Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Myter og fakta om ADHD hos jenter

ADHD Jenter Myter og fakta

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en nevrologisk tilstand som påvirker mennesker i alle aldre, kjønn og forskjellige bakgrunner. Selv om det ofte er assosiert med hyperaktivitet og impulsivitet, kommer det til uttrykk annerledes hos jenter sammenlignet med gutter, noe som fører til en rekke myter og misoppfatninger. I denne teksten vil vi gå igjennom de 10 mest utbredte mytene og presentere tilsvarende fakta om ADHD hos jenter.

10 myter og fakta om ADHD hos jenter

1. Myte: Jenter kan ikke ha ADHD

Fakta: ADHD påvirker begge kjønn. Mens gutter kan vise eksternaliserende symptomer, internaliserer jenter ofte kampene sine, noe som gjør ADHD mindre merkbar hos jenter.

2. Myte: ADHD er bare en fase for jenter

Fakta: ADHD er en livslang tilstand. Uten riktig ledelse kan det vedvare i voksen alder og påvirke ulike aspekter av en jentes liv, inkludert utdanning og forhold.

3. Myte: Jenter med ADHD er alltid hyperaktive

Fakta: Mens hyperaktivitet er et vanlig symptom, er mange jenter med ADHD ikke hyperaktive. De kan vise uoppmerksomme trekk, noe som gjør deres tilstand mindre iøynefallende.

4. Myte: ADHD påvirker kun skoleprestasjoner

Fakta: ADHD kan påvirke alle områder av livet, inkludert følelsesmessig velvære og sosiale interaksjoner. Jenter med ADHD kan ha dårlig selvtillit og utfordringer med å knytte vennskap.

5. Myte: Jenter med ADHD er bare dagdrømmere

Fakta: Uoppmerksomhet hos jenter med ADHD går utover dagdrømmer. Det kan hindre deres evne til å fokusere, organisere oppgaver og fullføre oppdrag.

6. Myte: ADHD er overdiagnostisert hos jenter

Fakta: ADHD er ofte underdiagnostisert hos jenter på grunn av deres mindre ”forstyrrende” oppførsel. Å gjenkjenne symptomer og søke profesjonell hjelp er avgjørende for nøyaktig diagnose og effektiv behandling.

7. Myte: Jenter med ADHD er mindre intelligente

Fakta: Intelligens er ikke knyttet til ADHD. Mange jenter med ADHD har intelligens over gjennomsnittet, men tilstanden deres kan påvirke deres akademiske prestasjoner, på grunn av utfordringer knyttet til fokus og organisering.

8. Myte: Medisinering løser alle problemer

Fakta: Medisinering kan hjelpe med å håndtere symptomer, men det er ikke en kur. Atferdsterapier, støttesystemer og livsstils justeringer spiller en viktig rolle i å håndtere ADHD effektivt.

9. Myte: Jenter med ADHD vil vokse det av seg

Fakta: ADHD-symptomer kan endre seg over tid, men kjerneutfordringene kan vedvare inn i voksen alder. Å lære mestringsstrategier og søke kontinuerlig støtte er avgjørende for langsiktig velvære.

10. Myte: Jenter med ADHD er bare late

Fakta: ADHD er ikke et resultat av latskap eller mangel på innsats. Jenter med ADHD bruker ofte mer energi på å fullføre oppgaver, noe som fører til tretthet og frustrasjon.