Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

ADHD og multitasking

Noen mennesker tror at når du har ADHD, har du evnen til å gjøre mange ting uten forsinkelse, eller du finner det veldig vanskelig. Vi er her for å se nøye på hvordan det påvirker mange områder om gangen og løse eventuelle feil tanker og tro.

Når noen har ADHD, handler det ikke om å kunne gjøre mange oppgaver samtidig. Det handler mer om hvordan hjernen deres håndterer å bytte mellom ting. Multitasking varierer fra person til person, på grunn av individuelle forskjeller og ulike påvirkningsfaktorer. Vi ønsker å redusere mytene og dele fakta om multitasking med ADHD.

ADHD og myten om multitasking

ADHD blir ofte misforstått som mangel på struktur. Men det er ekstra nøyaktig definert som en forskjell i behandlingen av oppmerksomhet og impulsivitet. Mange tror multitasking hjelper de med ADHD. De mener det passer deres raske bytte oppgave evne. Bevisene sier imidlertid at multitasking kan senke arbeidskvaliteten. Det kan også øke stress, spesielt for de med ADHD.

Myte: ADHD er bedre med multitasking

 • Reality: Personer med ADHD kan begynne på mange oppgaver på grunn av deres hyperfokus eller impulsivitet. Men de synes ofte det er vanskelig å fullføre dem.
 • Sannheten om multitasking: Ekte multitasking, hvor du gjør mange ting effektivt samtidig, er en myte for de fleste, enten du har ADHD eller ikke. Hjernen bytter mellom oppgaver i stedet for å håndtere dem alle på en gang.

Utfordringene ved multitasking med ADHD

 • Redusert effektivitet: Bytte mellom oppgaver kan kaste bort tid og gjøre deg mindre effektiv.
 • Økt stress: Å gjøre mange oppgaver samtidig kan stresse personer med ADHD. Dette gjør det vanskelig for dem å fokusere og administrere oppgaver.

Effektive strategier for håndtering av oppgaver

For de med ADHD, her er effektive teknikker for å kontrollere ansvar bedre, i motsetning til å prøve å multitaske:

Prioriter oppgaver:

Skriv opp oppgaver og fokuser på dem basert på at det haster og viktighet.

Bruk timere:

Arbeid for presise intervaller, med korte pauser, for å opprettholde oppmerksomhet og produktivitet.

En ting om gangen:

Fokuser på å fullføre en forpliktelse på forhånd i stedet for å gå direkte til den neste. Denne teknikken øker sjansene for å fullføre og reduserer den overveldende følelsen av at ting blir for mye.

Teknologi og verktøy

Utnyttelse av teknologi kan være en game changer for personer med ADHD. Her er noen verktøy som kan hjelpe:

Oppgavebehandlingsapper:

Apper som Trello eller Asana kan hjelpe deg med å organisere oppgaver og prioriteringer.

Tidtakere og alarmer:

Bruk smarttelefonapper til å stille inn tidtakere for fokuserte arbeidsøkter og pauser.

Blokkering av distraksjoner:

Å bruke apper som blokkerer distraherende nettsteder kan hjelpe deg med å holde fokus.

ADHD hjernen: Kablet for distraksjon?

Personer med ADHD har hjerner som fungerer på en annen måte mens de fokuserer og håndterer mye info. De blir distrahert, noe som gjør det vanskelig å holde seg til minst én oppgave uten at tankene vandrer. Å gjøre mange ting uten forsinkelse, som multitasking, fungerer ikke for dem. Det kan føre til at de opplever ekstra stress. Raskt bytte av oppgaver kan bety at mindre blir gjort og mer frustrasjon.

Effekten av multitasking på produktivitet

Multitasking er en god måte å gjøre mange ting på samtidig. Imidlertid gjør det normalt at folk blir mye mindre dyktige. Når du prøver å gjøre mange ting, bytter hjernen din mellom oppgaver. Dette byttet skjer ikke umiddelbart. Det tar tid og energi, noe som gjør deg tregere og mindre effektiv på hver oppgave. Studier har funnet ut at denne konstante vekslingen kan gjøre at du får mindre arbeid gjort i stedet for mer.

For personer med ADHD kan multitasking være enda tøffere. Hjernene deres finner det vanskeligere å hoppe fra en satsning til en annen, noe som bruker mye av deres mentale energi. Dette kan få dem til å føle seg utslitt og presset, noe som gjør det enda vanskeligere å ta hensyn og fullføre ansvar. Så selv om multitasking kan se ut som en smart snarvei, fører det ofte til flere problemer enn det løser, spesielt for mennesker med ADHD.

Hvorfor single tasking overgår multitasking

Single tasking betyr å være oppmerksom på én faktor om gangen, og det fungerer bedre enn å gjøre mange ting umiddelbart. Når du fokuserer på en enkelt oppgave, kan du grave dypere inn i den, se den bedre og gjøre en bedre jobb. På denne måten sprer du ikke hjernen din på spesifikke ansvarsområder, noe som kan gjøre det vanskeligere å fullføre. Studier viser at når folk bare holder seg til én jobb om gangen, produserer de arbeid av høy kvalitet og får det utført raskere.

For personer med ADHD er det enda mer nyttig. Hjernen deres fungerer bedre når de fokuserer på én ting uten avbrudd. Mindre sjonglering betyr å bruke energi mer effektivt, noe som gjør det lettere å holde seg på oppgaven og fullføre. Enkeltoppgaver reduserer stress, gjør oppgaver mindre forstyrrende og fører til bedre arbeid.

Oppgavebytte

Oppgavebytte = bytte før fullført. Du får kanskje gjort mye fordi du er opptatt, men du kommer til å ha mange jern i ilden og ikke noe blir ferdig. Dette kan gjøre at du føler deg mindre fornøyd med arbeidet ditt fordi du er misfornøyd med å se en jobb utført. I tillegg mister du fokus og energi når du bytter oppgaver, noe som gjør det vanskeligere å komme tilbake til arbeidsflyten. Denne konstante starten og stoppingen skaper en syklus der ikke mye blir fullført og du kan føle deg mer stresset.

For personer med ADHD er denne vanen med å hoppe fra en oppgave til en annen spesielt tøff. De sliter med å fokusere i lange perioder, noe som gjør avbrudd vanskeligere. Å gå tilbake til en oppgave føles som å starte på nytt, tappe mental energi og forårsake frustrasjon. Dette gjør det vanskelig å gjøre noe, slik at de føler seg overveldet. Å holde seg til én oppgave til fullføring bryter denne syklusen, noe som gjør arbeidet enklere og mer tilfredsstillende.

Strategier for å redusere distraksjoner og forbedre fokus

For bedre fokus, spesielt hvis du har ADHD, prøv disse enkle strategiene for å redusere avbrudd:

Lag et ryddig arbeidsområde

 • Hold skrivebordet ditt ryddig.
 • Ha bare nødvendige gjenstander innen rekkevidde.

Bruk teknologi med omhu

 • Slå av ikke essensielle varsler.
 • Bruk apper som begrenser bruken av sosiale medier.

Tidsblokkering

 • Del opp dagen i tidsluker for forskjellige oppgaver.
 • Hold deg til én oppgave per tidsluke.

Del opp oppgaver i små trinn

 • Del opp store oppgaver i håndterbare deler.
 • Fokuser på å fullføre ett lite steg om gangen.

Implementer en rutine

 • Ha en konsekvent daglig tidsplan.
 • Ta med regelmessige pauser for å hvile sinnet.

Begrens multitasking

 • Fokuser på kun ett arbeid om gangen.
 • Unngå å bytte mellom oppgaver ofte.

Bruk visuelle påminnelser

 • Hold en gjøremålsliste synlig.
 • Bruk klistrelapper for viktige påminnelser.

Implementering av disse strategiene kan skape gunstige omgivelser for å ta bedre hensyn til sine forpliktelser. Skreddersy disse tipsene for å passe dine valg og arbeidsstil for de beste resultatene.

Rollen til Task Management i ADHD

For personer med ADHD er det superviktig å håndtere oppgaver godt. Det hjelper dem å ikke gå seg vill uansett hvor stor eller vanskelig en jobb virker. Å bryte ned en stor oppgave i mindre deler får den til å virke enklere og mye mindre skremmende. Når oppgavene er mindre, er det tydeligere hva som skal gjøres videre, noe som gjør det lettere å begynne og fortsette. I tillegg kan det å fullføre disse mindre oppgavene øke lykke fordi det føles godt å fullføre ting.

Å velge hvilke oppgaver som skal gjøres først er et annet nyttig triks. Dette betyr å bestemme hva som er viktigst eller mest presserende og gjøre disse oppgavene først. Det kan stoppe noen fra å føle seg overveldet av for mange ting å gjøre. På denne måten, selv om ikke alt blir gjort, er de viktigste tingene gjort. Det får arbeidet til å virke mer gjennomførbart, lettere for dem å holde seg på rett spor og reduserer følelsen av å bli overveldet.

Tidsstyringsteknikker for personer med ADHD

Folk kan finne det vanskelig å administrere tid. Enkelte metoder kan imidlertid hjelpe dem med å fokusere bedre og få mer gjort. Her er noen tidsstyringsstrategier skreddersydd for å hjelpe dem:

Pomodoro teknikken

Arbeid i 25 minutter, og ta deretter en 5-minutters pause. Denne korte syklusen bidrar til å opprettholde fokus. Etter fire sykluser, ta en lengre pause på 15-30 minutter for å lade opp.

Tidsblokkering

Del opp dagen din i tidsblokker, hver dedikert til en spesifikk oppgave eller aktivitet. Fokuser utelukkende på den planlagte aktiviteten under hver blokk og minimer forstyrrelser.

Oppgavefordeling

Kombiner lignende oppgaver i én enkelt tidsblokk for å effektivisere fokus og effektivitet. Reduserer den kognitive belastningen ved å bytte mellom ulike typer oppgaver.

Sett klare mål

Start hver dag med å sette klare, oppnåelige mål. Delt opp i mindre trinn.

Bruk timere

Bruk en tidtaker for å registrere tiden som går under arbeid eller pauser. Det visuelle signalet til en tidtaker kan hjelpe deg til å starte en oppgave eller avslutte den.

Fokus på oppgaver

Identifiser og fokuser på oppgaver som trenger umiddelbar oppmerksomhet. Mindre kritiske oppgaver kan delegeres eller planlegges til senere.

Minimer distraksjoner

Bruk hodetelefoner, apper eller et stille rom for å redusere distraksjoner. Del spesifikke tidspunkter for å sjekke e-post eller sosiale medier i stedet for å gjøre dette impulsivt.

Regelmessige pauser

Korte, hyppige pauser kan bidra til å tilbakestille deg og forhindre utbrenthet.

Reflekter og juster

Bruk noen minutter på å gjennomgå hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Juster teknikkene dine for å finne det som best passer dine behov.

Enkeltoppgaver for ADHD sinnet

Enkeltoppgaver kan være spesielt fordelaktige for personer med ADHD.

Her er hvordan:

Øker arbeidskvaliteten: Å fokusere på én oppgave om gangen kan forbedre kvaliteten på arbeidet ditt.

Reduserer angst: En dags oppgaver bidrar til å redusere stress, noe som gjør at du føler deg mindre engstelig.

Redusere overveldelse: Når du fokuserer på en enkelt oppgave, reduseres følelsen av å være overveldet.

Øk prestasjon: Å fullføre arbeid gir en reell følelse av prestasjon.

Forbedrer kontrollen: Å håndtere én oppgave om gangen kan hjelpe deg til å føle deg mer i kontroll over arbeidet og timeplanen.

Forenklet planlegging: Å ha én ting i tankene samtidig forenkler planleggingen. Det er mindre å holde styr på.

Oppmuntrer til oppmerksomhet: Å gjøre en oppgave om gangen hjelper deg å fokusere. Dette forbedrer oppmerksomhet og konsentrasjon.

Enkeltpersoner kan gjøre sitt beste ved å konsentrere seg på en ting om gangen. Dette gjør at de føler seg mer produktive og mye mindre stresset.

Viktige punkter

 • Multitasking er mindre effektivt for personer med ADHD.
 • ADHD hjernen er mer utsatt for distraksjon.
 • Enkelt oppgave arbeid er mer effektivt enn multitasking.
 • Oppgavebytte ender i uferdige forpliktelser og redusert tilfredshet.
 • Redusere distraksjoner er viktig for å øke produktiviteten.
 • Effektiv foretaks kontroll gjør det lettere å unngå å bli overveldet.
 • Tidsstyringsteknikker kan forbedre produktiviteten for ADHD mennesker.
 • En dags oppgaver reduserer angst og øker følelsen av å ha oppnådd.
 • Praktiske strategier kan samordne produktivitetsmetoder med ADHD kognitive prosesser.
 • Å forstå ADHD hjernens ønsker kan resultere i høyere arbeidsatferd.

Folk er ikke bedre multitaskere. Multitasking handler om å bytte mellom forpliktelser raskt, noe som kan være mye mindre effektivt og mer stressende. Å forstå ADHD symptomer kan hjelpe folk å bruke teknikker for å bli mer produktive. Å prioritere, ta hensyn til én ting samtidig og bruke teknologi kan hjelpe. Dette utfordrer myter og omhandler virkeligheten.

Vanlige spørsmål

Hvorfor starter personer med ADHD mange oppgaver, men fullfører ofte ikke?

Dette skjer på grunn av impulsivitet og problemer med å være oppmerksom på én ting i lang tid.

Hvordan kan noen med ADHD forbedre sine ferdigheter i oppgave ledelse?

Det finnes måter å hjelpe på, som å bestemme hvilke oppgaver som er viktigst. Å dele opp oppgaver i mindre deler kan gjøre dem enklere. Bruk av tidtakere kan hjelpe deg med å jobbe i korte økter. Prøve å unngå ting som kan distrahere.

Er det mulig for noen med ADHD å forbedre sine multitasking evner?

Å bli bedre på multitasking er vanskelig for alle. Imidlertid kan personer med ADHD lære måter å holde fokus på og håndtere oppgaver bedre.

Hvordan håndterer ADHD hjernen multitasking?

Folk med ADHD kan slite med å håndtere mange oppgaver samtidig. De må kanskje konsentrere seg om én oppgave om gangen for å få mer gjort.

Hvorfor er det viktig å fokusere på én oppgave i stedet for multitasking?

Når du konsentrerer deg om én ting, kan du gi den all oppmerksomheten din. Dette hjelper deg å gjøre det bedre enn om du deler oppmerksomheten mellom mange ting.

Hvordan kan multitasking føre til at vi blir mindre produktive?

Å gjøre mange ting samtidig kan få deg til å jobbe tregere. Det kan distrahere deg og gjøre arbeidet ditt verre. Det kan ta lengre tid å fullføre det du holder på med.