Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Parterapi

Hva er parterapi?

Parterapi, også kjent som ekteskapsrådgivning eller relasjonsterapi, er en spesialisert form for terapi utviklet for å hjelpe par med å navigere i utfordringer, forbedre kommunikasjonen og styrke båndet deres. Parterapi i Norge understreker viktigheten av sunne relasjoner og trivsel til begge involverte parter. Ved å gi et trygt og støttende miljø, legger terapeuten til rette for åpen og ærlig dialog, slik at par kan utforske følelsene sine, løse konflikter og få en dypere forståelse av seg selv og deres forholds dynamikk.

Fordelene med parterapi

Forbedret kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon er avgjørende i ethvert forhold. Parterapi fokuserer på å forbedre kommunikasjonsferdighetene, hjelpe partnere med å uttrykke deres behov, ønsker og bekymringer på en konstruktiv måte. Dette fører til bedre forståelse og reduserer misforståelser, og fremmer til slutt en mer harmonisk forbindelse.
Konfliktløsning: Konflikter er en naturlig del av ethvert forhold, men hvordan vi håndterer dem kan utgjøre en betydelig forskjell. Parterapi utstyrer par med verdifulle konfliktløsningsteknikker, som gjør dem i stand til å ta opp uenigheter med respekt, finne felles grunnlag og arbeide mot gjensidig tilfredsstillende løsninger.
Gjenoppbygge tillit: Tillit er grunnlaget for et sterkt og sunt forhold. Parterapi gir et støttende miljø for par for å gjenoppbygge tillit hvis den har blitt ødelagt. Gjennom veiledende øvelser og åpen dialog kan partnere forstå hverandres perspektiver, fremme empati og ta skritt for å gjenoppbygge tillit og intimitet.
Forbedret intimitet: Intimitet går utover fysisk tilknytning; den omfatter emosjonell, intellektuell og åndelig nærhet. Parterapi hjelper partnere med å utforske deres følelsesmessige behov, forbedre intimiteten og skape en dypere forbindelse. Ved å ta opp underliggende problemer og fremme et trygt rom for sårbarhet, kan par styrke sitt følelsesmessige bånd.
Forebygging av fremtidige problemer: Parterapi fokuserer ikke bare på å løse dagens utfordringer, men utstyrer også par med verdifulle verktøy og strategier for å forhindre fremtidige problemer. Ved å lære effektive kommunikasjonsteknikker og utvikle en dypere forståelse av hverandres behov, kan par proaktivt pleie forholdet og forhindre tilbakevendende problemer.

Typer parterapi

Ifølge Mueller er det mange tilnærminger til parterapi, som kan omfatte:
Emosjonelt fokusert terapi (EFT): EFT fokuserer på å forbedre tilknytningen og bindingen mellom deg og partneren din. Terapeuten hjelper deg å forstå og endre mønstre som fører til følelser av fra-kobling.
Gottman metoden: Denne metoden innebærer å ta opp konfliktområder og utstyre deg og partneren din med problemløsnings evner. Den har som mål å forbedre kvaliteten på vennskap og nivået av intimitet mellom deg og partneren din.
Ellen Wachtels tilnærming: Dette er en styrkebasert tilnærming som innebærer å fokusere på de positive sidene ved forholdet. Den fokuserer på selvrefleksjon i stedet for skyld.
Psykodynamisk parterapi: Psykodynamisk terapi utforsker de underliggende håpet og frykten som motiverer deg og partneren din, for å hjelpe dere å forstå hverandre bedre.
Atferdsterapi: Også kjent som atferdsparterapi (BCT), innebærer denne formen for terapi å forme atferd ved å forsterke positiv atferd som fremmer stabilitet og tilfredshet, samtidig som den motvirker atferd som fremmer negativitet.
Kognitiv atferdsterapi (CBT): Også referert til som kognitiv atferds parterapi (CBCT), innebærer denne formen for terapi å identifisere og endre tankemønstre som påvirker atferd negativt.

Vanlige forholds utfordringer

Par møter en rekke utfordringer som kan belaste forholdet deres. Noen vanlige utfordringer inkluderer:

Kommunikasjonsproblemer: Dårlig kommunikasjon, mangel på aktiv lytting og problemer med å uttrykke behov og følelser.
Konflikt og uenigheter: Ulike meninger, argumenter og hyppige sammenstøt om ulike emner.
Utroskap og tillitsproblemer: Forræderi, brutt tillit og den langvarige virkningen av utroskap.
Intimitet og seksuelle vanskeligheter: Lav seksuell lyst, upassende libido og slite med intimitet.
Livsoverganger: Tilpasning til store livsendringer som ekteskap, bli forelder eller karriereovergang.
Kulturelle og religiøse forskjeller: Navigere etter kulturelle, religiøse eller verdibaserte forskjeller i et forhold.

Online parterapi

Online parterapi har blitt stadig mer populært på grunn av sin bekvemmelighet og tilgjengelighet. Her er hva du kan forvente av nett terapi:
Sikkert og konfidensielt: Online terapiplattformer prioriterer sikkerheten og konfidensialiteten til klientinformasjon.
Fleksibel planlegging: Online terapi gir mer fleksibilitet i planlegging, eliminerer reisetid og gir mulighet for økter fra komforten av ditt eget hjem.
Bredt spekter av terapeuter: Online terapi gir tilgang til terapeuter fra ulike steder, noe som øker sjansene for å finne en passende terapeut.

Hvorfor utsetter par å få terapi?

For ofte venter par med å prøve terapi til forholdet er alvorlig skadet. Dette er ikke å si at parterapi ikke vil være effektiv på et visst tidspunkt. Men jo lenger du venter, jo vanskeligere kan det være å reparere et forhold. Det er mange grunner til at folk kan utsette å få terapi. For eksempel kan de:

 • Har misoppfatninger om hva parterapi er
 • Forstår ikke hensikten eller viktigheten av å søke hjelp tidlig
 • Tror parterapi er bare gunstig for alvorlige problemer som utroskap eller avhengighet
 • Se på det som en siste innsats før du bestemmer deg for å avslutte forholdet
 • Vær redd for at terapeuten “tar side”
 • Tror det er en måte å tvinge partneren deres til å endre seg fordi “de er problemet”
 • Forstår ikke helt fordelene parterapi kan tilby ved behandling av en rekke relasjonsproblemer
 • Vær uvitende om hvordan instrumentell terapi kan være for å forbedre relasjonstilfredshet, noe som til slutt kan påvirke mental helse

Prosessen med parterapi

Parterapi involverer vanligvis en serie økter utført av en lisensiert og erfaren terapeut. Terapeuten fungerer som en veileder, legger til rette for åpen og ærlig kommunikasjon, samtidig som den gir verktøy og teknikker for å møte parets spesifikke utfordringer. Behandlingsprosessen kan omfatte følgende trinn:

Trinn 1: Innledende vurdering

I løpet av den første økten gjennomfører terapeuten en vurdering for å få en helhetlig forståelse av parets bakgrunn, relasjonsdynamikk og bekymringsområder. Denne vurderingen hjelper terapeuten med å skreddersy behandlingsplanen for å møte de unike behovene til paret.

Trinn 2: Målsetting

Når vurderingen er fullført, samarbeider paret og terapeuten for å etablere spesifikke mål for terapien. Disse målene fungerer som et veikart, veileder terapiprosessen og gir et rammeverk for fremgang.

Trinn 3: Individuelle og felles økter

Parterapi kan innebære både individuelle og felles økter. Individuelle økter lar hver part utforske personlige bekymringer og få innsikt i sine egne tanker og atferd. Felles økter fokuserer på å forbedre kommunikasjonen, løse konflikter og styrke det generelle forholdet.

Trinn 4: Ferdighetsbygging og intervensjon

Gjennom hele terapiprosessen introduserer terapeuten ulike strategier og intervensjoner for å møte parets spesifikke utfordringer. Disse kan inkludere effektive kommunikasjonsteknikker, ferdigheter i konfliktløsning og verktøy for å forbedre intimitet og følelsesmessig tilknytning.

Trinn 5: Vedlikehold og oppfølging

Når paret har oppnådd terapimålene sine, er det viktig å opprettholde fremgangen som er gjort. Parterapi inkluderer ofte periodiske oppfølgingsøkter for å sikre fortsatt suksess i forholdet og gi støtte dersom nye utfordringer dukker opp.

Psykiater.no-tilnærmingen

Våre ekspertterapeuter

Hos Psykiater.no er vi stolte av vårt team av høyt kvalifiserte og erfarne behandlere. Våre terapeuter har spesialisert opplæring i parterapi og har en dyp forståelse av kompleksiteten og dynamikken i relasjoner. De gir et ikke-dømmende, empatisk og konfidensielt miljø der par kan føle seg trygge til å dele tanker og følelser.

Skreddersydde behandlingsplaner

Vi tror at hvert par er unikt, og det er ingen ensartet tilnærming til parterapi. Våre terapeuter jobber tett med hvert par for å forstå deres spesifikke utfordringer, mål og preferanser. Basert på denne forståelsen utvikler de personlige behandlingsplaner som tar for seg parets unike behov og omstendigheter.

Evidensbaserte teknikker

Våre terapisesjoner inneholder teknikker som har vist seg effektive for å hjelpe par med å forbedre forholdet. Disse teknikkene kan inkludere kognitiv atferdsterapi (CBT), emosjonsfokusert terapi (EFT), Gottman-metoden parterapi og mer. Våre terapeuter holder seg oppdatert med den siste forskningen og utviklingen på feltet for å sikre den høyeste kvaliteten på arbeidet.

Taushetsplikt og personvern

Vi forstår parterapiens sensitive natur og viktigheten av taushetsplikt. Hos Psykiater.no forholder vi oss til strenge etiske retningslinjer og sørger for at all informasjon som deles under terapitimene forblir konfidensiell. Vår forpliktelse til personvern skaper et trygt rom for par til å uttrykke seg åpent og ærlig.

Hva parrådgivning adresserer

Parrådgivning kan ta for seg ett eller flere av følgende:

 • Avhengighet eller rusmisbruk
 • Adopsjon eller blandede familieutfordringer
 • Sinne kontroll
 • Angst og stress
 • Argumenter, uenigheter eller slåssing
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Depresjon
 • Ulike forventninger eller ønsker for fremtiden
 • Fremtidig planlegging
 • Problemer med utroskap eller lojalitet
 • Infertilitet eller beslutninger om å få barn
 • Livets overganger
 • Psykiske helseutfordringer
 • Foreldrekonflikter
 • Relasjonsbygging og binding
 • Ansvars uenigheter
 • Seksuelle vansker
 • Arbeidsledighet eller økonomiske utfordringer

Hva om partneren min ikke vil være med?

Våre terapeuter er opplært til å jobbe med både par og enkeltpersoner, og vi ser mange mennesker på egenhånd.
Noen ganger er det fordi partneren deres ikke ønsker å delta. På den annen side er det mye lettere å ordne opp i forholdsproblemer hvis dere begge kommer, så vi vil oppfordre dere til å oppmuntre dem.
Vi hjelper også enkeltpersoner som kanskje ikke er i et forhold for øyeblikket. Det kan være forholdet ditt har nylig gått i stykker eller at du har følt at du har hatt en rekke forhold som du har vært usikker på har vært riktige.

Forebyggende parterapi

Forebyggende parterapi har som mål å styrke relasjoner før det oppstår betydelige utfordringer. Par kan dra nytte av terapi ved å:

Utvikle sunne kommunikasjonsferdigheter: Terapi utstyrer par med effektive kommunikasjonsverktøy, og legger et solid grunnlag for å navigere i fremtidige konflikter.
Identifisere og adressere potensielle problemer: Terapeuter hjelper par med å identifisere potensielle områder med konflikt eller uenighet og ta dem proaktivt.
Bygge motstandskraft: Parterapi styrker relasjoner, og gjør dem mer robuste i møte med stress, overganger eller livsutfordringer.
Forbedring av emosjonell tilknytning: Terapi gir en mulighet for par til å utdype sin emosjonelle forbindelse, og fremme et sterkere bånd.

Relasjonsøvelser og tips

Hver parterapeut har sine egne teknikker og vil utvikle relasjonsøvelser som er spesielt tilpasset paret de behandler. Hvis du leter etter enkle måter eller øvelser for å forbedre forholdet ditt raskt, kan du gjøre følgende:

 1. Reflekter regelmessig over eller minn deg selv på hva du setter pris på ved partneren din og hva som opprinnelig gjorde deg tiltrukket av ham/henne.
 2. Vær konkret og detaljert med dine tanker, følelser og ønsker når du kommuniserer med partneren din.
 3. Gi hverandre ofte bekreftelse og vis takknemlighet og interesse for partneren din.
 4. Lær deg å slutte med å argumentene og reparer krangelene dine, og sørg for at ingen av dere forlater krangelen med en følelse av bitterhet;
 5. Godta partneren din og innse at du ikke kan endre alt.
 6. Vær tilstede.
 7. Lær forskjellen mellom kritikk og en klage.
 8. Tenk på hva du sier, og hvordan du sier det. (disse er like viktige)
 9. Skriv takknemlighetsbrev til hverandre for å vise respekt og takknemlighet.

Parrådgivning vs. Parterapi

“Rådgivning” og “terapi” er begreper som noen ganger brukes om hverandre, men det er meningsforskjeller mellom de to.
Terapi (også kjent som psykoterapi eller samtaleterapi) brukes til å behandle psykiske helsetilstander eller atferdsmønstre, tanker eller følelser som er dysfunksjonelle.
I parterapi kan prosessen adressere en tilstand som angst eller depresjon hos en eller begge partnere og hvordan denne tilstanden påvirker forholdet. Parrådgivning er mer fokusert på relasjonsutfordringer som balanse mellom ansvar og fremtidige forventninger.
Både parterapi og parrådgivning kan bidra til å bedre kommunikasjon og samspill mellom partnere og til å styrke relasjonen.
Viktige forskjeller
Parrådgivning har en tendens til å være kortvarig, mens terapi kan være lengre. Rådgivning er generelt mer fokusert på nåtiden og å gjøre justeringer for å overvinne nåværende problemer mens man ser inn i fremtiden, og terapi kan utforske mer av fortiden for å gjøre justeringer til fordel for nåtiden og fremtiden.

Til tross for forskjellene er det mye overlapping mellom de to, og alle profesjonelle jobber forskjellig. For eksempel gir noen innen psykisk helsepersonell både rådgivning og terapi.

Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Varigheten av parterapi varierer avhengig av parets spesifikke behov og arten av deres utfordringer. Noen par kan se fremgang i løpet av noen måneder, mens andre kan kreve mer utvidet terapi.

Selv om det er ideelt for begge partnere å delta i parterapi, kan det fortsatt gjøres betydelige fremskritt når bare én partner er villig til å engasjere seg. Den villige partneren kan lære effektive kommunikasjonsferdigheter og implementere endringer som kan påvirke relasjonsdynamikken positivt.

For å finne en kvalifisert parterapeut, spør venner, familiemedlemmer eller helsepersonell. I tillegg kan nettkataloger og profesjonelle foreninger gi en liste over lisensierte terapeuter som spesialiserer seg på parterapi.

Mange forsikringsplaner gir dekning for parterapi, men det er viktig å sjekke med din spesifikke forsikringsleverandør for å forstå omfanget av dekning og eventuelle krav eller begrensninger.

Nei, parterapi er ikke kun for par som står overfor forestående separasjon. Det kan være til nytte for par i ulike stadier av forholdet, inkludert de som ønsker å forbedre forbindelsen, løse konflikter eller forbedre kommunikasjonen.

Mens parterapi ikke kan garantere utfallet av et forhold, gir det par verktøyene og støtten som er nødvendig for å jobbe gjennom utfordringer. Mange par opplever at terapi hjelper dem å få innsikt, forbedre forholdsdynamikken og øke sannsynligheten for å løse problemer.

Ja, parterapi er konfidensielt. Terapeuter følger profesjonelle etiske retningslinjer og opprettholder streng konfidensialitet angående innholdet som diskuteres under terapisesjoner.