Lær risikoen for narkotika og alkohol. 
 • Behandle ADHD tidlig. 
 • Lær stress ledelse. 
 • Ha regelmessige legekontroller. 
 • Skap støttende miljøer. 
 • Gi enkel tilgang til terapi. 
 • Fremme sunne vennskap. 
 • Lær barna i skolene om stoffrisiko. 
 • Veilede foreldre i å støtte sine ADHD-barn. 
 • Reduser dømmekraften rundt ADHD og rusmisbruk. 

ADHD og rusmisbruk i Norge 

ADHD er en vanlig tilstand i Norge, som i andre land. Det påvirker bevissthet, selvdisiplin og forskjellige viktige evner. Noen mennesker med ADHD kan bruke narkotika eller alkohol, et trøbbel referert til som rusmisbruk. Dette kan vises for flere motiver, som å se etter å føle seg bedre eller å håndtere press. Dessverre kan dette føre til flere helseproblemer og gjøre ADHD vanskeligere å håndtere. I Norge har myndighetene og helsevesenet som mål å bistå personer med ADHD og forebygge rusmisbruk. De gir støtte og ulike behandlingsalternativer. 

Viktige punkter 

 • Personer med ADHD har større risiko for rusmisbruk. 
 • Å få riktig diagnose er avgjørende for å håndtere ADHD og rusmiddelproblemer. 
 • Miljø og impulsivitet ved ADHD øker risikoen for rusmisbruk. 
 • Tidlig handling og forebyggende tiltak kan redusere risikoen for rusmisbruk, hos personer med ADHD. 
 • Fremtidig forskning er avgjørende for bedre å forstå og rette opp det som foregår sammen. 

Vanlige spørsmål: 

Kan ADHD-medisiner føre til rusmisbruk? 

Medisinske legemidler og sentralstimulerende midler kan misbrukes, men mens de brukes som anvist, er de fantastiske og trygge. Det er viktig å ha ordinære tester hos helsepersonell. 

Hva er kvalitetsstrategiene for å forebygge rusmisbruk hos voksne med ADHD? 

Tidlig ADHD-analyse, behandling og rusmisbrukstrening er kraftige forebyggende tiltak. Utvikling av sunne mestringsteknikker er også viktig i behandlingen av rusmiddelforstyrrelser. 

Hva slags støtte finnes i Norge for personer med ADHD? 

I Norge kan personer med ADHD få tilgang til ulike hjelpetilbud. Disse inkluderer kliniske midler, terapi og hjelpebedrifter. 

Hvordan påvirker ADHD rusbehandlingen? 

ADHD-folk kan også komme over traumatiske forhold i rusmiddelmidler på grunn av deres tegn og symptomer. Skreddersydde tiltak er nødvendig for å mestre ADHD og rusmisbruk riktig. 

Er det unike tegn på ADHD som kan bidra til rusmisbruk? 

ADHD-symptomer som impulsivitet, uoppmerksomhet og følelsesmessige problemer kan øke trusselen om voksende rusmiddelproblemer. 

Hva er konsekvensene av ADHD og rusmisbruk hos barn? 

Forskning tyder på tidlig ADHD-intervensjon hos barn reduserer sjansen for voksende narkotikaproblemer senere i deres livsstil. 

Hva har forskning funnet ut om samtidig forekomst av ADHD og rusmisbruk hos voksne? 

Studier viser en super hyperkobling mellom voksen ADHD og rusmisbruk. Behandling av hver situasjon er viktig for kraftig inngrep. 

Hva er dagens kunnskapsstatus om forekomsten av ADHD og rusmisbruk? 

Pågående studier undersøker overlegenhet av ADHD hos personer med rusmiddelproblemer. Studier får oss til å forstå denne dateringen bedre. 

Hvordan er behandling for rusmisbruk hos personer med og uten ADHD forskjellig? 

Behandling av personer med ADHD og rusmisbruk kan også omfatte og adressere ADHD-symptomer. Å kombinere tradisjonelle rustiltak kan forskjønne effektene. 

Hvilken rolle spiller bruk av medisiner i å håndtere ADHD og rusmisbruk? 

Studier så på bruk av medisiner for ADHD og dens evne til å påvirke rusmiddelbehandlinger. Resultatene viser lovende muligheter for kombinerte intervensjoner.